بخشی از مقاله

تكنولوژي اطلاعات جنوب شرق اسيا
پروژه هاي تكنولوژي اطلاعات

در مالزي و سنگاپور ، رهبران سياسي ملي اكثراً با پتانسيل اقتصادي در زمينه ي الكترونيك پذيرفته مي شوند ، آنها طرح هايي را براي قدرت نفوذ در امتياز رقابتي در اين عرصه به قصد رهبري در تكنولوژي اطلاعات تدبير مي نمايند . در سنگاپور ، ابتكار عمل به مثابه طرح " جزيره ي هوش " شكل گرفته است ، در حاليكه در مالزي كوشش براي ائتلاف پيرامون شناخت اموري مانند "بزرگراه چند رسانه اي" موضوعيت دارد

 هر دو طرح از آمادگي محلي براي دست يابي به تكنولوژي كامپيوترهاي شخصي سود مي برند . بوسيله ي ساختاربندي انگيزه ها براي تشويق توسعه از طريق فعاليت هاي آي تي ، دو كشور اعتقاد دارند آنها بايد به مثابه " حلقه ي مركزي " براي ارتباطات و تجارت الكترونيكي پديدار شوند . مالكيت كامپيوتر تا درجه ي زيادي يك پديده ي شهري در بيشتر قسمت هاي جنوب شرقي آسيا بود ، اكنون حتي با پايان يافتن دهه ي 1990 ، اندكي بيشتر از 30 درصد از مالكان دفاتر اينترنتي سنگاپوري هستند ،

و كامپيوتر هاي شخصي در تقريباً 40 درصد از خانه ها وجود دارد . اين محاسبه ها عموماً با پذيرش ديگر اسباب اطلاعات الكترونيكي هم زمان شد . تقريباً نيمي از سنگاپوري ها يك صفحه الكترونيكي را در اختيار دارند (انتقال مي دهند) و تقريباً يك سوم جمعيت يك تلفن خانه اي مالك هستند . سنگاپور بهترين دسترسي به سرويس تلفن بين المللي در آسيا را دارد ، 55 خط تلفن براي هر 100 سكنه ، حتي جلوتر از ژاپن با 49 خط به ازاي هر 100 سكنه ( "ون اينديا ، 2000) . گذشته از اينكه سنگاپور يك رهبر منطقه اي است ، تصويري موثر در ديگر كشورهاي جنوب شرقي آسيا ايجاد كرده است .

پذيرش سراسري تكنولوژي يك پيش نياز درست مطرح شده براي كسب دروازه هاي اقتصادي بود . اوليا ء امور استفاده از تكنولوژي هاي جديد اطلاعات را ترويج دادند-رهبري تكنولوژيكي فقط پيش بردن توسعه ي تجاري را نمي خواست ، آن مطالبه ي ملي قانوني از مدرنيته و پيشرفت تخصصي را همچنين مد نظر داشت . سنگاپور و مالزي مخصوصاً نبردهاي تهاجمي يي را براي بسط دادن بخش تكنولوژي اطلاعات فرماندهي كردند .

تحت يك طرح حمايت دولتي مالزيايي ، در اواسط دهه ي 1990 باز كردن يك ركورد اينترنتي براي هم ارزي در حدود ده دلار (يو اس دي) ممكن شد ، و سپس دسترسي آن لاين براي كمتر از چهل سنت براي هر ساعت بايستي فراهم مي شد . سرويس هاي مشابهي در سنگاپور نيز در دسترس بود . تنها اندكي از كشورها علاقه مندي كمي در انقلاب اطلاعات نشان دادند : برمه و لائوس تا بعد از سال 2000 اصلاً سرويس اينترنتي نداشتند ، و ويتنام تنها بهره برداري از شماره هايي محدود از منابع سرويس دهنده ي اينترنتي تحت مالكيت دولتي را اجازه داد .


در مالزي ، نيروي اصلي تكنولوژي ، داشتن يك روياي باشكوه براي پيشرفت ملي ، "بزرگراه چند رسانه اي" ( ام اس سي ) بود . اين طرح با هدف پرتاب مالزي به رهبري تكنولوژي اطلاعات پي ريزي شد . (ام اس سي) تا حدودي به كاركرد موازي خطوط دره سيليكون در ايالات متحده چشم داشت . اين مفهومي ابتكاري بود-ابتكار عمل (ام اس سي) اشكال متفاوت متعددي را شامل جغرافياي فيزيكي و مجموعه اي از قوانين و سياست ها ؛ به خوبي يك عضو اصلي بدن يك انسان در بر داشت. اين طرح مسلماً ترقي يي خيلي بزرگ بود كه بوسيله ي نخست وزير مالزي ، دكتر ماهاتير پشتيباني مستحكمي مي شد . او چنين فلسفه اي داشت كه ، " اگر( ام اس سي) در اين منطقه مطرح شده است

، ما تكنولوژي جديد را نيز مي توانيم فرا بگيريم و ممكن است حتي ما در تكنولوژي درگير باشيم و در كاربردهايش از سايرين زبردست تر باشيم " (اشرف ، 1997 ) . بر اساس اين ديدگاه ، اين طرح بايد كشورشان را براي پديدار شدن به مثابه يك بازيگر بزرگ در صحنه ي جهان اقتصاد توانا كند . بر اساس ديدگاه نخست وزير ، مالزي امكان " موفقيت در تبديل شدن به يك كشور صنعتي " را داشت اما سپس او اين كشور را به " تمركز بر توسعه ي ملي مان" ترغيب كرد ." زماني ما كشوري توسعه يافته داشتيم ، ما فقط احتياج به نجوا داشتيم و ديگران بايستي به نجواهاي ما توجه مي كردند" ("آكويرينگ آي تي" ،1997) .

(ام اس سي) به لحاظ فيزيكي در يك باريكه 15 تا 45 كيلومتري قسمت مركزي جنوب شبه جزيره ي پايتخت مالزي كائولالامپور ، در كل يك منطقه چهارگوش 270 مايلي تعيين محل شده است . در انتهاي جنوبي (ام اس سي) پوتراجايا واقع شده است ، شهر طراحي شده اي كه مانند يك مركز اداري دولتي ساخته شده است . همچنين به فرودگاه بين المللي كوالالامپور نزديك است (كا ال آي اي). پوتراجايا نمونه اثبات صلاحيت صنعتي مالزي است و شركتي است براي طرح هاي" ادارات الكترونيكي " ،" ثباتهاي الكترونيكي" ، "كنفرانس ويدئويي" ، "انواع برنامه ريزي ديجيتال " ، و ديگر چيزهاي مشابه . شهر نمونه اي كه همچنين شركت بزرگي براي طرح (ام اس سي) است .

مانند سيبرجايا ، اين يك " شهر هوشمند" براي نگهداري يك حلقه ي مركزي از 5/2 تا 10 گيگابايت شبكه مخابراتي تلگرافي براي منطقه است . قبلاً ، منطقه ي ( ام اس سي) جنگل طبيعي و مزرعه هاي "پالم اويل" بوده است ، اما با توجه به وجوه ناحيه با يك دگرديسي در يك مركز پژوهش و تكنولوژي تغييرات شروع شد ،و با اطلاعات پيشرفته و زيرساخت ارتباطات الكترونيكي طرح كامل شد.


تمامي نقاط برنامه ريزي شده ، صلاحيت تكنولوژيكي براي جلب سرمايه گذاري مالي از خارج را نشان مي دهد . براي اين هدف مالزي نبردي پر ترقي و پر انرژي را به رهبري نخست وزير ماهاتير فرماندهي نمود . به خاطر (ام اس سي) ، او ملاقات هايي از ژاپن ، اروپا و ايالات متحده داشت . در يك توقف در كاليفرنيا ، او به پتانسيل سرمايه گذاري هاليوود نظري داشت . در اين موقعيت ، نخست وزير ، چهره يك شخص منحصر بفرد را داشت كه بارها از توليدات فرهنگي شان انتقاد كرده بود . او اتحاد با سرمايه گذاريي را پيشنهاد كرد كه كشورهايي شبيه مالزي فرصتي براي "اجراء عميق تر " و "متوني فرهنگي كه به خوبي تا آنسوي فرهنگ پاپ آمريكايي نفوذ داشت "را اهدا مي كرد (گو ، 1997


به مثابه مبارزه براي سرمايه گذاري خارجي ؛ جنبشي حاصل شد كه جدا از سرمايه گذاري خارجي بايستي علاقه مند به طرح( ام اس سي) بود و در مورد سياست هاي اطلاعاتي مالزي بسيار محتاط عمل مي كرد . قوانين سانسور شديد كشور در فلسفه اطلاعات مخصوصاً در بين آمريكايي ها تكفير شده بود . در ملاقات نخست وزير از كاليفرنيا او كوشش كرد دوباره به مقامات رسمي حقوقي در تعهدش به اصول اساسي در (ام اس سي ) اطمينان ببخشد . اين ها شامل يك تعداد از نقاط كليدي مانند : مالكيت آزاد در شركت هاي گذرگاه آي تي ؛ سياست هاي غير محصور اجاره شامل آزادي به كارگران مهاجر نوآموز ؛ زيرساخت فني با كيفيت بالا ؛ ضمانتي كه مالزي بايستي از حقوق دارايي ذهني ( كپي رايت ) از بين قوانين سايبرنتيك جامع حمايت مي كرد ؛ و مهمتر از همه ، عدم سانسور در اينترنت بود .


تمركز بر "قوانين سايبرنتيك" كشور ، حمايتي قانوني در برابر سوءاستفاده از تجارت الكترونيكي و دارايي ذهني بود . اگر چه لازم بود مفاهيم در چارچوب قانوني مانند گذشت زمان تغيير يابند ، اما طرح اصلي متضمن كنش همگرايانه چند رسانه اي بود ، چيزي كه قصد داشت چهار مقصود را برآورده نمايد : 1) براي ايجاد درامد قانوني براي معادل هاي ديجيتالي و امضاء خصوصي ،2) يك مجموعه از قوانين حمايتي در برابر هكينگ ، تمپرينگ ، و ديگر حملات بسوي كامپيوترها ،3) حمايت از دارايي ذهني ، و 4) حمايت براي اعمال پزشكي و دارويي تحت شبكه هاي ديجيتالي عمومي ( احمد ، 1997 ).

در اين اثنا ، ابتكار تكنولوژي سنگاپور " جزيره ي هوش " لقب گرفته بود ، و نامزدي بود براي تغيير تمام كشور به برنامه ي نمايشي تكنولوژي دولت شهر . مفهوم اين طرح ابتدا پيشنهاد در انتشار مدرك حكومت در 1992 بود كه "روياي جزيره ي هوش " نام گرفت . در اين سند سنگاپور فرا خوانده شده بود تا قسمتي از طرحي بشود كه بايستي ملتشان را يك " جزيره ي هوش مي ساخت ... مليتي پيشرفته در ميان اولين كشورهايي در جهان با يك زيرساخت اطلاعاتي . مي خواست واقعاً هر خانه ، آموزشگاه ، اداره ، و كارخانه به هم بپيوندد " (كايتد در يئو و آرون ، 1999).


مفهومي ، اين چنين بلند نظرانه ، اقبالي عمومي مي طلبيد . سنگاپور جغرافيايي نسبتاً كوچك را تسخير كرده است ، اما از يكي از اقتصادهاي نيرومند آسيايي برخوردار است . زيرساخت تكنولوژي اطلاعات سنگاپور درخور بيشترين توسعه در تمام جنوب و جنوب شرقي آسيا بود . اشكال شاخص جامعه ي اطلاعاتي در 1999 بوسيله ي بنگاه داده هاي بين المللي نشان داد كه اقتصاد سنگاپور گرداننده ي بيشترين اطلاعات جهان سوم بوده است ، و طرح ريزي ها نشان داد كه يك رشد مداوم در خلال سال هاي بعدي داشته است.("سنگاپور-ديتا"،1999).


"سنگاپور او ان اي (يك شبكه براي هر نفر ) " : اين پروژه ، در 1997 شروع شد ، و مي خواست سر انجام تاسيس تكنولوژي سيم كشي سراسري در تمام جزيره را آماده كند ، ساختمان يك شبكه ي ملي بهم پيوسته بوسيله ي اينترنت موجود در تمام خانه ها ، بنگاه ها ، و سازمان ها . سرانجام طرح براي پيوستگي 95 درصد از مسكن ها انجام شد كه مي توانستند با حكومت ، ارتباطات تلگرافي ، و سرويس هاي كامپيوتري پيوستگي الكترونيكي داشته باشند . پروژه ي آو ان اي سنگاپور يك شبكه فيبر نوري را بكار گرفت كه پيش بيني مي شود جمعاً غريب 186000 مايلز فيبر دارا باشد . اجرا طي مراحلي تحقق مي يابد ، هدف نخستين 400000 مشترك با پايان يافتن 2001 است (تورت ، 1999).

وزير ارشد و نخست وزير سابق لي كائون يو پي برد كه نياز سنگاپور به تنظيم چارچوب قانون براي اصلاح ابتكار تكنولوژيكي كشور ضروري است ، در كنفرانس رسانه اي آسيا در لوس آنجلس در اكتبر 1998 او آشكار ساخت كه "تكنولوژي جديد رسانه اي ؛ اين نقطه اي براي اتكا است " و " اگر چه شايد مقداري وقت ، اخلاقيات و دانش بگيرد بايستي راهي به كنترل و رام كردن تكنولوژي جديد براي نگهداري از ارزش هاي بنيادي جامعه بيابد ." براي انجام پذيرفتن اين موضوع ، او تغييراتي از قانون هاي جديد را پيشنهاد كرد به نام " جرايم نبرد حاشيه اي در فضاي سايبرنتيك"("ميديا ويل استي"،1998)


در پاسخ ، ساختار حكومتي سنگاپور براي ارتباطات تلگرافي سازماندهي مجدد شده بود تا ساختار سياسي و متون اجرايي قانون را يكپارچه نمايد . در مارس 1999، حكومت ممزوج شدن توانايي ارتباطات تلگرافي سنگاپور (تي آ اس ) ، كميته ي كامپيوتر ملي (ان سي بي) ، و قسمت هايي از مرجع پخش برنامه اي سنگاپور (اس بي اي) به يك آژانس جديد شناخته شده مانند تكنولوژي اطلاعات و مرجع ارتباطات تلگرافي (آي تي تي اي ) سنگاپور را اعلام كرد . يكجا ، وزارت ارتباطات مجدداً به نام وزارت ارتباطات و تكنولوژي اطلاعات نام گذاري شد . سنگاپور ، مانند مالزي ، از تكنولوژي اطلاعات با تاكيد به استراتژي يي براي دعوي پيشرفت تا رهبري صنعتي منطقه استفاده كرد

. براي موفقيت در اين موضوع ، كشور حمايت از محيط رقابتي و باز براي سرمايه گذاري تجاري مي كرد . براي مثال ، ابتدا در آوريل ، 2000، "سنگاپور تلكام" ، كه مدتي طولاني پشتيباني صدا و اطلاعات را سرويس داده بود ، براي اول بار چهره اي رقابتي در بازار خطوط ارتباطي پيدا كرد . سپس ، سرويس هاي خانگي در دايره مركزي قسمت شده اي در خلال چندين شبكه ، به انضمام سينگ تل رشد كردند ؛ اگر چه تعداد بزرگي از توليدكنندگان سخت افزار تسهيلاتي در سنگاپور-ازجمله هولت پاكارد، تري كام ، و كيسكو سيستمز-سياست هايي محدود كننده براي رسانه هاي اطلاعاتي داشتند ، و آزاد سازي اقتصادي در اين ناحيه خيلي آهسته تر از آنچه در مالزي بود حركت كرد .


سينگ تل، كه 76درصد آن تحت مالكيت حكومت سنگاپور بود ، استراتژي تجاري اي را مانند تغيير سياست مالزي براي ام اس سي پيروي كرد-براي جستجو ي سرمايه گذاري خارجي و شرايط لازم براي نيرومند كردن دعوي آنها براي رهبري منطقه اي . يك نا اميدي بزرگ ورشكستگي سينگ تل در غلبه بر بدست آوردن كابل و مخابرات بي سيم (اچ كا تي) در 2000 بود . اين شركت در برابر شركت كوچك نوكيسه ي "پاسيفيك سنتاري سايبر ووركز" شكست خورد . از سوي ديگر ، سينگ تل ، از "نيوز كورپ " نيز ضربه خورد ، "نيوز كورپ " اختلاط رسانه اي راپرت مورداك براي سرويس هاي پهن باند منطقه اي بود ("واك آپ كال"،2000).

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید