دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
190 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

۱- دامنه

۲-واریانس

ویژگی های واریانس نمونه:

۱-واریانس عدد ثابت C برابر با صفر است.

۲-اگرمقدار ثابت α رابه مشاهدات اضافه یا ازآنها کم کنیم واریانس تغییر نمی‌‌کند.

۳-اگر مشاهدات در مقدار ثابت K ضرب یا برآن تقسیم شود واریانس جدید از ضرب یا تقسیم واریانس قدیم درK2 بدست می آید

اسلاید ۲ :

۳-انحراف معیار

انحراف معیار در نمونه جذر واریانس یا پراش می باشد.

µ= میانگین جامعه

δ۲ = واریانس جامعه

و جذر آن انحراف معیار جامعه

اسلاید ۳ :

۴-متغیرهای استاندارد

ویژگی های متغیرهای استاندارد:

۱- میانگین متغیرهای استاندارد برابر صفر است.

 ۲-واریانس متغیرهای استاندارد برابر با ۱ است .

۳- متغیرهای استاندارد فاقد واحد اندازه گیری هستند.

 ۴- مقدار Zi می تواند، منفی، صفر یا مثبت باشد.

اسلاید ۴ :

۵- ضریب تغییر یا ضریب تعیین

ویژگیهای ضریب تغییر

۱- به واحد اندازه گیری بستگی ندارد.

۲- برای مقایسه دو صفت از یک جامعه با واحدهای اندازه گیری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.

۳- مجموعه مشاهداتی که دارای C.V کمتری است از سازگاری و همگنی بیشتری برخوردار هستند.

اسلاید ۵ :

۶- انحراف چارکی

ویژگیهای انحراف چارکی:

۱- این شاخص چون میزان پراکندگی در اطراف مرکز توزیع را نشان می دهد از شاخص دامنه با ثبات تر است.

۲- این شاخص چون شامل ۲۵% از مشاهدات کوچک و بزرگ نیست تحت تأثیر داده های پرت قرار نمی گیرد.

۳- این شاخص برای داده های کلاس بندی نیز قابل محاسبه است

اسلاید ۶ :

۷- گشتاورها

ویژگیهای گشتاورهای مرکزی:

۱-m1=0   ,  r=1  

۲- r=2 

۳- تغییر در مبدأ یا اضافه و کم کردن مقدار ثابت به مشاهدات تغییری درmr  ندارد

۴-باتغییر در مقیاس یا ضرب و تقسیم کردن مقدار ثابت در مشاهدات، mr در توانr ام مقدار ثابت ضرب یا تقسیم می شود

۵-

اسلاید ۷ :

جدول توزیع فراوانی

طول کلاس :

محاسبه میانگین و واریانس در جدول توزیع فراوانی :.

میانگین حسابی

میانگین هندسی

میانگین هارمونیک

واریانس

اسلاید ۸ :

محاسبه نما در جدول توزیع فراوانی

 

محاسبه میانه در جدول توزیع فراوانی

محاسبه چارک ها در جدول توزیع فراوانی 

اسلاید ۹ :

نمودارها:

۱-نمودار نقطه ای

۲- نمودار دایره ای

۳-نمودار میله ای

۴- نمودار مستطیلی

۵- نمودار چندضلعی فراوانی

۶- نمودار چند ضلعی تجمعی

اسلاید ۱۰ :

چولگی

معیارهای محاسبه میزان چولگی عبارتند از:

۱- ضریب چولگی پیرسن

۲- ضریب چولگی بر اساس گشتاور مرکزی مرتبه سوم

برجستگی

ویژگی های برجستکی:

۱- مستقل از واحد

۲-k=0 میزان برجستگی صفر است و منحنی چندضلعی فراوانی بر منحنی نرمال منطبق است.

۳-k>0 منحنی چندضلعی فراوانی در مقایسه با منحنی نرمال دارای برجستگی است.

۴-k<0 منحنی چندضلعی فراوانی در مقایسه با منحنی نرمال دارای پخی است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 190 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد