تحقیق در مورد انبارداری

word قابل ویرایش
92 صفحه
16700 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه:
در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود که اکثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و کالاهای مصرفی تشکیل می دهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناسو وسایل مذکور می گردد.
اگر موجودی های جنسی یک مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکورد در می آید و اگر این موجودی کمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتیو خدماتی آنها وقفه حاصل می شود. در راستای جلوگیری از رکورد سرمایه و یا ایجاد وقفه در اجرای وظایف سازمان و یا مؤسسه لازم است روشی صحیح، اساسی و مقرون به صرفه در انجام خرید نگهداری و مصرف کالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان های موفق و پیشرفته، وظایف مربوط به انبار داری و کنترل مواد در درجه اول اهمیت قرار دارد. با توجه به نکات مذکور تهیه تدارکات کالا و ارائه خدمات موردنیاز با کیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و کالا و در دسترس قرار دادن سریع آن ها از وظایف عمده کارپردازی و انبار می باشد.
استفاده از برنامه هایعلمی و کاربرد آن در تهیه و تدارک کالا و مخصوصاً انبارداری و نتایج زیر را در بر دارد:
– مواد و کالا با حداقل قیمت تهیه و تدارک می شود.
– از رکود سرمایه و کالا جلوگیری می شود.
– ازتوقف و کندی کار جلوگیری می شود.
– بررسی و کنترل موجودی ها، میزان مصرف، تعیین نقطه سفارش و همچنین میزان سفارش به سهولت امکان پذیر می باشد.
– عملیات حسابرسی و حسابداری به آسانی انجام می شود.
– میزان ضایعات انبار تقلیل می یابد.
– حفظ و حراست و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی امکان پذیر می باشد.
– اطلاعات و آمار لازم در اسرع وقت در اختیار مدیریت قرار داده می شود.
– با توجه به نکات مذکور، تهیه و تدارک کالا و ارائه خدمات مورد نیاز با کیفیت مناسب و رعیت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و کالا در دسترس قرار دادن سریع آنها از وظایف عمده کارپردازی و انبار می باشد.

فصل اول

فصل اول :
اصول انبارداری :
کلیات
در امور تدارکات کارپردازی، سیستم انبار داری، دارای اهمیت خاصی است و همکاری این دو واحد خدوماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر است.
سیستم صحیح انبار داری متضمن مزایای زیر است:
– دریافت، حفاظت و در دسترس قرار دادن کالا، مواد و وسایل موردنظر به سهولت و سرغت انجام می شود.
– با اعمال کنترل دقیق از بالا رفتن خارج از حد موجودهای که ممکن است بر اثر تغییر قیمتها باعث زیان گردد، جلوگیری می شود.
– با استفاده صحیح از سیستم انبار داری، میزان موجودی کالا در انبار و میزان مصرف آن در هر واحد کالا که پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد محاسبه می گردد.
– کنترل میزان موجود در انبار از نظر قیمت به سهولت صورت می گیرد.
– صدور قیض انبار (رسید جنس به انبار) موجبات تسهیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده و عملیات حسابداری می گردد.
– چون میزان موجودی ها معمولاً به قیمت تمام شده در انبار ها نگهداری می شود، لذا در صورت خسارت ناشی از آتش سوزی و تعیین سایر ضایعات و خسارت وارد شده محاسبه می شود.
تعریف انبار و مخزن
به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف که براساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم می گردد، انبار گفته می شود.
انبار از نظر فرم به سه صورت می باشد:
۱- انبار های پوشیده: این مکان از تمام اطراف بسته و دارای سقف و وسایل ایمنی کامل می باشد.
۲- انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبار دارای سقف است ولی چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانبی می باشد. این نوع انبارها، کالاها را فقط از باران و آفتاب حفظ می کند.
۳- انبارهای باز یا محوطه: این انبار به صورت محوطه می باشد و معمولاً برای نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

وظایف انبار دار:
انبار دار کسی است که عهده دار وظایف زیر می باشد:
– تحویل اجناس و کالاهای خریداری شده طبق اسناد و مدارک خرید
– صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا صدور حواله انبار هنگام تحویل کالا
– صدور فرمهای رجوعی، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه
– صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم
– ثبت مشخصات و تعداداجناس وارد و صادر شده در دفاتر و کارتهای انبار
– همکاری با حسابداری صنعتی و واحد سفارشها در مورد تعیین حداقل، حداکثر و نقطه سفارش
– حفظ و حراست اجناس انبار و رعایت اصول ایمنی
– بایگانی و حراست اجناس انبار و رعایت اصول ایمنی
– بایگانی اسناد و مدارک انبار
– ارائه گزارش های لازم به مقامات ذیربط
انواع موجودی های انبار
اجناس و کالاهای موجود در انبار اعم از مؤسسات تولیدی یا غیر تولیدی را می توان به پنج دسته به شرح زیر تقسیم نمود:
۱- مواد خام یا اولیه
این مواد برای تولیدکالا استفاده می شود.
۲- مواد و لوازم مصرفی
مواد و لوازم مصرفی به موادی اطلاق می شود که به طور غیر مستقیم در تولید کالا دخالت دارد و در سازمان های تولیدی برای انجام خدمات جانبی مورد استفاده قرا داده می شود. ایم موارد بر اثر مصرف از بین می رود مانند کاغذ و یا وسایل بسته بندی در سازمان های تولیدی.
۳- مواد و لوازم در جریان ساخت
به موادی که مقداری تغییرات در مواد اولیه آن داده شده ولی هنوز به وصرت کامل ساخته نشده است، مواد و لوازم در جریان ساخت گویند.
۴- کالای تمام شده
به کالاهایی گفته می شود که از نظر ساخت به مرحله تکمیلی رسیده قابل عرضه به بازار باشد.
۵- اجناس خریداری شده جهت فروش
این سری از اجناس شامل اجناسی هستند که بدون هیچ گونه تغییری در آنها به بازرا جهت فروش عرضه می گردد و به طور موقت در انبار نگهداری می شود مانند انبار فروشگاه و مؤسسات بازرگانی.
سازمان انبار
به طوری که گفته شد یکی از وظایف انبار طبقه بندی، کدگذاری و تنظیم اجناس و کالاها می باشد. از ترکیب چند انبار یک «مخزن» یا «دپو» بوجود می آید. تعداد هریک از مخازن بستگی به نوع و کمیت و همچنین حدود فعالیت آنها دارد.
انبار قطعات و مواد اولیه در واحدهای تولیدی معمولاً زیرنظر مدیر فنی کارخانه قرار دارد و در بعضی از کارخانه ها، انبار مستقیماً زیر نظر مدیر کارخانه انجام وظیفه می نماید.

«نمودار موقعیت سازمانی انبار در یک واحد تولیدی»
در سازمان های بزرگ صنعتی، واحد انبار دارای مدیریت مستطیلی است که مستقیماً زیر نظر مدیرعامل قرار دارد و تحت نظر مدیر انبار، انبارهای مختلفی مانند انبار مواد قطعات و ابزار آلات که هریک از آنها دارای مسئول می باشد وجود دارد.
در سازمان های دولتی و غیر دولتی، معمولاً واحد انبار تحت نظر تدارکات و کارپردازی که خود این واحدها نیز یکی از واحدهای تابعه امور اداری محسوب می شود انجام وظیفه می نماید.

«نمودار ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبارها»

نقش انبار در اقتصاد کشور
درصد قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی هر کشور به صورت مواد اولیه محصول نیم ساخته و کالاهای ساخته شده در انبار نگهداری می شود. البته نقش انبارها در اقتصاد کشورهای مختلف متفاوت است.
در کشورهای پیشرفته انبارها حلقه هایی از زنجیره تولید توزیع و مصرف می باشند و بدین وسیله تولید انبوه کارخانه و صنایع بدست مصرف کنندگان داخلی رسیده یا به مراکز صادراتی منتقل میشود در برخی از کشورها نظیر ایران که واردات کالاها و مواد مختلف درصد زیادی ارز نیازهای کشور را تشکیل می دهد انبارها به طور عمده نقش واسطه را در انتقال کالا از کشور به مناطق مختلف و سپس توزیع مهمی بر عهده دارند.
نقش انبار در تجارت
انبار یکی از پایه های اصلی تجارت محسوب می شود زیرا سرمایه شرتهایتجاری را موجودی انبار تشکیل می دهد عصر کالا برای مصرف کننده از دو جهت دارای ارزش است:
۱- قابلیت کاربرد
۲- قابلیت دسترسی
قابلیت کاربرد به طراحی و ساخت محصول بستگی دارد قابلیت دسترسی فیزیکی موجود بودن کالا در محلی که به آن نیاز داریم بستگی دارد مصرف کننده قابلیت کاربرد و سهولت دسترسی را با هم می خواهد نه یکی بدون دیگری که کالا را فاقد ارزش می کند و پیوستگی این دو عامل با یکدیگر ارزش کیفی کالا را بالا می برد و نقش عمده ی خود را نشان می دهد.
نقش انبار در صنعت
فعالیت و تلاش صنایع و کارخانه ها تهیه مواد اولیه و ساخت و تولید محصول می باشد در هر کارخانه انبارهای مختلفی از قبیل مواد اولیه انبار مواد نیم ساخته انبار محصول ابزار آلات انبار قطعات یدکی دستگاهها انبار قالب انبار ملزومات انبار ضایعات و… وجود دارد.
هدف از استقرار یک سیستم انبار داری:
هدف از تشکیل و ایجاد انبارها در سازمان های دولتی و چه در بخش خصوصی تأمین و نگهداری کالاهای موردنیاز سازمان است بطوریکه اگر مواد و لوازم به موقع تهیه و در دسترس مصرف کننده داده نشود در گردش کار و فعالیتهای آن مؤسسه وقفه ایجاد می شود تا زمانیکه یک سیستم انبارداری صحیح در یک ساختمان مستقر نگردد اختلاف فاحشی بین موجودیهای فیزیکی داخل انبار با بانک موجودیهای واقعی در پایان سال که طی انبار گردانی این اختلاف خود را نشان می دهد وجود خواهد داشت.
از طرفی هدف مهمتر دسترسی داشتن به موجودی انواع کالا در هر زمان می باشد که با استفاده از رایانه می توان این موجود را برای هر نوع از اقلام موجود در انبارها در تاریخ معین اعلام نمود به عبارت دیگر آگاهی کامل به آنچه در انبارهای یک شرکت سازمان مجموعه فروشیهای غیردولتی تعاونیها کارخانجات اداره ی کل سودآوری از طریق تولید حتی مغازه ای ساده و… موجود است و دانستن اینکه چه میزان کالا و مواد وارد انبار آن دستگاه شده و چه میزان خارج و موجودی انبار کالاهای مختلف و مواد در هر زمان در این واحدها چقدر می باشد یعنی هدف استقرار یک سیستم انبارداری با علم به اینکه کلیه ی مراحل به نحوه ی مطلوب صورت می گیرد در دسترسی داشت به اطلاعات سه گانه ورود خروج مانده ی انواع کالا و مواد از انبار می باشد مدیران سازمانها در پی آن هستند که با حداقل امکانات حداکثر استفاه و مطلوبیت را از آن خود سازند موجودیها یکی از پرهزینه ترین دارای بسیاری از مؤسسات اقتصادی می باشد و تحقیقات نشان داده است که حدود ۴۰% سرمایه گذاری شرکتها را موجودیهای انبار به خود اختصاص داده است. لذا مدیران اجرایی همگی بر این باورند که نگهداری و کنترل موجودی به نحو مطلوب یک ضرورت است مؤسسات از طریق کاهش سطح موجودیها هزینه های خود را کاهش داده و از طرف دیگر با حفظ موجودی بهینه تأمین نیاز مشتریان و رضایت آنها را فراهم می نماید. بنابراین مؤسسات باید نیازی و موجودی تعادل ایجاد نمایند و به نحوی که این امر حداقل هزینه انجام می گیرد. این خبر از طریق برقراری یک سیستم مطلوب خرید و مدیریت انبارداری میسر نیست.
یکی از مشکلات مؤسسات اقتصادی عدم وجود مدیران و کارشناسان در این زمینه می باشد. تعدادی از مؤسسات تولیدی که نتوانسته اند سیستم مطلوب انبارداری را برقرار نمایند به موقعیتهای چشمگیری در عرصه رقابت دست یافته اند. امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی امکان تولید انبوه کالا فراهم شده است و این کار برنامه ریزی دقیق جهت استفاده از فرآورده های دیگران را امکان پذیر میسازد. انبار می تواند در عرضه به موقع محصول، جریان عادی تولید، ثبات قیمت، تعمیر و نگهداری ابزار و تجهیزات نقش مهمی را ایفا نماید. به طوری که نقش آن در تجارت غیر قابل انکار است. ارزش ریالی موجودی های انبار در منابع مختلف متفاوت است و عوامل مختلفی در میزان نگهداری موجودی انبار واحدهای صنعتی و تجاری مؤثرند مثل روش تولید، دوره تولید، میزان بکارگیری ماشین آلات. نوع محصول ساخته شده، نوسانات ارزی و قیمت در بازارهای جهانی و بالاخره سیستم های تدارکاتی و سفارشات واحدهای تولیدی.
انبار به دلایل متفاوتی برای مؤسسات و مراکز تجاری- صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار است که اهم آنها عبارتند از:

۱- ارزش بالای سرمایه در گردش شرکت که به صورت کالا در انبار نگهداری می شود (بعضی اوقات ۶۰% سرمایه در گردش را شامل می شود).
۲- ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخشی از انبار با بخش های تولید، تعمیر و نگهداری سایر بخش ها جهت تأمین احتیاجات و نیازهای آنها.
۳- ارتباط نزدیک انبار با بخش برنامه ریزی به نحوی که ضربه های حاصله در اثر کمبود محصول یا مواد را خنثی کند، به عبارت دیگر حکم ضربه گیر را در سازمان داشته باشد.

سیستم انبارداری و مزایای آن
سیستم مجموعه ای از اجزاء و عناصر است که با هم دارای ارتباط متقابل می باشند و هر سیستم دارای هدف است و غالباً فرآیندی غیر از فرآیند حاصل جمع فرآیندهای اجزاء خود دارد وجود این کلیات اجزاء با ویژگیهای خاص خود در امور انبار داری مزایای زیادی را عاید ما می سازد که اهم مزایا عبارتند از:
۱- شناسایی کالاهای موجود در انبار به نحوی آسانتر و دسترس راحت تر به کالاها به خصوص در مؤسسات با حجم موجودیهای زیاد و متنوع.
۲- تشکیل فایلهای اطلاعاتی دقیق تر در بخش های مختلف و تسریع در امر ارسال آمار و اطلاعات تصمیم گیریهای مدیریت.
۳- دادن اطلاعات دقیق و صحیح به سایر بخش های مؤسسه و ارتباط سیستماتیک و منظم اطلاعات میان آنها.

۴- رفع اشکال ناشی از اتکاء سیستم و موسسه به افراد معین در صورتیکه فرد جدیدی مسؤلیت انجام بخشی از فعالیتهای سیستم را به عهده گیرد در اسرع وقت از چهارچوب فعالیت و روابط سیستم اطلاع حاصل می نماید.

۵- ایجا اطمینان خاطر در مدیریت و مسئولین بخشها در صورت وجود سیستم منظم و تصمیم گیری بجا و به موقع متکی بر اطلاعات صحیح و کامل.
۶- ایجاد کنترل دقیق در سیستم از طریق دائمی و ادواری موجودیهای انبار و بررسی و رفع مغایرات احتمالی.
۷- کاهش هزینه های سربار ناشی از سهل انگاری در مصرف و حفظ مواد و پیش بینی های غلط به علت نداشتن اطلاعات صحیح و کافی.
۸- ارائه اطلاعات دقیق و درست از موجودی انبار که پایه و اساس سیستم حسابداری صنعتی است.
۹- اطمینان خاطر ناشی از وجود نظم و آگاهی مسئولین از میزان دقیق موجودیها و کاهش و یا حذف احتمال سوء استفاده توسط متصدیان انبار.
۱۰- اعمال کنترل دقیق در ارتباط با ازدیاد خارج از حد موجودیها که ممکن است در اثر تغییر قیمتها باعث زیان گردد و با کنترل دقیق از اینگونه زیانها جلوگیری می شود.

اگر سیستمی مناسب را نتوان تدارک دید و به انبارها توجه کافی مبذول نگردد مشکلاتی گریبانگیر سازمان خواهد شد که اهم آنها عبارتند از:
۱- کمبود فضا: اگر کالاها خوب چیده نشده و محلی متناسب با مقدار و اندازه کالاها قبلاً در نظر گرفته نشده باشد، احتمالاً با کمبود فضا مواجه خواهد شد.
۲- جا به جای اضافی ناشی از عدم وجود نظم، سبب اتلاف وقت پرسنل انبار و صدمه دیدن کالاها خواهد شد.
۳- تلف شدن وقت پرسنل و تجهیزات و سردرگمی های حین کار و کاهش راندمان کاری مسئول انبار و کارکنان.

۴- وابستگی سازمان به شخصی و اتلاف وقت در مواقع انبارگردانی به علت نامرتب بودن انبارها.
۵- ضایع شدن مواد و محصول به علت عدم توجه به مسائل ایمنی، نحوه استقرار کالا، حمل و نقل آن و نیز مشخصات ویژه کالا که حتی می توان موجب بروز خسارات مادی و جانی برای مؤسسه شود.
خط مشی های انبارداری
۱- نزدیک بودن انبار به واحد مصرف کننده
۲-تقلیل تعداد و انواع انبارها به صورت بهینه

۳- اطمینان از اینکه کالای مورد نیاز در اختیار واحدهای سازمانی قرار خواهد گرفت.
۴- تعیین مقامات مجاز برای دریافت کالا از انبار و تقلیل تعداد افرادی که باید تقاضای خروج و مصرف کالا را تعیین نمایند.
۵- قیمت گذاری و شماره گذاری انواع کالا.
۶- تعیین روش ساده حسابداری انبارها از نظر مصرف و موجودی انبار.
۷- کنترل عملیات انبارها توسط واحد مرکزی کنترل انبارها.

۸- تنظیم روشهای ساده برای انتقال و تحویل اجناس به تناسب احتیاج بین انبارها.
۹- مراقبت در تحویل و تحول کالا و بازرسی فنی و تطبیق با مشخصات مقرر.
۱۰- محافظت و مراقبت و نگهداری اجناس کالاهای موجود در انبار و جلوگیری از خطرات احتمالی.
برای انجام وظایف بالا به ترتیب، انباردارها، رئیس انبار و رئیس مخزن و رئیس اداره انبارها و اداره کنترل انبارها انجام وظیفه خواهند کرد.

فصل دوم

فصل دوم:
مراحل اجرایی خرید:
قسمت اول: خریدهای داخلی
درخواست خرید
درخواست خرید کالا در سیستم تدارکاتی و انبارداری مستلزم تکمیل فرم درخواست خرید از طرف انبار و ارسال آن به واحد تدارکات می باشد. فرم درخواست خرید در موارد زیر تهیه می گردد:

الف) در صورت موجود نبودن کالای مورد تقاضا در انبار.
ب) در مواقع رسیدن میزان موجودی به حد سفارش.
فرم درخواست خرید درخواست رسمی برای خرید می باشد. این فرم معمولاً در سه نسخه تهیه و پس از امضای مجاز، نسخه سوم آن در انبار بایگانی و سپس سایر نسخ آن جهت اخذ تصمیم در مورد خرید کالای مورد در خاست و تأمین اعتبار از طرف امور مالی به واحد تدارکات ارسال می گردد.
– در صورت موافقت با درخاست خرید واحد تدارکات پس از امضای مجاز اقدام به صدور فرم سفارش کالا می کند.
واحد تدارکات نسخ فرم درخواست خرید را به شرح زیر تفکیک و توضیح می نماید:

نسخه اول فرم: امور مالی
نسخه دوم فرم : تدارکات یا کارپردازی
نسخه سوم فرم: سفارش کالا را جهت اطلاع انبار و ثبت آن روی کاردکس و ستون مربوط به سفارش ها به واحد مذکور ارسال می دارد.
– در صورت عدم موافقت با خرید، نسخه دوم فرم درخواست خرید صادر شده به انبار عودت داده می شود تا انبار دارد در جریان امور قرار گیرد و مراقبت را به اطلاع درخواست کننده کالا برساند.

سمه تعالی
تعاونوا علی البر و التقوی
شرکت تعاونی راد
درخواست خرید کالا
نام انبار درخواست کننده:به : اداره تعاون:
اجناس مشروحه ذیل که مورد درخواست واحد ….. می باشد در انبار موجود نیست، در صورت موافقت خواهشمند است خریداری و تحویل این انبار گردد.
شماره ردیف نام کالا کد کالا تعداد یا مقدار مورد تقاضا برآورد قیمت واحد برآورد قیمت کل ملاحظات

نام و امضاء مسئول انبار: نام و امضاء مسئول تعاون
از محل اعتبار ………… ماده …………… ردیف ……….. تأمین اعتبار گردید.
اجازه داده می شود که طبق مقررات خریداری شود.
نام و امضاء مسئول مالی:

مدیر مؤسسه:
سفارش خرید کالا به فروشنده
پس از وصول «درخاست خرید» واحد تدارکات فرم مزبور را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت موافقت با خرید کالای مورد نظر اقدام به تهیه و تکمیل «فرم سفارش خرید» به فروشنده می نماید.

فرم سفارش خرید درخاست رسمی خرید می باشد. این فرم یکی از مهمترین فرمها در سیستم های کنترل تدارکاتی محسوب می شود و نقش بسیار مهمی در امور نظارت برکالاها و اجناس رسیده یا برنامه سفارشها در آینده دارد. از فرم سفارش خرید می توان برای کنترل خرید و جلوگیری از سفارشهای زاید و تکراری استفاده نمود.

فرم سفارش خرید معمولاً در چهارشنبه و به شرح زیر توضیح می گردد:
نسخه اول: فروشنده کالا
نسخه دوم: حسابداری
نسخه سوم: انبار(بدون ذکر قیمت)
نسخه چهارم: واحد تدارکات
نسخه چهارم به ضمیمه فرم درخاست خرید باید در پرونده سفارش ها در واحد تدارکات بایگانی می شود.
باید توجه داشت که کلیه فرمها و اسناد مربوط به معامله در امور مالی باید یک جا بایگانی گردد. بر این منظور توصیه می شود شماره سفارش خرید، روی کلیه این اسناد قید شود.

لازم به تذکر است با توجه به اینکه کنترل موجودیهای انبار به منظور فراهم ساختن مقدمات سفارشها با همکاریواحد تدارکات از اجناس و کالاهای مورد مصرف از وظایف انبار محسوب می گردد، لذا در صورت استفاده از دفاتر راهنمائی سفارش ها که در بعضی از سازمان ها رایج است، استفاده از کاردکس انبار به منظور کسب اطلاعات لازم در مورد سفارشها نیز توصیه می گردد.
دفتر راهنمائی سفارش ها

بعضی از سازمان ها و مؤسسات تولیدی به منظور اطلاع از میزان و نوع سفارش های رسیده ازطرف واحدهای مختلف سازمان، فهرستی از کلیه سفارش ها تهیه می کنند تا در پایان سال اطلاعات دقیقی از میزان و نوع آنها در اختیار داشته باشند. برای سهولت دسترسی به نوع کالای سفارش شده علاوه بر فهرست مذکور یک راهنمای الفبایی نیز با توجه به نام کالای مورد سفارش تنظیم می شود.
نمونه هایی از دفاتر مورد بحث در شکل های زیر نشان داده می شود.

بسمه تعالی
تعاونوا علی البر و التقوی
شرکت تعاونی راد
فهرست کالای سفارش شده
ردیف تاریخ سفارش شرح کالا کدکالا مقدار بهاء واحد درخواست کننده وضعیت سفارش تاریخ تقریبی وصول

بسمه تعالی
تعاونوا علی البر و التقوی
شرکت تعاونی راد
راهنمای الفبایی کالاهای سفارش شده
ردیف شرح کالا تاریخ درخواست شماره درخواست واحد درخواست کننده ملاحظات

قسمت دوم: خریدهای خارجی
کلیات

خریدهای خارج از کشور متضمن طی مراحل ذیل است:
اولین مرحله برای خریدهای خارجی تماس با فروشنده یا فروشندگان کالای مورد نظر و در خواست پیش فاکتور (Proforma invoice) می باشد.
پیش فاکتور یا پروفرما، فرمی است که کلیه مشخصات کالای مورد معامله از نظر قیمت، نوع، مشخصات فنی، وزن و همچنین اطلاعات لازم در مورد فروشندگان کالا در آن قید شده است. این فرم توسط فروشندگان کالا پس از امضاء و مهر اتاق بازرگانی کشور فروشنده و تأیید مهر مزبور از طرف کنسولگری کشور وارد کشور وارد کننده کالا برای خریدار ارسال می گردد.

مؤسسه خریدار، پیش فاکتور را همراه با تقاضای درخاست خرید کالا به واحد تدارکات یا بازرگانی خود ارسال می دارد در واحد مزبور، پیش فاکتور ریده از طرف فروشنده مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تأیید قیمت و مشخصات فنی و سایر شرایط لازم و در صورتی که در این مورد از چند کمپانی نیز استعلام شده باشد، کمپانی مورد قبول انتخاب و پس از تأیید مقامات تصمیم گیرنده و تماس با بانک مرکزی و گشایش اعتبار اسنادی و انجام سایر سفارشات مربوط به واردات اقدام به معامله می شود قیمت کالا براساس یکی از موارد رایج زیر است:
۱- قیمت براساس سیف (CIF)

این کلمه مخفف Cost Insurance Freight و عبارتست از قیمت کالا با محاسبه حق بیمه و هزینه حمل آن تا مقصد.
۲- قیمت براساس سی اند اف (C&F)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 92 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد