تحقیق در مورد بهنگام درآوری تجهیزات تکنولوژی اطلاعات

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بهنگام درآوری تجهیزات تکنولوژی اطلاعات

بهنگام درآوری تجهیزات تکنولوژی اطلاعات
یک بازبینی از تغییرات و اصلاحیات UL-60950-07

سال گذشته مقدمه UL60950-07 آورده شده است. جدیدترین استاندارد برای تجهیزات تکنولوژی اطلاعات (ITE). این استاندارد نه تنها UL 60950 پیشین را به مطابق روز درمی‌آورد بلکه شرایط جدیدی را که روش و جریان استانداردهای ITE را برای آینده تغییر خواهند داد را اضافه نماید. قبل از هزاره جدید آزمایشگاههای

متعهد یک برنامه سه مرحله‌ای را بمنظور حذف استاندادردهای منسوخ شده و انتقال آنها به استانداردهای مدرن‌تر و هماهنگ‌تر تربیت داده‌اند. از زمان اعلان آن برنامه‌ها به جهت اولبین و دومین مراحل حرکت کرده‌ایم. سومین مرحله را یک موعد از تاریخ ۱ ماه آوریل سال ۲۰۰۵ در حال نمودارشدن می‌باشد. هدف و محدوده اولیه آن بمنظور دربرگیری این استاندارد جدید تغییر یافته است. اجازه‌ دهید که نگاهی دنیای استانداردهای IT بازبینی طرح UL آزمایش فرآیندی که در آن قرار داریم و اینکه ببینیم انتظار چه رموز یا شگفتی‌هایی را باید بکشیم می‌اندازیم.
هدف این طرح

پیش از سال ۲۰۰۰ چهار استاندارد ایمن محصول سالها به منظور ارزیابی محصولات ITE بکاربرده می‌شدند.
• UL114 “ شرایط دفتری و تحهیزات تجاری”

• UL478 “ پردازش اطلاعات و تجهیزات تجاری”
• UL1459 “ تجهیزات تلفن” ( دستگاه تلفن)

• UL1950 “ تجهیزات تکنولوژی اطلاعات
هدف UL ادغام و یکی‌کردن اینها به تنهایی یک استاندارد می‌باشد که شامل تمام محصولات ITL خواهد بود.
در این حین چاپ UL1950 سوم به این هدف نزدیکتر بود به این دلیل که آن تا اندازه‌ای با استانداردهای ۶۰۹۵۰ هماهنگ بوده است. جدول زمان مخابره که در ابتدا تصور می‌شد و یا هم‌اکنون واقع شده در جدول ۱ نشان داده شده است.
– طرح اصلی( ابتدایی)

تمامی استانداردهای یک تاریخ اجرا( تاریخ شورع) با تاریخ فعالسازی و یک تاریخ از بازگرفتن ( رجوع) می‌باشند که نشان می‌دهند که شما تا چه زمانی می‌توانید از این استاندارد بمنظور ارزیابی یا سنجش یک محصول استفاده کنید در مورد تغییر وضعیت استانداردها بطوریکه ذکر شد یک دوره پدربزرگ ]دوره زمانی که در آن فایل اصلی پدربزرگ بهنگام سازی می‌شود[ نیاز است که محصولات بتوانند به فروخته‌شدن ادامه دهند زمانیکه تولیدکنندگان طرحهائی را مطابقت

معیارهای جدید ایجاد می‌کنند فواصل زمانی مشابه اینها بمنظور تکمیل فرآیند سه مرحله‌ای UL برای ایجاد یک استاندارد ارزیابی ITE تشکیل شده‌اند. اولین مرحله از این مراحل در یکم آوریل سال ۲۰۰۰ به پایان رسید. به محصولات جدید اجازه تصویب‌شدن در UL114,UL478,UL1459 یا چاپ اولین و دومین UL1950 سالها بعد از این تاریخ داده نشده. درمرحله دوم تمامی محصولات جدید ارائه شده برای تصویب ( کسب مجوز) باید در چاپ سومین UL1950 یا UL60950 تا یکم ماه آوریل سال ۲۰۰۳ به تصویب برسند. بعد از این تاریخ واگذاری‌های جدید باید برای مطلوبیت آنها با چاپ سومین UL60950 ارزیابی شوند.
درمرحله آخر تمامی محصولات ارائه شده برای تصویب بعد از یکم آوریل ۲۰۰۵ باید با چاپ UL 60950 سوم مطابقت داشته باشد.

سپس باید چاپ UL1930,UL1959,UL478,UL114 اول و دوم و سوم پس گرفته شوند و به هیچوجه برای بکارگیری در گواهی‌ها نباید قابل دسترسی باشند تجهیزاتی که پیش از این برای این استانداردها ارزایابی شده‌اند که به تولید ادامه دهند و برای گواهی و تصدیق بعد از موعد یکم آوریل سال ۲۰۰۵ مشخص شده‌اند. باید بمنظور تعیین اینکه آیا این محصول با شرایط چاپUL60950 سوم مطابقت می‌کند یا خیر دوباره بازبینی شوند.

– بنابراین چه چیزی تغییر یافته؟
در یکم آوریل سال ۲۰۰۳ بطوریکه پیش‌بینی شده بود که تمامی محصولات جدید درچاپ UL60960 سوم ارزیابی شدند، UL چاپ UL 60950-1 اول را بیمه کرد.
ایمنی تجهیزات تکنولوژی اطلاعات- بخش اول: شرایط کلی

این استاندارد یک پیگیری طبیعی در نسخه IEC از استاندارد می‌باشد که از سال ۲۰۰۱ حذف شده بود. خط تیره یک(-۱) دیگر استانداردهای چندگانه محصول را با نامگذاری قراردادها تقلید می‌کند با شرایط کلی برای تمام محصولات در آن طبقه بعلاوه خط تیر (“dosh one”) دیگری خط تیر دو
(“dosh two”) استانداردهای (-۲-x ) می‌توانند برای آدرس‌دهی تجهیزات ویژه و مداربندی بدون بهنگام درآوری استاندارد اصلی در هر زمان که تغییری ایجاد شد نوشته شود.

گرچه هیچ تغییری در زمان‌بندی اصلی بازپسگیری استانداردهای قدیمی‌تر وجود ندارد هم‌اکنون این طرح استنباط می‌کند که تمامی محصولات جدید ارائه شده برای تصدیق در طی یکم آوریل سال ۲۰۰۵ در UL-60950-1 ارزیابی می‌شوند.

اما دو چیز وجود دارد که باید بخاطر سپرد. اول اینکه از تاریخ یکم آوریل سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ ، UL60950,UL60950-1 فعال می‌باشند مطابق استانداردها ایمنی ITE . بنابراین یک تولید کننده می‌‌تواند درخواست گواهی و تصدیق در UL60950 یا در UL60950-1 داشته باشد.

دوم اینکه، محصولات موجود UL60950 تولید شده بعد از موعد ۲۰۰۵ که دارای تغییرات معیار ایمنی ایجاد شده برای آنها می‌باشند باید مجدداً در UL60950-1 ارزیابی شوند. این می‌تواند در مناطقی که استانداردها فرق دارند هزینه‌بردار باشد. نهایتاً، محصولاتی که در UL60950 تصدیق شده‌اند دارای احکام پدربزرگ تا یکم آوریل ۲۰۰۶ می‌باشند اگر بعد از این تاریخ تولید شوند مجدداً باید در UL60950-1 کنترل شوند.
تا چه اندازه این انتخاب سخت می‌باشد؟

بنابراین، سؤالاتی را که باید از خودتان بپرسید اینها می‌باشند که: در صورتیکه یک انتخاب ما بین استانداردهای ITE برای سال دیگر یا دو سال دیگر وجود داشته باید می‌توانم بزودی بار دیگر تغییر ایجاد کنم؟ و اینکه تا چه اندازه مطابقت شرایط UL60950-1 جدید مشکل می‌باشد؟ پاسخ این بسیار ساده است بعد از بازبینی تفاوتها و تغییرات ما بین نسخه‌ها ۶۰۹۵۰ من به چند تغییر اساسی دست بافته‌ام بیشترین تفاوتها برروی یک محصول خوب طراحی شده یا فشار کمی وارد خواهد کرد و یا اصلاً هیچ ضربه‌ای را وارد نخواهد کرد، محصولی که در حال حاضر با UL 60950:2000سال مطابقت می‌کند. محصولاتی که در ۱۹۵۰ سال تصدیق می‌شوند و استانداردهای پیشین دیگر موانع بیشتری را آزمایش خواهندکرد.

هر قدر که استانداردی قدیمی‌تر باشد تفاوتهای بیشتری وجود خواهد داشت جدول ۲ یک مرجع سریعی را برای ماده‌ها و شرایط مطابق روز یا جدید فراهم می‌سازد و توضیح کوتاهی را در خصوص آنها ارائه می‌دهد.
تغییرات( اصلاحات) در UL60950

مبحث زیرین بیشتر تأکید بر آن دسته از ماده‌هایی دارد با تغییراتی که بیشترین منظور را دارند. اعداد فراهم شده بر اعداد ماده‌ها در UL60950-1 مطابقت می‌کنند.

-۱٫۱٫۱ حیطه عمل این استاندارد به منظور دربرگیری تجهیزات طراحی شده برای بکارگیری بعنوان تجهیزات ترمینال ارتباطات(ex.PABX ,pager.etc ) زیربنایی شبکه ارتباطات( تجهیزات مخابره و صدور صورتحساب، تکرارکننده‌های پیام و غیره) تغییر یافتند. تجهیزات طراحی شد و منتخب که بطور مستقیم به یک سیستم توزیع کابل اتصال یافته‌اند و یا بعنوان تجهیزات زیربنایی در یک سیستم توزیع کابل بکار رفته‌اند نیز اضافه شده‌اند.

-۱٫۲٫۱۳٫۱۴ این شرط سیستم‌های توزیع کابلی را مشخص و تعریف می‌کند که بطور فلزی واسط‌های( رسانه‌ها) مخابرات را محدود می‌کند که اساساً برای مخابره سیگنالهای تصویری و یا صوتی، بین ساختمانهای مجزا یا ، بین آنتن‌ها و ساختمانها در نظر گرفته می‌شوند.

۱٫۴٫۵٫ آزمایش تلرانس‌ ورودی شبکه‌های DC اضافه شده و بصورت +۲۰%/-۱۵% معین شده‌اند مگر اینکه در غیر اینصورت توسط تولید کننده معین شده باشند آزمایشگاهها اهداف مشابهی را در گذشته دنبال کرده‌اند بمنظور اطمینان از اینکه حد نرمال از ولتاژهای عملیاتی برای سیستمهای مرکزی ولتاژ دفتری پوشش داده شده‌اند.

-۱٫۴٫۱۲٫۲,۱٫۴٫۱۲٫۳ این دسته از ماده‌ها موقعیتهای اندازه‌گیری و بخش دما را به دو نوع تفکیک می‌کند: تجهیزات مستقل دما و تجهیزات مجزای دما. نمونه‌های تجهیزات مستقل یک محصول طوری می‌تواند باشد که ملخهای آنها سرعت متغیر مبنی بر دما در درون محفظه می‌باشد. این دسته از محصولات دارای اندازه‌گیریهای دمای انجام شده در دمای طبیعی با مطلوبیت کمتر در بخش توان خود آن می‌باشد.
-۱٫۴٫۱۴ تجهیزات نوع A دو قابل اتصال به دو شاخه که به یک خروجی استاندارد US 120 VAC وصل می‌شوند هم‌ اکنون فرض بر این شده است که بتواند توسط یک مدار انشعاب ۲۰A حفاظت شوند تا توسط یک مدار ۱۵A .

-۱٫۴٫۱۵ مطلوبیت با بازرسی در بیشتر استانداردها مستند شده است و عموماً توسط برخی طبقات بازبینی بصری توجیه شده‌اند ماده ۱٫۴٫۱۵ به این نکته نظر با درنظر گرفتن اینکه مطلوبیت حاصل شده بدون آزمایش با بازرسی و تجدید نظر در خصوص هر داده مربوطه یا نتایج آزمایش پیشین انجام شده اضافه می‌شود.
-۱٫۵٫۷٫۲ یک خازن yz واحد با مطابقت IEC 60384-14:1993 همچنین هم‌اکنون شرایط را برای عایق‌کاری دوبل یا مسلح بعنوان یک مؤلفه( جزء) پلساز برای تجهیزات ارزیابی شده کمتر از ۱۵۰V رضایت‌بخش می‌کند.

-۱٫۶٫۱٫۲ ماده۱۰۶ رابطه نیرو( جریان برق در درون سیستم‌های توزیع نیروی DC و AC انشعاب یافته‌اند. این ماده جدید، نکات ماده ۳۰۶ قبلی را برای سیستمهای متمرکز نیروی DC جابجا می‌کند.
-۱٫۱٫۷٫۷٫۳ شرایط‌های نشاندار هم اکنون برای ترمینالهای رسانه‌های ورودی شبکه DC از تجهیزات بطور ثابت متصل و تجهیزاتی با سیستمهای ورودی نیروی غیر قابل تفکیک ایجاد و مستند شده‌اند.

-۲٫۱٫۱٫۵متدهای نتیجه‌گیری و آزمایش برای تعیین وجود یک میزان انرژی پرخط اضافه شده‌اند. هر دو متدها در حال حاضر بکارگرفته می‌شوند اما هم‌اکنون باید بهتر به آنها پرداخت و سندیت داد آزمایش کردن شامل تنظیم یک بار مقاومتی متغیر می‌باشد که به بخشهائی در تحقیق متصل شده‌اند و تجهیزات را تحت موقعیتهای عملیاتی نرمال بکار می‌گیرند و راه می‌اندازند. ماکزیمم ولتاژ ثبت شده و جریان متجاوز از ۶۰ ثانیه ثبت شده است یک میزان انرژی پرخطر در حالی وجود دارد که ۲۴۰VA حاصل شده است تساوی E=0.5 CU زمانی برای تعیین بکاربرده می‌شودکه انرژی ذخیره شده از ۲۰ ژول تجاوز کند و از اینرو به عنوان یک انرژی پرخطر طبقه‌بندی می‌شودC ظرفیت می‌باشد و U ولتاژ اندازه‌گیری شده می‌باشد.

-۲٫۱٫۷ هم‌اکنون شرایط تخلیه الکتریکی خازن در تجهیزاتی کاربرد پذیر می‌باشند که توسط ورودی شبکهDC نیرومند شده باشند. شبکه DC بعنوان یک سیستم توزیع با و یا بدون باطری بیرونی در تجهیزات بمنظورتأمین نیرو در تجهیزات نیرومند DC تعریف شده‌اند. در نقطه قطع اتصال این ولتاژ باید در ۳۷ % از مقوله اصلی در یک ثانیه برای نوع A تجهیزات قابل اتصال به دو شاخه( سیستم قابل تفکیک استاندارد) و ۱۰ ثانیه برای تجهیزات نوع B قابل اتصال به دو شاخه( قفل‌پیچی) تباه و محو شود این تجهیزات نیرومند DC را به آزمایش تخلیه الکتریکی خازن اضافه می‌شود.

-۲٫۲٫۴ یک آزمایش قدرت برقی را می‌توان در تثبیت عایق‌کاری مابین مدارهای ثانویه پرخطر و ولتاژ پائین اضافی ایمنی(SELV ) بعنوان یک شق در آزمایش اجرا نمودSELV از اوج ولتهای ۴۲٫۴ یا

۶۰VDC در موقعیت خطای واحد یا نرمال تجاوز نمی‌کند.
-۲٫۳٫۴ انتخابی یکسان مانند ماده Z .Z.4 ممکن است که در عایقکاری با ایزوله‌کردن مدارهای ارتباطات و مدارهای ثانویه پرخطر بکاربرده شوند.
-۲٫۴٫۲ نشت مدار اندازه‌گیر در شعبه فرعی را می‌توان در جای مقاومت الکتریکی ۲۰۰۰ohm به منظور تعیین حد جریان در مدارد جریان محدود شده بکاربرد برای فرکانس‌هائی که از ۱KHZ تجاوز نمی‌کنند، جریان در حالت ثابت که از مقاومت الکتریکی ۲۰۰۰ohm کشیده شده و مابین بخشهایی از یک مدار جریان محدود شده متصل شده نباید از اوج o.7MA یا ۲Madc تجاوز کند.

۲٫۶٫۳٫۳ -جدول ۲D ، مینیم سایز رسانه‌های پیوندیی( متصل به شاسی) محافظ به منظور دربرگیری مینیمم سایزهای رسانه‌ها برای مدارها با درجه بندیهای جریان کمتر از ۱۶amp یا مساوی ۱۶amp تغییر یافته‌اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد