بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

واضح است که توسعه منابع جهانگردی در کوتاه مدت ( 2001-2005 ) باید حول اهداف زیر شکل بگیرد :

کنترل اثرات منفی فعالیت های تفریحی و جهانگردی روی منابع جهانگردی طبیعی و فرهنگی کشور .

ارتقا جذابیت و کشش منابع جهانگردی ساخته دست بشر و توسعه تنوع آنها .

تعییت شاخص های موثری که مدیریت پایدار منابع جهانگردی را امکان پذیر سازد .

اسلاید 2 :

اصل اساسی در توسعه منابع جهانگردی در این مناطق باید توسعه پایدار آنها در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت باشد . در این راستا ، باید اولویت به آن دسته از منابع داده شود که اکنون مورد استفاده هستند و طرح دقیقی نیز برای توسعه پایدار آن دسته از منابع جهانگردی ریخته شود که هنوز برای میان مدت و دراز مدت مورد استفاده قرار نگرفته اند . علاوه بر این باید تعدادی از منابع نیز جهت استفاده در آینده ( خارج از افق این طرح ) ذخیره شود .

بر اساس بررسی و بازنگری منابع جهانگردی منطقه ، در کوتاه مدت ( 2005 – 2001 ) اولویت باید به توسعه آن دسته از منابع جهانگردی داده شود که در حال حاضر جزئی از سیستم داخلی و بین المللی میباشند و نیز ظرفیت آن را دارند که در آینده بر اساس اصل پایداری بیشتر توسعه داده شوند . این منابع شامل موارد زیر می باشند .

اسلاید 3 :

نقش شهرهای اصلی به عنوان مراکز تجارت ، بازرگانی ، صنعت ، ادارات دولتی ، گردهمایی ، نمایشگاه ها و رویدادها .

بازارچه های مرزی در مناطق مورد نظر .

منابع جهانگردی زیارتی از قبیل زیارتگاه های مهم شیعیان در کشور.

مناطق مخصوص تعطیلات از قبیل تفرجگاه های تابستانی در سواحل دریای خزر و تفرجگاه های زمستانی و تابستانی در رشته کوه های البرز ، زاگرس و سبلان.

منابع دیدنی فرهنگی و طبیعی

هنر ، صنایع دستی و ادبیات شامل آثار فلاسفه و شاعران بزرگ ایرانی

حضور مهاجران بسیار از دیگر قسمتهای ایران در جمعیت شهرهای بزرگ مان 

اسلاید 4 :

توسعه موثر این منابع جهانگردی مناطق را قادر خواهد ساخت تا میزان تولیدات سالانه جهانگردی و بازارها را افزایش دهند و به این ترتیب به اهداف کلی کاهش فصلی بودن گردشگری ، افزایش استفاده از تسهیلات جهانگردی و اشتغالزایی پایدارتر در سرتاسر طول سال کمک کنند . در عین حال ، طرحهایی نیز باید جهت توسعه آندسته از منابع جهانگردی که ظرفیت توسعه پایدار را در میان مدت دارند ، تهیه گردد . این منابع شامل موارد زیرند :

امخاکن تاریخی متعلق به دوره های قبل از اسلام ، اماکن و یادگارهای جاده باستانی ابریشم بین سرخس در شرق ، تبریز در شمال غربی ، کردستان و کرمانشاه در غرب .

تسهیلات کنفرانس و رویدادها و نمایشگاه ها در شهرهای بزرگ منطقه .

مناطق کوهستانی و بیابانی .

اسلاید 5 :

منابع کشاورزی ( غلات چون برنج و گندم ، میوه های مناطق معتدل و گرمسیری ، زعفران ، دامداری و غیره . )

روستاهای سنتی و زندگی روستایی و نیز فرهنگ ایلات چادر نشین و ویژگی های فرهنگی غیر ملموس منطقه از قبیل ، غذاهای سنتی ، آداب و رسوم ، سنتها ، موسیقی و لبلاسهای محلی .

 در میان مدت ، تاکید اصلی توسعه منابع جهانگردی در منطقه باید روی تثبیت توسعه پایدار منابع موجود باشد و و برنامه هایی در مورد آن دسته از منابع جهانگردی که برای توسعه میان مدت مناسب می باشد اجرا گردد و در مورد توسعه منابع حساس طبیعی و فرهنگی نیز برنامه ریزی شود .

باید اجرای طرح های برای مناطق مهم طبیعی و فرهنگی عملی گردد و سپس امکان توسعه منابع جهانگردی ، فرهنگی و طبیعی حساستر منطقه مد نظر قرار گیرد .

اسلاید 6 :

با توجه به محورهای توسعه جهانگردی در کوتاه مدت و میان مدت و دراز مدت ، توسعه بخشهایی از بازار هدف که باید در کوتاه مدت ( 2001- 2005 ) به آنها اولویت داده شود . عبارتند از :

بخشهای بازار مربوط به زیارتگاه های اهل تشیع از ایران و بازارهای بین المللی منطقه ای .

بازارهای تعطیلات و تفریحات در داخل ایران .

بازارهای گردشگری و دیدار از مناظر دیدنی با توجه به میراث فرهنگی و طبیعی منطقه .

بازار کسب و کار و تجارت تاز داخل ایران و از کشورهای هم جوار ، خاورمیانه و از بازارهای کوچک ولی در حال رشد کشورهای دوست .

بازار مربوط به دیدار دوستان و خویشاوندان در ایران و بخش کوچکی از بازار بین المللی .

بازار مربوط به برگزاری گردهمایی ها نمایشگاه ها و و رویدادها .

اسلاید 7 :

در میان مدت اقدامات انجام شده در کوتاه مدت ، باید تثبیت و مستحکم شود ، وهمچنین بازارهای جدیدی بر اساس منابع گردشگری که در میان مدت توسعه خواهد یافت ، شناسایی و توسعه یابد . این بخشها عبارتند از :

بازار مربوط به کسب و کار از بازارهای مهم کشورهای دور دست .

بازار مربوط به برگزاری گردهمایی ، رویداددها از شهرهای مهم ایران ، از بازارهای بین المللی و همچنین کشورها ی دور دست .

بخشهایی از بازار علایق خاص شامل گرد همایی آموزشی ، تحقیقاتی ، تورهای کشاورزی از داخل ایران بازارهای بین المللی و کشورهای دور دست .

 

اسلاید 8 :

در دراز مدت ( 2011-2015 ) بخشهای بازار هدف میان مدت باید تثبیت گردند و با توجه به تنظیم و اجرای طرحهای مدیریتی در مورد جاذبه های طبیعی و فرهنگی ، انجام اقدامات زیر امکان پذیر گردد :

بخشهای بازار تعطیلات شامل بخشهایی از تفرجگاه های ساحلی داخل ایران و بازارهای بین المللی منطقه ای گسترش یابند .

توسعه بخشهای گردشگری طبیعی و ماجراجویانه در مراکز پر جمعیت ایران و توسعه بازارهای بین المللی و دور دست ./

توسعه بازار سفرهای دریایی در داخل ایران و نیز توسعه بازار بین المللی منطقه ای از بازارهای انتخاب شده دور دست .

این چارچوب برای استراتژی توسعه بازار در سطح منطقه ای باعث توسعه بازار متنوع و پایداری میشود که توانایی ایجاد تقاضا در طول سال را دارد . 

اسلاید 9 :

به منظور تکمیل استراتژی های مربوط به منابع جهانگردی و توسعه مناطق در کوتاه مدت ( 2001-2005 ) ، استراتژی توسعه محصولات باید روی موارد زیر متمرکز شود :

ارتقا سطح تولیدات زیارتی موجود شامل نصب علائم بهتر ، اطلاع رسانی و تفسیر بهتر برای بازدید کنندگان ، برگزاری سمینارهای مذهبی در تمام فصول سال و برنامه های خلوت گزینی مذهبی برای بازارهای داخلی و بین المللی منطقه ای .

ارتقا تولیدات موجود در زمینه تعطیلات از طریق برنامه ریزی و اجرای برنامه های اصلاحاتی .

ارتقا محتوا ، کیفیت ، قیمت ، جذابیت و تبلیغات محصولات موجود تجاری شامل برنامه های مربوط به جلب سرمایه گذاری .

ترتیب بسته بندی های خارج از فصل برای تشویق به مسافرت جهت دیدار از دوستان  و اقوام .

 

اسلاید 10 :

برنامه ریزی و گسترش میان مدت تسهیلات برگزاری گردهمایی و تسهیلات ورزشی طراحی شده جهت جوابگویی به تقاضای فزاینده در بازار داخلی و بین المللی منطقه ای .

برنامه ریزی و گشترش محصولات گشت و گذار و مناظر دیدنی و جاذبه های طبیعی و فرهنگی شامل هنر ها ، صنایع دستی ، روستاهای سنتی ، ایلات چادر نشین ، غذاهای سنتی ، موسیقس و آداب و رسوم آنها .

برنامه ریزی توسعه محصولاتی که مرتبط با علایق خاص می باشند بر پایه منابع کشاورزی آموزشی ، تحقیقاتی و منابع جهانگردی جاده ابریشم هستند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید