بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

كشت بدون خاك

   به تمامي روش هايي را كه گياهان در محيطي غير از خاك كاشته شوند .

آمريكا ........................... هيدروپونيك

انگليس و آلمان .................كشت در آب

اسلاید 2 :

انواع روش كشت

كشت آبي يا مايع مخزن :

    گياه از بالاي ريشه توسط مقوا ، پلاستيك يا چوب و سيم نگه داشته مي شود و ريشه گياه بطور مداوم در محلول غذايي است .

اسلاید 3 :

 • كشت در ماسه
 • كشت در سنگ ريزه
 • كشت در هوا
 • كشت ورمي كولايت
 • كشت در پشم سنگ
 • و ساير ...

اسلاید 4 :

محاسن كشت بدون خاك

 • در جايي كه خاك مناسب ندارد يا خاك دچار بعضي بيماري هاست
 • شخم ،‏ آبياري ،مبارزه با آفات خاك و علف هاي هرز ندارد و راحت‌تر است.
 • براي مناطقي كه زمين گران است براي بدست آوردن بيشترين محصول با تراكم بالا
 • آ لودگي خاك و آلودگي آب كمتر است
 • كنترل شرايط محيطي از جمله نور رطوبت وكنترل مواد غذايي ساده تر است
 • در مناطق با آب شور هم كاربرد دارد
 • كاهش قابل ملاحظه مصرف آب
 • توليد محصولات خاص در غير فصول طبيعي

اسلاید 5 :

معايب

 • سرمايه گذاري اوليه زياد
 • داشتن دانش كافي
 • قدرت بافري كم در برخي روش ها
 • مشكلات زيست محيطي آلودگي

 آب هاي زير زميني ضايعات

 استفاده شده در محيط كشت

اسلاید 6 :

كاشت و مديريت

 • تمامي فعاليت هايي كه توليد كنندگان براي تغيير يا كنترل شرايط محيطي براي رسيدن به حداكثر محصول
 • تمامي گياهان مي توانند در اين سيستم كاشت شوند وليكن بايد توليد محصول اقتصادي باشد
 • بيشتر گياهان ريشه اي اقتصادي نيستند
 • گياهان داراي اندام هوايي: گوجه فرنگي ،نخود ،خيار
 • گياهان كم ارتفاع : كاهو، فلفل ها
 • رقم گياه
 • كاشت بذر
 • بذر كوچك : 2 الي 3 سانتي متري گوجه فرنگي
 • بذر درشت : 4 تا 6 سانتي متر خيار
 • بذر ريز : زير نخستين لايه خاك كاهو
 • هندوانه و خربزه 24 ساعت قبل خيسانده شوند

اسلاید 7 :

 • آبياري بذور
 • مراقبت هاي گياه
 • نشاء كاري

Ph          

 • گوجه فرنگي 5 تا 5.5
 • لوبيا نخود، كلم 5.5 تا 6
 • گل زينتي 6 تا 6.5
 • كاهو پياز 6.5 تا 7

اسلاید 8 :

گوجه فرنگي

 • فاصله رديف 40 الي 60 سانتي متر
 • بوته روي رديف 25 سانتي متر
 • 2 الي 3 رديف در متر مربع
 • ساقه هاي جانبي بايد چيده شود
 • ساقه اصلي بايد به داربست بسته شود
 • ناهنجاري هاي موقت
 • پژمردگي موقت گياهان
 • زيادي ازت
 • حرارت و رطوبت كم و زياد
 • لوله شدن برگ ها بخاطر حمله آفات يا بيماري هاي ويروسي
 • استفاده از آب شور پديد آمدن لكه هاي قهوه اي مايل به سياه روي ميوه ها

اسلاید 9 :

خيار

 • نيمه حاره اي
 • انواع گلخانه اي غير بذري هستند
 • قبل از كاشت بذر ها 24 ساعت در آب غوطه ور شوند
 • عمق كاشت 3 الي 4 سانتي متر
 • فاصله رديف 50 سانتي متر
 • فاصله روي رديف 15 تا 20 سانتي متر
 • بسته شدن به داربست مشابه گوجه فرنگي

اسلاید 10 :

 • ميزان و دور آبياري خيار حدودا 30 در صد بيشتر از گوجه فرنگي
 • خيار بدون بذر 28 الي 50 سانتي متر طول داشته
 • سبز غير همگن با پوست خيلي نازك كه پارتنوكارپي گويند كه يعني ميوه هايي عاري از گرده افشاني
 • اگر گرده افشاني صورت گيرد بذر ها بوجود مبي آيد و ميوه در انتها چماقي شكل شده و مزه تلخي پيدا خواهد كرد
 • درجه حرارت مناسب جوانه زني بذور خيار 28 درجه سانتي گراد
 • 4 روز بعد از كاشت بذور وقتي لپه ها باز شدند نشاها بايد به گلدانهاي 10 تا 12 سانتي متري منتقل شوند
 • بسته به شدت نور حداقل درجه حرارت روزانه بايد بين 23 تا 25 درجه و بيشتر از 28 نباشد
 • تراكم مناسب بين 120 تا 160 عدد در هر متر مربع
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید