بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • 60% وزن بدن بزرگسالان را آب تشکیل داده است
 • مایع داخل سلولی( 2/3 آب بدن)
 • مایع خارج سلولی،که در دوفضا وجود دارد

1-فضای سوم یا فضای بینابینی

2- داخل عروق

آب براحتی ازغشای سلولی عبور کرده و از فضایی وارد فضای دیگر میشود ولی یون ها نمی توانند به آسانی از غشای سلولی عبور کنند.

چون یون ها نمی توانند از غشای سلولی عبور کنندلذا تولید نوعی فشار اسموتیک

می کنند که عامل تعیین کننده حرکت آب به داخل یا خارج سلول می باشد.

اسلاید 2 :

چون یون ها نمی توانند از غشای سلولی عبور کنندلذا تولید نوعی فشار اسموتیک

می کنند که عامل تعیین کننده حرکت آب به داخل یا خارج سلول می باشند ، بطوریکه اگر اسمولالیته مایع خارج سلولی افزایش یابد،آب از داخل سلول به فضای خارج سلولی حرکت کرده تا تعادل را برقرار نماید.

تعادل بین مایع داخل عروقی و بینابینی توسط فشار هیدروستاتیک و فشار اسمزی

ایجاد شده  توسط پروتئین های پلاسما انجام می شود

اسلاید 3 :

 • غشای سلولی لایه ای تنظیم یافته ،متشکل از فسفو لپید ها و پروتئین ها است ،عملکرد متعددی دارد
 • 1- مایعات داخل سلولی را از مایعات خارج سلولی جدا می کند
 • 2-تبادل و ارتباط مواد را در سرتاسر غشاء تنظیم می کند
 • 3-از ساختمان سلول و ارگانل های داخلی سلول محافظت می کند

پروتئین های غشای سلولی به طور انتخابی ورود و خروج مواد محلول در آب   را تنظیم می کنند

نقل وانتقال مواد توسط غشاء اگر از غلظت بیشتر به سمت غلظت کمتر باشد      بطور غیر فعال و اگر از غلظت کمتر به سمت غلظت بیشتر باشد ،بطور فعال      با صرف انرژی صورت می پذیرد.

اسلاید 4 :

 • کم شدن حجم مایعات درون عروق و فضای بینابینی است
 • دهیدراسیون خطر ناکترین و شایع ترین موارد عدم تعادل آب و الکترولیت  است
 • دهیدراسیون همان کاهش حجم خارج سلولی است
 • سه نوع می باشد
 • 1-خفیف 1تا 2 لیتر آب یا 2% وزن بدن از دست می رود
 • 2-متوسط3تا 5 لیتر آب یا 5% وزن بدن از دست می رود
 • 3-شدید 5تا 10لیتر آب یا 8% وزن بدن از دست می رود

اسلاید 5 :

 • کاهش مصرف آب:(اختلات فیزیکی و شناختی)مثل عدم توانایی در برخاستن از تخت و صندلی

عدم تشخیص تشنگی یا اختلال در مکانیسم های تشنگی

عدم دسترسی به آب

از دست رفتن مقادیر زیاد مایع:

مصرف دیورتیک ها

استفراغ شدید و اسهال

کاهش توانایی تغلیظ ادرار توسط کلیه

تغییر در پاسخ A D H 

اسلاید 6 :

 • به افزایش حالت ایزوتونیک مایع خارج سلولی(Ecf )

به علت احتباس غیر طبیعی آب و سدیم اطلاق می شود

اسلاید 7 :

 • دریافت بیش از حد مایعات
 • کاهش عملکرد مکانیزمهای هموستاتیک(CHF،RF،سیروز کبدی)

اسلاید 8 :

 • ادم (افزایش وزن)
 • وریدها متسع
 • CVP
 • نبض جهنده
 • صدای کراکل در سمع ریه

اسلاید 9 :

 • مصرف دیورتیک ها(تیازیدی) از باز جذب Na و cL از قسمت پروکسیمال کلیه جلوگیری و به صورت Nacl+ H2O دفع می شود.
 • محدویت مایعات و محدویت سدیم مصرفی
 • کنترل I/O
 • کنترل وزن
 • ارزیابی درجه ادم(در پاها،قوزک پا،ساکرال
 • بررسی صداهای ریه

اسلاید 10 :

فراوانترین یون خارج سلولی است،اسمولاریتی  مایع خارج سلولی ،توسط Na تامین می شود

سدیم در تثبیت وضعیت الکتریکی –شیمیایی لازم برای انقباض عضله یا انتقال امواج عصبی نقش دارد.

هورمون ADH و آلدوسترون بر روی غلظت Na نقش دارند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید