تحقیق در مورد سفته و نحوه مطالبه آن

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان

سفته و نحوه مطالبه آن


یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند «سفته» است. سفته یک سند تعهد پرداخت است که در آن امضا کننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده کند، باید با مقررات آن آشنا باشد. در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.


بیشتر شهروندان گمان می کنند که چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می شود، سندی رسمی محسوب می شود و قانونگذار از آن " مانند چک" حمایت کیفری می کند یعنی درصورت عدم پرداخت وجه در سررسید معین صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری و در نهایت قابل مجازات است. درصورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از "مزایایی" بهره مند می شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.


• تعریف سفته
سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند که مبلغی وجه درزمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی کند.
توضیحاتی درمورد شکل ظاهری سفته:


برابر قانون تجارت، سفته علاوه بر امضای یا مهر باید دارای تاریخ بوده و مطالب زیر نیز در آن قید شده باشد:
- مبلغی که باید پرداخت شود "با حروف"
- - گیرنده وجه
- - تاریخ پرداخت
- البته لازم است که نام و نام خانوادگی صادر کننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز در آن نوشته شود.
- سررسید سفته یا موعد پرداخت آن، معمولا با روز، ماه و سال به صورت مشخص در آن نوشته می شود، با این وجود، قانون به (عندالمطالبه بودن) آن نیز اشاره کرده است و این بدان معناست که به محض مطالبه دارنده سفته، صادر کننده باید آن را بپردازد.


- اگر زمان پرداخت سفته روز معینی باشد که آن روز با تعطیلی رسمی مصادف شود، سفته باید در روز بعد از تعطیل پرداخت شود.
- سفته قائم به وجود دو شخص است: صادر کننده که مدیون و بدهکار است و شخص دیگر که ممکن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد.
- درصورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود: «در وجه حامل». درمورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادرکننده طلبکار می شود و باید مبلغ سفته را در سررسید آن بپردازد. اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.


- سوال: آیا سفته مانند چک قابل انتقال به دیگری است؟
جواب: عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص این اختیار را می دهد که سفته را به دیگری واگذار کند . البته اگر عبارت حواله کرد نیز وجود نمی داشت، دارنده سفته می توانست با ظهرنویسی "پشت نویسی" آن را به شخص دیگری انتقال دهد.
ظهرنویسی: یعنی آن که دارنده سفته مطالبی را که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطالب، امضا می کند. پس ظهر نویسی برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است.


اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای کلیه حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید. دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که این عمل را برای او انجام دهد.


اصولا ظهرنویسی برای انتقال است اما اگر برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضای ظهرنویس برسد. در واقع کسی که (با ظهرنویسی) وکالت در وصول سفته پیدا می کند، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.
سوال: اگر سفته با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، در این حالت دارنده سفته برای مطالبه وجه آن به چه کسی می تواند رجوع کند و به بیان دیگر چه کسی مسوولیت پرداخت دارد؟


جواب: کسی که سفته را امضا کرده و ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسوولیت تضامنی» دارند . یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد "به صورت منفرد" یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هریک از ظهرنویس ها نسبت به صادرکننده سفته و ظهرنویس های ما قبل خود دارد. بنابراین صادرکننده به علاوه ظهرنویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بدین ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح "مسوولیت تضامنی" نامیده می شود.


سوال: آیا می توان از صادرکننده سفته ضامن خواست؟
جواب: پرداخت وجه سفته را می توان ضمانت کرد. این ضمانت ممکن است در رابطه با صادرکننده یا ظهرنویس ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی که ضمانت صادرکننده یا ظهرنویس را کرده، فقط با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.
• حقوق و وظایف دارنده سفته


برای آنکه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر رارعایت کند:
1- دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.
2- واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای که در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادرکننده سفته به عمل می آید و باید رسما به او ابلاغ شود.


3- واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.
در واخواست رونوشت کامل سفته که به وسیله واخواست کننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه «یک نسخه اصل و دو نسخه رونوشت» تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ ... ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر کننده سفته) ابلاغ می شود.


باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست کننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.
برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهر نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شوند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداری حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه مالیات حقوق

word قابل ویرایش
31 صفحه
21700 تومان
بررسي سيستم حسابداري حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه مالیات حقوقپیشگفتار:مالیات و بیمه به عنوان یک هزینه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومی باید پرداخت نمایند. درس مهارتی مسئول حقوق و دستمزد به عنوان یکی از سرفصل¬های دروس مهارتی رشته حسابداری می¬باشد که با وجود کاربرد و ...

نحوه استفاده از اطلاعات در برنامهریزیها و سیاستگذاری های موثر در زندگی

ضمن کندوکاو در این مورد که نظریه خانواده چه منظوری را دنبال میکند، باید بگوییم که: نظریههای خانواده هم به اندیشههای ما درباره خانواده شکل میدهد، هم به مشاهدات و تغییر یافتهها و نحوه استفاده از اطلاعـات در برنامهریزیها و سیاستگذاری هایی که به زندگی تأثیر می گذارد. از این رو، نظریه ها بر آنچه ما در مورد خانواد ...

مقاله بررسی نحوه عملکرد افزودنی های کاهنده آب ( فوق روان کننده ها ) بر بتن تازه و سخت شده

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نحوه عملکرد افزودنی هاي کاهنده آب (فوق روان کننده ها) بر بتن تازه و سخت شده چکیده هدف از این مطالعه، بررسی نحوه عملکرد افزودنی هاي کاهنده آب یا فوق روان کننده ها بر بتن تازه و سخت شده می باشد. بدین منظور، اثر سه نوع فوق روان کننده برکارایی بتن تازه، مورد بررسی قرار گرفت وکاربرد هرکدام بسته به شرایط ...

مقاله مطالعه کانی شناسی ، دگرسانی و نحوه تشکیل کانسار مس پورفیری چاه فیروزه

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مطالعه کاني شناسي ، دگرساني و نحوه تشکيل کانسار مس پورفيري چاه فيروزه چکيده منطقه چاه فيروزه در ٢٤٠ کيلومتري غرب شهرستان کرمان ، ١٣٥ کيلومتري شمال غرب معدن سرچشمه و ٣٥ کيلومتري شمال شهربابک واقع شده است . کانسار مس پورفيري چاه فيروزه در تقسيم بندي زمين شناسي ايران درزون اروميه – دختر و در تقسيم بندي زمين ...

مطالعه نحوه انتقال رسوب ناشی از جریان های دریایی و موج بروش اندازه گیری مستقیم در بندر گرزه

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مطالعه نحوه انتقال رسوب ناشي از جريان هاي دريايي و موج بروش اندازه گيري مستقيم در بندر گرزه چکيده اين نوشته چکيده اي از مطالعات هيدروديناميک جريان هاي دريايي و انتقال رسوب مربوط به طراحي بندر گرزه واقــع در پسـکرانه شمالي جزيره کيش مي باشد. اين بررسي براساس اندازه گيريهاي مستقيم محلي و آناليز نتايج آنها ...

مقاله مسئولیت ضامن سفته در قانون ایران و کنوانسیون ژنو

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مسئولیت ضامن سفته در قانون ایران و کنوانسیون ژنو چکیده سفته یک سند تعهد پرداخت میباشد که با ویژگیها و کارکردهاي خاص، علاوه بر تأثیر اجتنابناپذیري که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه یکی از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار میرود. از سوي دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی ...

مقاله کیفیت نورطبیعی بر نحوه ادارک حسی فضاهای داخلی محیط های مسکونی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کیفیت نورطبیعی بر نحوه ادارك حسی فضاهاي داخلی محیط هاي مسکونی   چکیده : چه عواملی در ادراك حسی و چارچوب نورطبیعی و بازتابگري آن در نحوه ادارك حسی فضاهاي داخلی محیط هاي مسکونی موثر است؟نور پدیده اي است که با وجود پیشرفت علوم و فنون هنوز ماهیت آن برا ي بشر مشخص نشده است .البته دانشمندان با بررسی نور در موق ...

مقاله بررسی قرارداد های EPC/EPCF با نگرشی بر نحوه تامین کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی قرارداد هاي EPC/EPCF با نگرشی بر نحوه تامین کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب چکیده مهمترین عوامل تاخیرات در مرحله اجراي پروژه ها، در بخش دولتی به غیر از توان فنی مالی پیمانکاران و مشاورین، ضعف مدیریت تدارك و تامین مصالح پروژه ها است. روش EPC/EPCF که امروزه در دنیا یکی از متداولترین روش هاي واگذار ...