دانلود فایل پاورپوینت ابزارها و روشهای تأمین مالی از منظر بانک های سرمایه گذاری

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ابزارها و روشهای تأمین مالی از منظر بانک های سرمایه گذاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ابزارها و روشهای تأمین مالی از منظر بانک های سرمایه گذاری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بانکـداری سـرمایـه گـذاری عبـارتسـت از مـؤسسـاتـی کـه همـاننـد واسطه‌ای، میان متقاضیـان سرمایه و صاحبـان سرمایه عمل می‌کنند و عمـده ترین فعالیـت آن خرید و تعهـد اوراق ‌بهـادار تازه منتشـر شده و توزیع آن بین سرمایه‌گذاران می‌باشـد. عنوان بانک بدلیل مبادلـه اوراق بهادار ، و عنوان سرمایه گذاری بدلیل هدایت تخصصی سرمایـه گذاران به سمت فرصتهای سرمایه گذاری سود آور ، اطلاق می گردد.

 

اسلاید ۲ :

.۱تأمین مالی شرکت ازطریق پذیره نویسی و تعهد خرید انواع اوراق بهـادار

.۲خدمـات مالـی شامـل ارزشگـذاری انواع اوراق بهادار ، ادغام و تملیک و مدیریت ریسک

.۳مدیریت دارایی وسرمایه گذاری از طریق تشکیل و اداره انواع صندوقهای سرمایه گذاری

.۴خدمات بازاریابی انواع اوراق بهادار

.۵مطالعات مالی و انواع فرصتهای سرمایه گذاری

 

اسلاید ۳ :

.۱بانکهـای سرمایه گذاری تخصصی در حوزه های مدیریت ریسک، افزایش سرمایه و مشاوره مالی.

.۲بانکهـای سرمایه گـذاری جامـع در حوزه هـای پذیره نویسـی و مدیریـت دارایی و …

.۳بانکهای سرمایه گـذاری همه جانبـه یا سوپـر مارکت مالی در حوزه هـای بانکداری سرمایه گذاری ، بانکداری تجاری ، بیمه و سایر خدمات مالی.

اسلاید ۴ :

نظـام مالـی در حقیقـت وظیـفـه ایـجـاد رابـطـه بیـن دارنـدگـان وجـوه (سرمایه‌گـذاران) و کسانـی که به تأمین مالـی نیـاز دارنـد (سرمایه‌پذیر) را برعهده دارد. بر این اساس می‌توان پنج نوع ابزار و مکانیسم را در این نظام تعریف کرد:

¨ابزارهایی برای پس انداز وجوه

¨ابزارهایی برای سرمایه‌گذاری

¨ابزارهایی برای جابجایی وجوه

¨ابزارهای تامین مالی

¨ابزارهای مدیریت ریسک

¨

اسلاید ۵ :

       تأمین مالی برای یک بنگاه از دو طریق کلی قابل انجام است. ابزارهای بدهی و ابـزارهـای مربوط به سهام. البتـه ابزارهایی نیـز وجـود دارد که قابلیـت تبدیل از یکی از این دو نوع را به دیگری دارا می‌باشند.

اسلاید ۶ :

انواع روشهای تامین مالی

۱- طبقه بندی بر اساس اندازه شرکت

۲- طبقه بندی بر اساس هدف تامین مالی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد