بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فصل اول- مقدمه (جلسه 1)

فصل دوم- حساب‌هاي درآمد و توليد ملي (جلسه 1)

فصل سوم- اقتصاد کلان کلاسيک (جلسه 1)

فصل چهارم- نظريه تقاضاي کل کينزي (جلسه 2)

فصل پنجم- بخش دولت مفهوم ضريب افزايش و سياست مالي (جلسه 2و3)

اسلاید 2 :

فصل ششم- پول و نرخ بهره (جلسه 3)

فصل هفتم- بانک‌هاي تجاري و بانک مرکزي (جلسه 3)

فصل هشتم- نظام کامل کينزي: عرضه و تقاضاي کل (جلسه 4)

فصل نهم- بيکاري و تورم (جلسه 4)

فصل دهم- تورم و بيکاري- نظر پيروان کينز (جلسه 4)

 

اسلاید 3 :

فصل يازدهم- ضد انقلاب پول گرايان و اقتصاد نئوکلاسيک (جلسه 5)

فصل دوازدهم- سياست اقتصادي- سياست پولي (جلسه 5)

فصل سيزدهم- سياست مالي (جلسه 6)

فصل چهاردهم- رشد اقتصادي (جلسه 6)

فصل پانزدهم- اقتصاد کشورهاي توسعه نيافته (جلسه 6)

اسلاید 4 :

آشنايي با مفاهيم اوليه اقتصاد کلان

اسلاید 5 :

Ø تعريف متغيرها

Ø بيان چگونگي روابط بين متغيرها

Ø تعريف الگوهاي اقتصاد کلان

Ø بيان مختصري از تحول تاريخي اقتصاد کلان

اسلاید 6 :

اقتصاد چگونگي تخصيص منابع كمياب بين خواسته‌ها و نيازهاي نامحدود را در جامعه مطالعه مي‌كند.

چشم‌ پوشي از برخي خواسته‌ها Þ انتخاب Þ منابع<  خواسته‌ها

اسلاید 7 :

اقتصاد بررسي و مطالعه فرايند انتخاب است.

اقتصاد خرد بررسي انتخاب‌هاي افراد و بنگاه‌ها يعني واحدهاي اقتصادي مصرف‌كننده و توليد کننده است.

اقتصاد کلان فرايند انتخاب را در سطح يک کشور بررسي مي‌کند. مسايل مورد بحث در اقتصاد كلان: كل توليد يا بازده اقتصادي، كل اشتغال، تورم، بيكاري و نرخ‌هاي بهره در يك اقتصاد.

به طور كلي اقتصاد كلان بررسي نظريه‌ها يا انگاره‌هايي است كه براي توضيح عملكرد اقتصادي يك كشور ارائه شده‌اند.

اسلاید 8 :

متغيرها در اقتصاد كلان

ثابت: داراي بعد زماني نيستند يعني مقدار آنها در يك نقطه از زمان اندازه‌گيري مي‌شود.

مثال: ثروت، موجودي سرمايه‌

جاري: داراي بعد زمان هستند و مقدار آنها براي يك فاصله از زمان اندازه‌گيري مي‌شود.

مثال: درامد، سرمايه‌گذاري

اسلاید 9 :

مثال: پس‌انداز (s) در اقتصاد مي‌تواند وابسته به ميزان درآمد كل افراد (y) باشد.

عموماً متغيرهاي اقتصاد كلان با يكديگر ارتباط دارند:

اسلاید 10 :

الگوهاياقتصادكلان:

يك الگوي اقتصادي شامل گروهي از روابط اقتصادي است كه رابطه بين متغيرهاي كلان اقتصادي را نشان مي‌دهند.

كاربرد: تعيين متغيرهاي كلان مانند، درآمد ملي، بيكاري، سطح عمومي قيمت‌ها و ….

جزا: روابط بين متغيرهاي كلان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید