دانلود فایل پاورپوینت اختلال در حجم مایعات بدن Fluid volume Deficit

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اختلال در حجم مایعات بدن Fluid volume Deficit توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اختلال در حجم مایعات بدن Fluid volume Deficit قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

Hypovo emia

هنگامی که آب و الکترولیت های بدن به یک نسبت کاهش یابند 

تفاوت هیپو ولومی با dehydration این است که در دهیدراتاسیون با کاهش آب بدن سدیم افزایش می یابد.

Causes

Vomiting

Diarrhea

Fever

Excess sweating

Burns

Diabetes insipidus

Uncontro ed diabetes me itus

اسلاید ۲ :

Signs and Symptoms

Acute weight oss

Decreased skin turgor

O iguria

Concentrated urine

Weak, rapid pu se

Capi ary fi ing time e ongated

Decreased BP

Increased pu se

Sensations of thirst, weakness, dizziness, musc e cramps

اسلاید ۳ :

abs

Increased HCT

Increased BUN out of proportion to Cr

High serum osmo a ity

Increased urine osmo a ity

Increased specific gravity

Decreased urine vo ume, dark co or

اسلاید ۴ :

Interventions

Major goa prevent or correct abnorma f uid vo ume status before ARF occurs

Encourage f uids

IV f uids

Isotonic so utions (0.9% NS or R) unti BP back to norma , then hypotonic (0.45% NS)

Monitor I & O, urine specific gravity, dai y weights

اسلاید ۵ :

Monitor skin turgor

Monitor VS and menta status

اسلاید ۶ :

NURSING CARE

کنترل I/O هر۸hبه طور مرتب

کنترل روزانه وزن ( ازدست دادن ۵/.کیلو گرم وزن نشاندهنده کاهش ۵۰۰سی سی آب بدن است )

کنترل v/s کاهش T و Bp و افزایش p علامت هیپوولمی است.

کنترل تورگور وپوست و زبان ( خشکی دهان)

بررسی غلظت ادرار (در هیپوولمی وزن مخصوص ادرار بالای ۱۰/۰۲۰می شود .

 

اسلاید ۷ :

بررسی CVP و وضعیت هوشیاری ( کاهش شدید حجم آب منجر به کاهش پرفیوژن مغزی و محیطی و کلیوی می شود )

Eva uation

Norma skin turgor, increased UOP with norma specific gravity, norma VS, c ear sensorium, good ora intake of f uids, abs WN

 

اسلاید ۸ :

F uid Vo ume Excess (FVE)افزایش حجم مایعات بدن

Hypervo emia

به افزایش حالت ایزوتونیک مایع خارج سلولی (ECF)

بعلت احتباس غیر طبیعی آب و سدیم اطلاق می شود .

اسلاید ۹ :

Causes

Cardiovascu ar Heart fai ure

Urinary Rena fai ure

Hepatic iver fai ure, cirrhosis

Other Cancer, thrombus, drug therapy (i.e., corticosteriods), high sodium intake, protein ma nutrition

اسلاید ۱۰ :

C inica Manifestations

Edema

Distended neck Veins

Increased BP,CVP ,pu se rate

Crack es over the ungs, shortness of breath,& wheezing

Increased body weight & urine output

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد