تحقیق در مورد تولیــد ســورگـوم دانـه‌ای دیم و آبی جنــوب و جنــوب غربــی تگــزاس

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تولیــد ســورگـوم دانـه‌ای دیم و آبی جنــوب و جنــوب غربــی تگــزاس

بسیاری از مردم سعی می‌کنند رشد، تکامل و تولید نهایی گیاه سورگوم دانه‌ای را به صورت فرمول و قاعده ساده‌ای بیان کنند، در حالیکه آن مجموعه پیچیده‌ای از واکنش‌ها یا فعل و انفعالات و فرآیندهای زیادی است. تنها بعد از دهها سال تحقیق، تأثیرات و واکنشهای متقابل باروری، ردیف و فاصله‌گذاری گیاه، زمان

کاشت، شرایط محیطی و آب، دماو غیره، حشرات، بیماریها و هیبریدها بهتر فهمیده می‌شوند. همه اینها عوامل مهمی در تعیین تولید محصول هستند. چکیده مختصری از فرآیندهای اساسی رشد و واکنشهای متقابل مهم برای کمک به تصمیم‌گیریهای تولدی بهتر به صورت شرایطی در تغییر مزرعه‌ای در پی می‌آیند.

اطلاعات مربوط به کنترل و مهار حشرات و علفهای هرز در این مقاله مورد توجه و بررسی قرار نمی‌گیرند، ولی در قسمت توصیه‌ها و پیشنهادهایی برای کنترل و مهار علف‌های هرز در سورگوم (۵۰۴۵-B) و کنترل حشرات و آفات مایت در سورگوم (۱۲۲۰-B) می‌توان آنها را یافت.
رشــد و تکـامــل

تولید بذر در سورگوم، مثل محصولات دیگر، یک رویداد پیشین است و تمام رشد و تکامل
ریشه، برگ و ساقه در جهت تکمیل چرخه تولید مثلی است. چون هم تعداد و هم وزن بذر، تولید محصول را تعیین می‌کنند، بنابراین شناخت فرآیندهای گیاهی که رشد و تکامل بذر را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مهم است. رشد گیاه در هر مرحله رشد و نمو به مرحله قبلی بستگی دارد. تنش یا فشار در هر مرحله از رشد و نمو، پناسیل تولیدی را کاهش خواهد داد.

بسیاری از تولید کنندگان به اشتباه معتقدند که سورگوم “پرطاقت” است و نیاز به مدیریت یا کنتر کمتری دارد. گرچه سورگوم می‌تواند تحت شرایط نامساعد بقاء یافته و بذر تولید کند، ولی تولید بذر بواسطه تنش یا فشار محیطی و کنترل ضعیف بسیار کاهش می‌یابد. مثل هر محصول
دیگری، سورگوم به شرایط رشدی مطلوب و کنترل خوب واکنش نشان می‌دهد.

رشــد و نمــو گیــاهچــه یا نهــال بــذری
مرحله رشد و نمو گیاهچه در مرحله جوانه‌زنی آغاز می‌شود و ۳۰ تا ۳۵ روز بعداز ظهور جوانه از خاک که گیاهان ۵ تا ۶ برگ رسیده (کاملاً گسترده) دارند، پایان می‌یابد. ظهور جوانه و رشد اولیه گیاه عمدتاً به شرایط رشدی بستگی دارد. رشد گیاه نیاز به انرژی دارد، ولی تولید کربوهیدرات‌ها با چند برگ کوچکی که بواسطه باد، تگرگ، یخبندان، حشرات و آفات در معرض نابودی قرار می‌گیرند، نیاز به زمان دارد.

وقتی گیاهان بطور آهسته سیستم‌های ریشه‌ای خود را تکامل می‌بخشند و آب و مواد غذایی را جذب می‌کنند، بافت برگ توسعه می‌یابد و انرژی کربوهیدرات برای رشد آتی را تولید می‌کند. در طول این مدت از رشد و نمو، جذب آب و مواد غذایی پایین است و فقط ۲۵ درصد از کل نیاز غذایی گیاه جذب خواهد شد.
رشــد ســریع

در مرحله رشد سریع، ۴۰ تا ۶۵ روز بعد از ظهور جوانه، تفرق نقطه رشد صورت می‌گیرد و خوشه ‌افشان یا خوشه‌ شروع به رشد و تکامل می‌کند. در طول این مدت، گیاهان به هر نوع تنش یا فشاری نظیر شدت‌های دما، کمبودهای مواد غذایی، یا کمبود یا فراوانی آب بسیار حساس هستند، که هر یک از این‌ها ممکن است تعداد بذر پناسیل را کاهش دهد. برخی از علف‌کش‌ها (برای مثال، فنوکسی یا آترازین) که در این زمان بکار برده می‌شوند، ممکن است باعث متوقف شدن تشکیل گلچه‌ها شود در نتیجه منجر به «خوشه بلاسته» می‌شود. میزان جذب آب و مواد غذایی در طول این مدت به سرعت به حدود ۷۰ درصد نیتروژن، ۶۰ درصد فسفر و ۸۰ درصد پتاسیم افزایش می‌شود که جذب گیاه می‌شوند. گیاهان بخشی از این مواد غذایی را برای رشد مصرف می‌کنند و بقیه برای مصرف بعدی در برگها و ساقه‌ها ذخیره می‌شود. ضمن اینکه «برگ پرچم» در فراهم قابل رویت است، ۸۰ درصد از کل سطح برگ نور خورشید را جذب کرده و آنرا به انرژی تبدیل می‌کند. مرحله رشد سریع مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مرحله رشد و نمو گیاه و دوره‌ای است که در طول آن شرایط رشدی تأثیرات چشمگیری روی تولید دارند.
تولیـــد مثـــل

مرحله نهایی رشد با شکوفه‌دهی آغاز می‌شود و با دانه رسیده تمام می‌شود. تنش یا فشار آب در طول این مدت، تولید، کربوهیدرات‌ها را کاهش می‌دهد و نهایتاً تولید محصول را نیز کاهش می‌دهد. مصرف آب بطور ناگهانی بعد از گل‌دهی یا شکوفه‌دهی در ۳۰% تا ۳۵% اینچ آب در هر روز به اوج می‌رسد. قسمت باقیمانده مواد غذایی در طول این دوره مصرف بالای آب جذب می‌شود. (آر. ال. وندرلوپ به طور مفصل، ۹ مرحله را در نحوه رشد و نمو گیاه سورگوم بیان می‌کند).

کــاشـــت
بذر سورگوم در مقایسه با بذر پنبه، ذرت و سویا کوچک است. سورگوم منابع بزرگ انرژی و مواد معدنی برای تحمل تنش یا فشار به اندازه محصولات زراعی دیگر با بذرهای بزرگتر را ندارد. ممکن است پیش‌بینی شود که حدود ۷۵ درصد از بذرهای کاشته شده بقا یافته و گیاهچه‌‌ها یا نهالهایی بذری ظهور یافته را تولید کنند. بنابراین، میزانهای بذرکاری باید مطابق با شرایط بذرکاری تنظیم شود. رشد نسبتاً کند ناشی از دماهای خنک، شرایط رطوبت خاکی ضعیف یا کم و رقابت از سوی علفهای هرز ممکن است رشد و نمو را به تأخیر انداخته و بطور جدی تولید دانه را کاهش دهد. حداقل دمای خاک در عمق مطلوب کاشت برای جوانه‌زنی و ظهور سورگوم از خاک حدود ۵۵ درجه فارینهایت است.

اندازه بذر کاشتی سورگوم ممکن است در بین هیبریدها بسیار متفاوت باشد، بنابراین باید به تنظیم درست دستگاه برای دست‌یابی به میزان مطلوب بذرکاری توجه ویژه شود. میزان بذرکاری نباید براساس پوندها بذر در هر آکر باشد بلکه باید بر اساس تعداد صحیح بذر در هر آکر باشد.
چگــالــی گیــاه

گیاهان سورگوم بازدهی آبی زیادی دارند و دارای توانائی برای جبران چشمگیر تولید دانه در رابطه با شرایط رشد و میزانهای بذرکاری می‌باشند. اگر رطوبت خاک محدود باشد، در صورتی‌که چگالی گیاه پایین‌تر باشد، تولید دانه بیشتر خواهد بود.

همچنین، اگر رطوبت خاک بخاطر آبیاری یا بارندگی کافی مطلوب باشد، سطحی از چگالی گیاه وجود خواهد داشت که هیچگونه تولید دانه دیگری از طریق افزایش چگالی گیاه در بالای آن حاصل نخواهد شد. اگر یک چگالی گیاهی متعادل و معقول برای سطحی که معمولاً با رطوبت کافی محدود می‌شود مورد استفاده قرار گیرد و میانگین بارندگی بالایی حاصل شود، سورگوم‌ها می‌توانند وزن و تعداد دانه‌هایشان را بطور چشمگیری برای جبران شرایط رشدی بهبود یافته تنظیم کنند.

بسته به شرایط رطوبت خاک، میزانهای بذرکاری توصیه شده بین ۳۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ گیاه در هر آکر برای جنوب تگزاس متفاوت می‌باشند. تحت شرایط رطوبت محدود، ۲ تا ۴ گیاه در هر فوت برای فاصله‌های ردیفی ۳۸ اینچی به طور طبیعی از تمام رطوبت موجود خاک استفاده خواهد کرد.
(جـــــدول ۱).
Plants/Acre
76.000 Plants/Acre
55.000 Plants/Acre
41.000 Plants/Acre
27.000 Row
Width
2.567 2.635 2.745 2.358 38
2.617 2.415 2.687 2.440 2 rows/bed
38 in. rows

سورگوم آبیاری شده وقتی در آرایشهای فضایی تک‌ردیفی یا دو ردیفی پهن و گسترده بذرکاری می‌شود یا وقتی از الگوهای ردیف باریک استفاده می‌شود با حدود ۸۰۰۰۰ گیاه در هر آکر بهتر عمل می‌کند.

(جــدول ۲)
Plants/Acre
82.000 Plants/Acre
55.000 Plants/Acre
41.000 Plants/Acre
27.000 Row
Width
4.815 4.787 4.075 3.564 26
3.726 3.203 3.026 2.906 38
4.100 3.976 3.547 2.725 2 rows/bed
38 in. rows

وقتی به هر گیاهی فضایی برای جذب نور خورشید داده می‌شود و رقابت بین گیاهان به حداقل رسانده می‌شود، در این صورت این گیاهان سورگوم پربازده‌تر خواهند بود. علاوه بر این، فاصله‌گذاری نزدیکتر (یعنی ردیف مضاعف یا ردیف‌های باریک) باعث سایه‌اندازی سطح خاک جهت کاهش تلفات تبخیر و رقابت علفهای هرز خواهد شد.
آزمایشهای انجام شده در مرکز تحقیقاتی نورث پلینز (North plains Research Center) در ایتر همان واکنش به سطوح آبیاری و میزانهای بذرکاری را نشان دادند.

(شکل۱)

بــاروری یـا حـاصلخیــزی
تمرکز مواد غذایی در قسمتهای مختلف گیاه ممکن است بسته به شرایطی که تحت آنها گیاه رشد کرده است بطور چشمگیری فرق کند
(جدول۳)مقدار تقریبی مواد غذایی دانه سورگوم و کاه را که تولید دانه ۶۰۰/۵ پوند در هر آکربود (۱۰۰bu/A) نشان می‌دهد.
Pounds in Stover Pounds in Grain Plant Nutrient

۹۵ ۸۴ Nitroqen(N)
20 42 Phosphorus ( )
107 22 Potassium (K2O)
13 8 Sulfur(S)
10 7 Maqnesium (Mq)

۱۹ ۱٫۴ Calcium(Ca)
0.02 0.01 Copper (Cu)
0.11 0.06 Manqanese (Mn)
0.14 0.07 Zinc (Zn)

(جدول ۴) میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم جذب شده توسط سورگوم‌ها در طول مراحل مختلف رشد و نمو در فرآیند تولید ۷۵۰۰ پوند از دانه با ۱۴ درصد رطوبت در هر آکر را نشان می‌دهد.

Potassium (K2O) Phosphorus (P2O5) Nitrogen (N) Days after planting Growth Stage
%of Total Ib/A %of Total Ib/A %of Total Ib/A
7 18 3 2 5 9 0-20 Seedling
40 103 23 18 33 61 21-40 Rapid Growth
33 85 33 28 32 60 41-60 Early Bloom
15 39 26 21 15 27 61-85 Grain Fill
5 13 14 11 15 28 86-95 Maturity
285 80 185 Harvest Totals

میزانهای ثانویه و مواد غذایی کم‌نیاز یا کم مصرف بکار برده شده برای تولید ۷۵۰۰ پوند دانه در هر آکر در (جدول ۵) نشان داده می‌شوند.
Copper Boron Manganese Zinc Iron Calcium Magnesium Sulfur
0.3 0.1 0.17 .21 2.5 20 17 21

توزیع مواد غذایی در ماده خشک بین دانه و کاه در (جدول ۶) نشان داده می‌شود.
Potassium (K2O) Phosphorus (P2O5) Nitrogen (N) Dry Matter distribution Crop
Dry Matter

%of Total Ib/A %of Total Ib/A %of Total Ib/A
10 28 35 28 58 107 56% Grain 7.500 Ibs
80 230 65 52 42 78 44% Stover 5.280 Ibs

به میزان نیتروژن و فسفر در دانه توجه کنید. برعکس، میزان چشمگیری از پتاسیم در کاه سورگوم وابسته به نیتروژن و فسفر وجود دارد. اگر کاه سبز بطور مکرر و پیوسته برداشته شود، سطوح پتاسیم و فسفر خاک ممکن است کاسته شود.
نیتــروژن (ازت)

توصیه یا پیشنهاد نیتروژن (ازت) استاندارد(N) برای سورگوم دانه‌ای در تگزاس، ۲ پوند در هر آکر نیتروژن عنصری برای هر ۱۰۰ پوند در هر آکر تولید دانه پیش‌بینی شده است. بنابراین یک تولید دانه‌ای ۵۰۰۰ پوندی نیاز به حدود ۱۰۰ پوند ازت یا نیتروژن عنصری در هر آکر خواهد بود. نیتروژن بطور قابل ملاحظه‌ای مهمترین ماده غذائی برای سورگوم جهت به حداکثر رساندن تولید است. گیاهان معمولاً از ازت یا نیتروژن برای تولید پروتئین و لکروفیل استفاده می‌کنند، که به نوبه خود در تشکیل یافته‌های جدید گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بذر همچنین برای قادرسازی رشد اولیه بعداز جوانه‌زنی، نیتروژن را ذخیره می‌کند. ۵۸ درصد از نیتروژن جذب شده توسط سورگوم‌ها ممکن است در دانه در زمان برداشت محصول یافت شود.

(جدول ۶)
Potassium (K2O) Phosphorus (P2O5) Nitrogen (N) Dry Matter distribution Crop
Dry Matter
%of Total Ib/A %of Total Ib/A %of Total Ib/A
10 28 35 28 58 107 56% Grain 7.500 Ibs
80 230 65 52 42 78 44% Stover 5.280 Ibs

برای حداکثر تولیدات یا محصولات با توجه به آب موجود نیتروژن نباید کسر شود یا رشد و نمو دانه یا غله کاهش خواهد یافت.
استفاده از ازت (نیتروژن) باید تا ۲۰ روز بعداز ظهور گیاه از خاک صورت گیرد. مصرف‌های بعدی ممکن است ریشه‌های پرواری را بیش از حد هرس کند، ولی نکته مهمتر اینکه، پتانسیل رشدی خوشه دانه یا غله، ۳۰ تا ۴۰ روز بعداز ظهور جوانه تعیین می‌شود.

تنش یا فشار نیتروژن در طول این مدت خیلی روی تولید یا محصول تأثیر خواهد گذاشت. ممکن است از کود ازت چندبار در طول بخش اولیه فصل رشد استفاده شود. چون ازت در خاک نسبتاً سیّار و متحرک است، جابجایی کود برای ازت به اندازه‌ای که برای حداکثر مواد غذایی دیگر حیاتی است، حیاتی، مهم نیست. با وجود این، ازت، قبل از اینکه مشوق رشد گیاه و تولید دانه باشد، باید جذب گیاه شود.

نیترات نیتروژن ( ، در دسترس‌ترین یا فراهم‌ترین شکل برای گیاهان) در آب خاک حل می‌شود، ولی بطور منفی شارژ می‌شود و بنابراین به ذرات ماده آلی و رُس منفی شارژ شده، جذب نمی‌شود. نیترات نیتروژن همراه با آب حرکت خواهد کرد و می‌تواند به راحتی برای جذب سریع با ریشه‌های محصول تماس پیدا کند.
آمونیم نیتروژن ( ، که همچنین در دسترس‌ گیاهان است) مثبت شارژ یا باردار می‌شود و توسط ذرات ماده آلی و رُس باردار منفی در خاک نگه‌داشته می‌شود تا توسط عملکرد باکتریایی خاک به شکل نیترات تبدیل یابد.

تبدیل یا تغییر نیتروژن از شکل آمونیم به شکل نیترات در خاک تحت عنوان «شوره سازی یا نیترات سازی» تلقی می‌شود، و به احتمال زیاد زمانی صورت می‌گیرد که مزارع قابل کشت باشند. وقتی مزارع غرقاب و اشباع از آب هستند، نیترات می‌تواند به گاز نیتروژن تبدیل شود. (که نیتروژن زدائی تلقی می‌شود) و با تبخیر از خاک ناپدید می‌شود. خواه کود ازت بصورت مایع یا خشک، آمونیاک، اوره، سولفات آمونیم یا N-32 بکار برده شود، باید حتی‌الامکان برای کاهش اُخت پتانسیل ازت به جو، بویژه وقتی ph بالای ۷ است، در خاک درآمیخته شود.

فسفـــر
فسفر (P) بحث‌انگیزترین ماده غذایی است. آزمایشگاههای مختلف آزمایش خاک برای ارزیابی و برآورد فسفر موجود از عصاره‌های شیمیایی مختلف استفاده می‌کند. در نتیجه، ممکن است تفاوتهای زیادی بین مقادیر آزمایش خاک برای همان نمونه خاکی حاصل از آزمایشگاههای مختلف وجود داشته باشد. همچنین، توصیه‌های استفاده از کود پیشنهاد شده از سوی آزمایشگاههای مختلف نیز ممکن است بطور چشمگیر با یکدیگر فرق کنند. در اثر موارد، سطوح فسفر خاک برای برطرف کردن نیازهای فصلی اولیه گیاهان سورگوم دانه‌ای کافی هستند. ولی، بذر سورگوم دانه‌ای کوچک است و برای تغذیه گیاهچه‌های نورس تا زمان ظهور از خاک فقط فسفر کافی دارد. اگر گیاهچه‌های نورس تحت شرایط مطلوب رشد و نمو کنند، علایم و نشانه‌های کمبود فسفر اغلب پدیدار نمی‌شوند. ولی، اگر شرایط رشد نامطلوب باشد، ممکن است گیاهچه‌ها علایم و نشانه‌های موقت کمبود فسفر را نشان دهند.

در سالهایی که محیط بذرکاری برای رشد و نمو سریع نامطلوب است، کود فسفر ردیفی به میزان‌های پایین و کم در ردیف بذری ممکن است سودمند باشد. نکته مهم و کلیدی که باید به خاطر داشت این است که فسفر در خاکهای سرد کم در دسترس‌تر است. اکثر تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان گیاه برای کاهش آسیب وارده از سوی ریزپشه و برای به حداقل رساندن تأثیرات آب و هوای گرم و پرفشاری که معمولاً بعدها در فصل با آن مواجه می‌شود، تا حدالامکان زود بذرکاری می‌کنند. با انجام اینکار، اغلب گیاهچه‌های سورگوم باید تثبیت یافته و در خاک‌های به مراتب خنک‌تر از آنچه که بعداً در بهار بذرکاری می‌شود، رشد کنند.

چون فسفر خاک نسبتاً بی‌حرکت یا “ثابت” در خاک‌ها است، جابجایی به یک شکل متمرکز در آزمایش خاک‌های پایین تا متوسط بسیار مهم است. با کوددهی ردیفی فسفر در نزدیکی بذر، ۲ تا ۴ اینچ پایینتر و ۲ تا ۴ اینچ به اطراف، ریشه‌های درحال رشد، بطور کوتاه‌مدت بعداز ظهور گیاه از خاک با کود تماس پیدا می‌کند.
در تماس مستقیم قرار دادن کود فسفر با بذر سورگوم در بذرکاری ممکن است باعث مشکلات ظهور از خاک گیاه بشود. که بخاطر تأثیرات نمک ناشی از نیتروژن یا ازت در ماده کود است.

پتــاسیـــم
پتاسیم (K) در تمام قسمت‌های گیاه برای حفظ و نگهداری تعادل آب، مقاومت در برابر بیماریها و نیروی ساقه موردنیاز است. ولی، همانطوریکه در جدول ۶ نشان داده شد، پتاسیم خیلی کمی از مزرعه برداشته می‌شود. اگر فقط غله یا دانه برداشت و درو شود. اگر کاه غلات به صورت علوفه سبز برداشت شود. در اینصورت میزان به مراتب زیادتری از پتاسیم برداشته می‌شود. اکثر خاک‌های با بافت متوسط تا ریز در تگزاس بطور فطری پتاسیم بالایی دارند. سطوح آزمایش خاک باید در طول سالها مورد بررسی و کنترل قرار گیرند. تا روندهایی از کاهش پتاسیم یافت شود.

مــواد غــذایی دیگــر
دو ماده غذایی مهم دیگر برای تولید سورگوم دانه‌ای در تگزاس عبارتند از روی و آهن. گرچه سطوح فطفری خاک “بالا” یا “خیلی بالا” و سطوح روی “پایین” تا “متوسط” هستند، استفاده از فسفر اضافی ممکن است باعث کمبود روی شود. اگر نتایج آزمایش خاک کمبود احتمالی روی را نشان دهند، کود روی باید پراکنده شود و قبل از کاشت باید در هم آمیخته شوند یا در زمین کاشت با هم تلفیق شوند. اگر کلروز آهن در طول سالهای قبل در مزرعه‌ای مشاهده شده باشد، مواد کود آهن باید از طریق سم‌پاشی‌های چند‌گانه در اوایل فصل به برگ بکار برده شود.

(جدول ۷) شیوه‌های کاربردی پیشنهادی در برگها را برای رفع کمبودهای آهن و یا روی نشان می‌دهد.

کــودهــای عـالـی
در مناطقی که مواد کود عالی نظیر کود یا فضولات دامهای پرواری، کود بستر طیور، یا فاضلاب شهری عمل آوری شده موجود و در دسترس هستند، تولیدکنندگان ممکن است ترجیع دهند از این کودها به عنوان یک منبع غذایی برای سورگوم دانه‌ای استفاده کنند. چون مقدار غذایی کودهای عالی می‌تواند بسیار متفاوت باشد، نمونه‌هایی از این مواد باید قبل از مصرف برای تعیین میزان‌های صحیح بکارگیری و استفاده از آنها، مورد آزمایش قرار گیرد. یک مزیت مهم کودهای عالی این است که مواد غذایی در طول مدت زمان طولانی‌تر وقتی که ماده تجزیه می‌شود در دسترس و فراهم می‌شود.
برخی از مشکلاتی که در استفاده از مواد کود عالی با آن مواجه می‌شوید عبارتند از

۱-دستیابی به نسبت مواد غذایی مورد نیاز در توصیه کود برای محصول سورگوم.
۲-تعیین میزان کود حیوانی برای استفاده جهت برآورده سازی نیازهای محصول.
۳-به حداقل رساندن بذرهای علف هرز یا علفهای هرز دیگر. با درک نیازها و شرایط غذایی سورگوم، مواد غذایی کافی را می‌توان بکار برد تا پتانسیل تولید محصول بدون استفاده از مواد غذایی اضافی که ممکن است فواید را کاهش دهند و یا به بارهای غذایی اضافی در آب و خاک ما کمک کنند، بدست آید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد