بخشی از مقاله

اصول اساسي :

برنامه جريان سرعت (اسپيداسپريم)5200 ، يك دستگاه مودم ADSL محبوب است . چيزي كه بيشتر مردم نمي‌دانند اين است كه اين مودم مي‌تواند به يك دستگاه صاف‌كننده از طريق يك اقدام بسيار ساده از يك نرم‌افزار ارتقاء داده شده انتقال داده شود . بعبارت ديگر تمام كاري كه شما بايد انجام دهيد ، روز آمد كردن برنامه در مودم است تا بتواند مثل يك دستگاه صاف‌كننده عمل كند. 

ولي‌چرا بايد يك مودم را به يك دستگاه صاف‌كننده انتقال دهيم ؟ در اين كار چند فايده وجود دارد ، خصوصاَ اگر مي‌خواهيد بلندگوي اصلي‌تان را با اتصال اينترنت با كامپيوترهاي ديگر همراه نمائيد .

اگر مي‌خواهيد اتصال ADSL خود را با شبكه خود همراه نمائيد ، مجبور خواهيد بود يك كامپيوتر را تمام اوقات بحال خود رها كنيد ( يا يك دستگاه صاف‌كننده بخري ) . در اين كامپيوتر، دستگاه مودم وصل خواهد شد و بهمين ترتيب به شبكه وصل خواهد شد از طريق يك شبكه ثانوي ، شما مجبور خواهيد شد كه وصل كنيد و پيكربندي نمائيد يك افزار مشاركتي را ( از قبيل وين گيت ،وين روت و غيره) يا امكان استفاده از خدمات اينترنت را بر روي سيستم اجرائي خودتان بوجود آوريد . علاوه بر اين ، شما مجبور خواهيد بود كه اقدام تصديق كردن را در اين كامپيوتر انجام دهيد .

انتقال دادن دستگاه مودم شما به يك دستگاه صاف‌كننده ، با يك لمس كردن باعث شكستن پرندگان زيادي خواهد شد .
اولاَ شما نياز نخواهيد داشت كه يك كامپيوتر داشته باشيد كه ارتباط بين دستگاه مودم و شبكه را بيش از اين برقرار نمايد . دستگاه مودم مي‌تواند بطور مستقيم به دكمه شبكه شما وصل شود كه نمي‌تواند انجام شود با استفاده از دستگاههاي مودم كه با پيكربندي سازنده انجام گرفته است . ثانياَ شما نياز نخواهيد داشت كه ديگر وقت خود را صرف خريدن يك دستگاه صاف‌كننده نمائيد كه دستگاهي است كه مشكل ذكر شده را حل خواهد كرد و اجازه اتصال مودم را به يك كليد مي‌دهد . ثالثاَ روند تصديق‌كردن انجام خواهد شد بوسيله هر فردي كه داراي كامپيوتر است در شبكه رابعاَ نيازي به ايجاد هر گونه اتصال كه همراه با برنامه باشد نيست . آيا اين موضوع جالب نيست ؟

شما مي‌توانيد اين كار را انجام دهيد . برنامه تصديق كردن دستگاه مودرم را از هر كامپيوتري در شبكه انجام دهيد : برنامه تصديق كردن دستگاه مودم را از هر كامپيوتري درشبكه ا نجام دهيد و دستگاه مودم را هميشه روشن نگه داريد . سپس اگر هر كامپيوتري درشبكه بخواهد به اينترنت دسترسي پيدا كند ، تمام كاري كه بايد بكنيد اين است كه آنرا روشن نمائيد ، بدون آنكه مجبور باشيد در ابتدا كامپيوتر مياني را روشن نمائيد .

اين اقدام جديد ، باعث ذخيره و صرفه‌جوئي در فيش برق‌شما خواهد شد زيرا نياز نخواهيد داشت كه دو دستگاه كامپيوتر را روشن نگه داريد تا به اينترنت دسترسي پيدا نمائيد وچگونه اين كار شگفت‌آور را انجام دهيد ؟ شما مجبور خواهيد بود كه انتقال دهيد نرم‌افزار برنامه ارتقائ يافته را براي اين برنامه‌جديد با استفاده از اين رمز :
WWW.abvsar.org/manvais/upcate-E240-A21-70-7-10 86-503.exe
شما مجبور خواهيد بود كه ببينيد كه آيا شماره سريال دستگاه مودم شما ، چيزي شبيه اين است :
XXX-E240-XXX

ولي قبل از اقدام به ارتقاء ، برنامه‌ راهنما را نيز به دستگاه مودم انتقال دهيد كه بايد با اين رمز صورت گيرد :
http ://kb.etticient . com/utiliti//getfile. asp?rid = 4810)
اين كار لازم است زيرا درست پس از ارتقاء نرم افزار ، شما ديگر قادر نخواهيد بود به اينترنت دسترسي داشته باشيد تا اينكه مقداري پيكربندي جديد در دستگاه مودم خود انجام دهيد .

پيكربندي قدم به قدم : پس از ارتقاء دادن نرم‌افزار در دستگاه مودم ، مجبوريد مقداري پيكربندي انجام دهيد تا بتوانيد به اينترنت دسترسي پيدا نمائيد . تمام اين جريان بدين شكل است :
1ـ شما بايد جستجوگر خود را بر روي اين عبارت قرار دهيد :
http:/192.168.254.254.
اين نشاني براي پيكربندي دستگاه مودم است . اولين بار كه اين عمليات را مي‌بينيد، دستگاه مودم از شما خواهد پرسيد ( درخواست خواهد كرد) كه يك كلمه عبور دستوري بسازيد تا براي دفعات بعدي كه نشاني پيكربندي خود را خواهيد ديد ، مورد استفاده قرار گيرد . جعبه ذخيره برنامه‌ها را بررسي كنيد .

2ـ سپس ، عبارت setup (تنظيم كنيد) را بزنيد و به بخش روياروئي WAN برويد . (دستگاه مودم براي ادامه كار ، از شما كلمه عبوري را كه بتازگي ساخته ايد ، خواهد پرسيد .
3ـ يك فرمت از پيكربندي براي دستگاه مودم نشان داده خواهد شد . ( و خط وجود خواهد داشت . شما بايد خط اول را پيكربندي كنيد ( كه صفر (O) ناميده مي‌شود) كه با رقم 8/35 نشان داده مي‌شود . در صفحه‌اي كه سپس نشان داده مي‌شود ، شما بايد رقم 5 را در زمينه VPI و 33 در زمينه VCI وارد كنيد . سپس كلمه NEXT كمله NEXT را بزنيد .

بايد براي اين پيكربندي اسم بگذاريد . پيكربنديهائي كه الان انجام داده‌ايم براي ايجاد يك دستگاه مودم است كه مجدداَ بتواند بعنوان يك مودم كار كند . اين كار لازم است زيرا اگر مجبور باشيد كه دوباره به آن برگرديد ، بايد كارهائي را كه كرديد بطور معكوس تكرار كنيد و در واقع اين برنامه را خنثي نمائيد ما پيشنهاد مي‌كنيم كه شما اين پيكربندي را Birdge (پل) بناميد .

4ـ حالا بايد دومين پيكربندي را انجام دهيد كه كاري خواهد كرد كه مودم بعنوان يك دستگاه صاف‌كننده كار كند . عبارت 8/81 را در خط 1 بزنيد . در صفحه‌اي كه زمينه VCI بزنيد . سپس عبارت Next را بزنيد . در صفحه‌بعدي ،‌عبارت PPPOE را انتخاب كنيد . عبارت Next را بزنيد . در صفحه بعدي ، عبارت 1 را انتخاب كنيد . سپس Next را بزنيد . صفحه بعدي ، كلمه قصاري از كاربر و كلمه عبور را خواهد پرسيد . شما بايد آنها را وارد كنيد در زمينه‌هاي مناسب ، عبارت Next را بزنيد . سپس گزينه Auto-connect ( اتصال خودكار) را بر روي وضعيت عدم اتصال بررسي كنيد و عبارت Next را بزنيد .
در صفحه ‌بعدي ، زمينه را خالي بگذاريد (نشاني انتخابي كلمه عبور) و عبارت Next را بزنيد . در صفحه بعدي كه روياروئي گزينه‌هاست ، پيكربندي‌ها را در ارقام سازنده رها كنيد و عبارت Next را بزنيد . در صفحه بعدي بايد ا ين پيكربندي را نام‌گذاري كنيد . ما پيشنهاد مي‌كنيم كه اين پيكربندي را Rovter ( صاف‌كننده ) بگذاريد . عبارت Next را بزنيد و در صفحه بعدي عبارت Finish (پايان) را بزنيد .

5ـ حالا شما بايد دستگاه مودم را قادر نمائيد تا بعنوان يك دستگاه صاف‌كننده كار كند . براي انجام اين كار ، به قسمت Set up (تنظيم) برويد كه همان قسمت روياروئي WAN است .

صفحه‌اي كه نشان داده خواهد شد ، نمايانگر دو پيكربندي است كه انجام داده‌ايد (Router , Bridge) . پيكربندي دستگاه مودم اخيراَ آن است كه با جعبه تواناسازي مورد استفاده قرار مي‌گيرد . سپس اگر اين جعبه در كنار عبارت Bridge است ، عبارت Disable ( تواناسازي ) رابزنيد . سپس دكمه جعبه تواناسازي را بزنيد كه پس از Rovter نشان داده خواهد شد . بخاطر داشته باشيد كه بايد دستگاه مودم را در وضعيت Bridge قرار دهيد پيش از آنكه به آن برگرديد .

6ـ پس از تواناسازي دستگاه مودم بعنوان يك دستگاه صاف‌كننده ، شما بايد مجدداَ ( دستگاه مودم را به كار اندازيد . اين كار بوسيله فشاردادن دكمه Reboot (تنظيم مجدد) انجام مي‌شود كه به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد و در جعبه تنظيم مجدد نيز در صفحه بعدي نشان داده خواهد شد .

7ـ پس از تنظيم مجدد دستگاه مودم ، اين دستگاه بعنوان يك دستگاه صاف كننده كار خواهد كرد . تمام كاري كه مجبوريد انجام دهيد ، تصديق كردن نشاني اينترنتي كاربر است تا بتوانيد اقدامات مربوطه به اتصال به اينترنت را انجام دهيد . هنگاميكه عمل تصديق كردن را انجام داده‌ايد ، نيازي نخواهيد داشت كه ديگر آنرا تصديق نمائيد اگر دستگاه مودم را خاموش نكنيد .

پس از انتقال دستگاه مودم به يك دستگاه صاف‌كننده ، چگونه مي‌توانم از اينترنت استفاده كنم با استفاده از كامپيوترهاي ديگر در خانه يا اداره ؟
شما نياز داريد كه يك كليد بخريد و دستگاه مودم يا صاف‌كننده را به يكي از خروجيهايش وصل كنيد و هر يك از كامپيوترها را به يك خروجي موجود در اين دستگاه متصل نمائيد و اين كار را با استفاده از يك زوج سيم تابيده شده در يك پيكربندي پيچ به پيچ انجام دهيد (سيم آبي‌رنگ شبكه معروف) پس از تبديل شدن به يك دستگاه صاف‌كننده ، دستگاه مودم شروع به كاركردن بعنوان يك خدمت كننده DHCP مي‌نمايد ، لذا شما فقط مجبوريد كه شبكه را پيكربندي كنيد در هر دستگاه بروش خودكار و بدين ترتيب دستگاه مودم / صاف‌كننده ، شبكه را براي شما پيكربندي خواهد كرد .

بخش IP دستگاهها چه خواهد بود ؟
همانطور كه گفتيم دستگاه صاف‌كننده بعنوان خدمت‌كننده DHCP كار خواهد كرد ،‌لذا بطور خودكار نشانيهاي دستگاهها را ارائه خواهد داد (چيزي مثل 192.168.X.X. لذا پيكربندي دستگاهها به شكل خودكار به دستگاه صاف‌كننده اجازه خواهد داد آنها را بطور خودكار پيكربندي كند . دستگاهها به اينترنت و با استفاده از عبارت عموميIP دسترسي خواهد داشت كه نشاني IP ارائه شده بوسيله خدمات تلقي ارائه دهنده مي‌باشد .

از آنجا كه هر دستگاه از يك IP جادوئي استفاده خواهد كرد (نشانيهائي مثل XXX.168.192 10. جادوئي (magic ) ناميده مي‌شوند زيرا اجازه اتصال مستقيم به اينترنت را بدون استفاده از يك دستگاه صاف‌كننده را نمي‌دهند ). تركيب دستگاه ماشين‌ها در شبكه شما جلوگيري خواهد كرد . بعبارت ديگر در كنار راحتي دستگاه مودم ، حالا مي‌توان از آن بعنوان يك دستگاه صاف‌كننده استفاده كرد كه در ضمن مي توانيد ايمني بيشتري نيز داشته باشيد .

بسياري از كاربران و تكنيسن‌ها بايد از قبل توجه كرده باشند كه حركت دهنده‌هاي لوح‌هاي فشرده (سي دي‌ها و دي‌وي‌دي‌ها ) داراي يك خروجي بنام SPIDIF هستند و بسياري از كارتهاي صوتي ، بويژه نوع گران قيمت‌تر آن نيز داراي يك اتصال‌دهنده بنام SPDIF هستند . ولي آن چيست ؟

شكل 1ـ حركت دهنده خروجي سي دي روم SPDIF دو پيچ در قسمت چپ وجود دارد ).

SPDIF براي رويارويي ديجيتالي دستگاههاي داراي مارك سوني يا فيليپس ميباشد رويارويي ديجيتالي كه با انتقال مشابه مخالف است ، در برابر صدا مصونيت دارد و به همين دليل نوعي از انتقال مورد علاقه دوستداران موسيقي، موسيقي‌دانها ، و افراد حرفه‌اي در زمينه صداست كه از كامپيوتر به عنوان يك وسيله استفاده مي‌كنند .

در بسياري ازموارد ، اما كامپيوتر قابليت اتصال SPDIF را ارائه مي‌دهد كه به دليل عدم آشنائي كاربر يا تكنسين‌ كه به كامپيوتر متصل شده مورد استفاده قرار نگرفته است .
اين جريان بدين صورت پيش مي‌رود :
وقتي يك سي دي صوتي در دستگاه قرار مي‌گيرد بخش حمل‌كننده مجبور است اطلاعات را برگرداند ، شكل ديجيتال را بخواند و آن را به صورت يك علامت صوتي مشابه درآورد و مشاهده كه آن صدا يك علامت مشابه است اين علامت مشابه سپس به كارت صوتي و از طريق يك سيم مناسب ارسال مي‌شود براي افرادي كه به اندازه صداي علامت اهميت مي‌دهند ، دو نكته در اينجا وجود دارد كه مي‌تواند كيفيت صدا را كاهش دهد . در وهله اول ، قسمت متحرك مي‌تواند از يك معكوس‌كننده ديجيتالي مشابه با كيفيت پايين استفاده كند و لذا ايجاد صدا نمايد .

در مرحله دوم با مشاهده اينكه انتقال بين بخش انتقال‌دهند ه و كارت صوتي در يك شكل مشابه انجام مي‌گيرد‌، سيم اتصال شده براي اتصال ممكن است باعث افزايش صدا از بخش رويارويي الكترومغناطيسي داخل كامپيوتر گردد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید