دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی آثار تکنولوژی بر رشد اقتصادی ایران و جهان

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی آثار تکنولوژی بر رشد اقتصادی ایران و جهان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ارزیابی آثار تکنولوژی بر رشد اقتصادی ایران و جهان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بیشتر مطالعات در زمینه تأثیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار این فن‌آوری بر بهره‌وری و رشد اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تأیید می کنند.
اقتصاد ایران در دهه ۱۳۷۰-۱۳۸۰ وارد یک دوره بهبود اقتصادی شده و در کنار آن تزریق منابع مالی در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آن گسترش یافته و بهره‌وری نیروی کار نیز در اقتصاد ایران افزایش یافته است.

اسلاید ۲ :

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات:
(Information and Communication Technology):
هر گونه تولید، خدمات، موضوعها و عوامل مربوط به دریافت، گردآوری، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال محلی، کاربرد و مدیریت داده ها و اطلاعات در سیستمهای کامپیوتری و تلفیق آن با مخابرات به طور کاربردی و زمینه ای است.

اسلاید ۳ :

شکاف دیجیتال (Digital Divide) :
فاصله روز افزون کشورهای توسعه نیافته از کشورهای توسعه یافته در دسترسی به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فن‌آوری ها برای بهبود بهره‌وری و کارایی فرایندها، فعالیتها، سیستمها و کارها در همه بخش های زندگی است.

اسلاید ۴ :

تعمیق سرمایه (Capital Deepening) :
جریان انباشت سرمایه با نرخ رشدی سریع تر از نیروی کار و یا به عبارت دیگر افزایش نسبت سرمایه به کار را گویند.

اسلاید ۵ :

اول: با کاهش قیمت و بهبود بیشتر در تولید محصولات ICT ، قدرت و توانایی تولید را با میزان داده معین بیشتر می کند که این نشان دهنده بهبود و افزایش بهره‌وری در صنایع تولید ICT و بهبود رشد بهره‌وری کل عوامل برای اقتصاد کل است.

اسلاید ۶ :

دوم، تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر رشد از طریق انباشت سریع سرمایه در ICT اتفاق می افتد؛ که منجر به افزایش قدرت محاسبه در بخشهای دیگر اقتصاد می شود.

اسلاید ۷ :

   اول، تغییرات فن‌آوری باعث رشد در بخش نوآور می شود. 
 دوم، کاهش قیمت وسائل تولیدی جدید توسط بخشهای نوآور  اقتصاد باعث تعمیق سرمایه در اقتصاد در مقیاس وسیع می شود.
سوم، باعث سازماندهی دوباره تولید برای کالاهای سرمایه ای در قالب فن‌آوری های جدید می شود. 
 
 

اسلاید ۸ :

در مورد تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر رشد اقتصادی، مطالعات در آمریکا حاکی از افزایش ۱ تا ۵/۱ درصد سالانه بهره‌وری نیروی کار در طول دهه ۱۹۹۰ در اثر ICT است.

اسلاید ۹ :

در اقتصاد ژاپن در طول دهه ۱۹۹۰ بهره‌وری نیروی کار افزایش چندانی پیدا نکرده و این موضوع به علت تعمیق سرمایه بالایICT در این کشور می باشد. (سهم تعمیق سرمایه ICT بر افزایش رشد اقتصادی ژاپن حدود ۰٫۵ تا ۰٫۷۵ بین ابتدا و انتهای دهه ۱۹۹۰ است؛ ولی سهم تعمیق سرمایه غیرICT با یک مقدار متناظر کاهش پیدا کرده است.)

اسلاید ۱۰ :

مطالعات بین کشوری نشان می دهد که تعمیق سرمایه مربوط به ICT و رشد بهره‌وری در تولیدات ICT به رشد بهره‌وری نیروی کار در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ کمک کرده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 48 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد