دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه :

 • با توجه به درس آمار و احتمال تصمیم بر این گرفتیم که آمار تولیدی یک کارگاه را در ماهای – مختلف با هم دیگر مقایسه کنیم و آمار تولیدی هر یک از محصولات را با همان نوع محصول در ماه دیگر مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که در کدام یک از ماهای سال تولیدی این کارگاه در حد بالایی بوده و در چه ماهایی از سال تولیدی کارگاه پایین بوده ؟

اسلاید ۲ :

– انواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت :

 • ۱- گاو آهن
 • ۲- گاو آهن نوع دو برگردان دو طرفه
 • ۳- زیر شکن
 • ۴- دیسک
 • ۵- شیار کش

اسلاید ۳ :

– گاو آهن نوع برگردان

 • فروردین ۳۵۰ قطعه
 • اردیبهشت ۴۰۰ قطعه
 • خرداد ۲۵۰ قطعه
 • تیر ۳۰۰ قطعه
 • مرداد ۴۰۰ قطعه
 • شهریور ۴۰۰ قطعه
 • مهر ۳۵۰ قطعه
 • آبان ۲۰۰ قطعه
 • آذر ۳۰۰ قطعه
 • دی ۵۰۰ قطعه
 • بهمن ۴۰۰ قطعه
 • اسفند ۲۰۰ قطعه

اسلاید ۴ :

– تولیدی گاو آهن نوع دو بر گردان دو طرفه :

 • فروردین ۴۰۰ قطعه
 • اردیبهشت ۲۵۰ قطعه
 • خرداد ۵۰۰ قطعه
 • تیر ۳۵۰ قطعه
 • مرداد ۳۰۰ قطعه
 • شهریور ۳۵۰ قطعه
 • مهر ۲۰۰ قطعه
 • آبان ۳۵۰ قطعه
 • آذر ۳۰۰ قطعه
 • دی ۳۵۰ قطعه
 • بهمن ۳۰۰ قطعه
 • اسفند ۴۵۰ قطعه

اسلاید ۵ :

– تولیدی زیر شکن :

 • فروردین ۳۵۰ قطعه
 • اردیبهشت ۳۰۰ قطعه
 • خرداد ۲۰۰ قطعه
 • تیر ۵۰۰ قطعه
 • مرداد ۴۰۰ قطعه
 • شهریور ۴۵۰ قطعه
 • مهر ۲۰۰ قطعه
 • آبان ۳۰۰ قطعه
 • آذر ۳۵۰ قطعه
 • دی ۴۵۰ قطعه
 • بهمن ۳۰۰ قطعه
 • اسفند ۲۵۰ قطعه

اسلاید ۶ :

– تولیدی دیسک :

 • فروردین ۲۵۰ قطعه
 • اردیبهشت ۳۰۰ قطعه
 • خرداد ۳۵۰ قطعه
 • تیر ۴۰۰ قطعه
 • مرداد ۴۵۰ قطعه
 • شهریور ۵۰۰ قطعه
 • مهر ۲۰۰ قطعه
 • آبان ۳۰۰ قطعه
 • آذر ۵۰۰ قطعه
 • دی ۳۵۰ قطعه
 • بهمن ۴۰۰ قطعه
 • اسفند ۳۰۰ قطعه

اسلاید ۷ :

تولیدی شیار کش :

 • فروردین ۲۰۰ قطعه
 • اردیبهشت ۲۵۰ قطعه
 • خرداد ۳۰۰ قطعه
 • تیر ۴۰۰ قطعه
 • مرداد ۳۵۰ قطعه
 • شهریور ۳۰۰ قطعه
 • مهر ۵۰۰ قطعه
 • آبان ۴۰۰ قطعه
 • آذر ۴۰۰ قطعه
 • دی ۳۰۰ قطعه
 • بهمن ۴۵۰ قطعه
 • اسفند ۳۵۰ قطعه

اسلاید ۸ :

 • فروردین ۱۵۵۰- تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • اردیبهشت ۱۵۰۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • خرداد ۱۵۰۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • تیر ۱۹۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • مرداد ۱۹۰۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • شهریور ۲۰۰۰    – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

 

اسلاید ۹ :

 • مهر ۱۲۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • آبان ۱۵۵۰   – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • آذر ۱۸۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • دی ۱۹۵۰- تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • بهمن ۱۵۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )
 • اسفند ۱۵۵۰ – تولید ادوات (گاو آهن نوع ۱ و نوع ۲ – دیسک ، زیر شکن ، شیار کش )

اسلاید ۱۰ :

 • نتیجه :
 • از این آماری که گرفته شده نتیجه می گیریم در ماه شهریور بیشترین تولید را داشته است . و در ماه مهر کمترین تولید را داشته ۱۲۵۰ قطعه
 • که این کارگاه (کارخانه ) این ادوات را به کشورهای پکستانی ، هندوستان ، افغانستان ، ترکیه و خود ایران صادرات می کند .
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد