دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده ؟

اسلاید ۲ :

 • ۱- گاو آهن
 • ۲- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه
 • ۳- زیر شکن
 • ۴- دیسک
 • ۵- شیار کش

اسلاید ۳ :

 • فروردین ۳۵۰ قطعه
 • اردیبهشت ۴۰۰ قطعه
 • خرداد ۲۵۰ قطعه
 • تیر ۳۰۰ قطعه
 • مرداد ۴۰۰ قطعه
 • شهریور ۴۰۰ قطعه
 • مهر ۳۵۰ قطعه
 • آبان ۲۰۰ قطعه
 • آذر ۳۰۰ قطعه
 • دی ۵۰۰ قطعه
 • بهمن ۴۰۰ قطعه
 • اسفند ۲۰۰ قطعه

اسلاید ۴ :

 • فروردین ۴۰۰ قطعه
 • اردیبهشت ۲۵۰ قطعه
 • خرداد ۵۰۰ قطعه
 • تیر ۳۵۰ قطعه
 • مرداد ۳۰۰ قطعه
 • شهریور ۳۵۰ قطعه
 • مهر ۲۰۰ قطعه
 • آبان ۳۵۰ قطعه
 • آذر ۳۰۰ قطعه
 • دی ۳۵۰ قطعه
 • بهمن ۳۰۰ قطعه
 • اسفند ۴۵۰ قطعه

اسلاید ۵ :

 • فروردین ۳۵۰ قطعه
 • اردیبهشت ۳۰۰ قطعه
 • خرداد ۲۰۰ قطعه
 • تیر ۵۰۰ قطعه
 • مرداد ۴۰۰ قطعه
 • شهریور ۴۵۰ قطعه
 • مهر ۲۰۰ قطعه
 • آبان ۳۰۰ قطعه
 • آذر ۳۵۰ قطعه
 • دی ۴۵۰ قطعه
 • بهمن ۳۰۰ قطعه
 • اسفند ۲۵۰ قطعه

اسلاید ۶ :

 • فروردین ۲۵۰ قطعه
 • اردیبهشت ۳۰۰ قطعه
 • خرداد ۳۵۰ قطعه
 • تیر ۴۰۰ قطعه
 • مرداد ۴۵۰ قطعه
 • شهریور ۵۰۰ قطعه
 • مهر ۲۰۰ قطعه
 • آبان ۳۰۰ قطعه
 • آذر ۵۰۰ قطعه
 • دی ۳۵۰ قطعه
 • بهمن ۴۰۰ قطعه
 • اسفند ۳۰۰ قطعه

اسلاید ۷ :

 • فروردین ۲۰۰ قطعه
 • اردیبهشت ۲۵۰ قطعه
 • خرداد ۳۰۰ قطعه
 • تیر ۴۰۰ قطعه
 • مرداد ۳۵۰ قطعه
 • شهریور ۳۰۰ قطعه
 • مهر ۵۰۰ قطعه
 • آبان ۴۰۰ قطعه
 • آذر ۴۰۰ قطعه
 • دی ۳۰۰ قطعه
 • بهمن ۴۵۰ قطعه
 • اسفند ۳۵۰ قطعه

اسلاید ۸ :

 • نتیجه :
 • از این آماری که گرفته شده نتیجه می گیریم در ماه شهریور بیشترین تولید را داشته است . و در ماه مهر کمترین تولید را داشته ۱۲۵۰ قطعه
 • که این کارگاه (کارخانه ) این ادوات را به کشورهای پکستانی ، هندوستان ، افغانستان ، ترکیه و خود ایران صادرات می کند .

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد