دانلود فایل پاورپوینت استفاده از نتایج کار کارشناس حسابرس

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت استفاده از نتایج کار کارشناس حسابرس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت استفاده از نتایج کار کارشناس حسابرس قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

 • از حسابرس انتظار نمی رود که دانش تخصصی فرد آموزش دیده ای را برای انجام حرفه یا شغل دیگری داشته، یا واجد شرایط چنین تخصص هایی،چون یک اکچوئر، مهندس یا یک وکیل باشد.
 • بخش ۶۲ استانداردهای حسابرسی ، راهنماییهای لازم را درباره روش های حسابرسی مورد عمل به هنگام استفاده از نتایج کار کارشناس ارائه داده، اما استفاده از نتایج کار کارشناس را در شرایط بخصوصی الزامی نکرده است.
 • ضرورت استفاده از کار کارشناس به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد.
 • طبق بخش ۶۲ استانداردهای حسابرسی، اشاره به کار کارشناس در گزارش حسابرسی استاندارد (مقبول) منع گردیده است.
 • چنین اشاره ای ممکن است اشتباهاً به عنوان مشروط شدن اظهارنظرحسابرس ویا تقسیم مسئولیت تلقی شود.

اسلاید ۲ :

تعریف

 • کارشناس. به فرد یا موسسه ای اطلاق می شود که دارای مهارت، دانش و تجربه در زمینه ای خاص غیر از حسابداری و حسابرسی است. کارشناس ممکن است توسط واحد مورد رسیدگی یا حسابرس استخدام شود.

اسلاید ۳ :

نمونه هایی از موارد نیاز به خدمات کارشناس

 • حسابرس ضمن رسیدگی های خود ممکن است به کسب شواهد حسابرسی از طریق کارشناس به شکلهای گوناگونی چون گزارش، نظرخواهی یا ارزیابی، در مواردی از قبیل زیر نیاز داشته باشد:

  الف.  ارزیابی گروه مشخصی از داراییها، برای مثال، زمین و ساختمان، کارخانه و  

        ماشین آلات، کارهای هنری و سنگهای قیمتی.

   ب.   تعیین مقدار یا وضعیت فیزیکی داراییها، برای مثال، مواد کانی که به صورت

         فله انبار شده، ذخایر زیرزمینی مواد کانی و نفت خام و باقیمانده عمر مفید

         ماشین آلات و تجهیزات.

   پ.   تعیین مبالغی که نیاز به استفاده از فنون و روشهای ویژه دارد ، برای مثال،

          ارزیابیهای اکچوئری مربوط به بیمه نامه ها.

   ت.   اندازه گیری میزان کار تکمیل شده و کار در جریان تکمیل درقراردادهای

          پیمانکاری.

       ث.    نظر حقوقی درباره تفسیر مفاد قراردادها ، قوانین و مقررات.

اسلاید ۴ :

تعیین ضرورت استفاده از خدمات کارشناس

 • حسابرس باید موارد زیر را در نظر نگیرد:

  الف.  معلومات گروه حسابرسی در مورد موضوع مورد نظر و تجربیات قبلی آنان در این زمینه؛

   ب.  خطر تحریف با اهمیت با توجه به ماهیت، پیچیدگی و اهمیت موضوع مورد نظر؛ و

   پ.  کمیت و کیفیت سایر شواهد حسابرسی در دسترس.

 • بخش ۶۲ استانداردهای حسابرسی، درمواردی که اهمیت، خطر تحریف و سایر شواهد در دسترس، استفاده از کار کارشناس را ایجاب می کند، رهنمودی ارائه نکرده است.
 • بطورکلی ، در عمل، استفاده از کار کارشناس زمانی ضرورت می یابد که مبلغ یا مورد افشای با اهمیتی در صورتهای مالی براساس نظر کارشناس تعیین شده باشد.

اسلاید ۵ :

کارشناس تحت استخدام حسابرس

 • کارشناس ممکن است توسط واحد مورد رسیدگی یا حسابرس دعوت به کار شده، یا در استخدام واحد مورد رسیدگی یا حسابرس باشد.
 • در مواردی که کارشناس تحت استخدام حسابرس است ، حسابرس

  می تواند به سیستم موسسه حسابرسی در مورد نحوه آموزش و استخدام  – که تعیین کننده تواناییها و صلاحیت کارشناس است – اعتماد کند، و به ارزیابی مهارت و صلاحیت حرفه ای وی برای هر کار حسابرسی، نیاز ندارد.

اسلاید ۶ :

ارزیابی بیطرفی کارشناس

 • حسابرس باید بیطرفی کارشناس را ارزیابی کند.
 • خطر خدشه دار شدن بیطرفی کارشناس هنگامی زیاد می شود که کارشناس در استخدام واحد مورد رسیدگی باشد یا به نحوی ، به واحد مورد رسیدگی وابستگی داشته باشد. برای مثال؛کارشناس ممکن است به واحد مورد رسیدگی وابستگی مالی داشته یا در آن سرمایه گذاری کرده باشد.
 • اگر حسابرس نسبت به صلاحیت حرفه ای و بیطرفی کارشناس تردید داشته باشد باید دلایل تردید خود را با مدیریت واحد مورد رسیدگی مطرح کند، و ضرورت استفاده از روشهای حسابرسی بیشتر یا کسب شواهد حسابرسی مورد نیاز با استفاده از خدمات کارشناس دیگر را مورد ارزیابی قرار دهد.

اسلاید ۷ :

ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناس

 • حسابرس در برنامه ریزی برای استفاده از نتایج کار کارشناس باید صلاحیت حرفه ای وی را ارزیابی کند.
 • برای ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناس ، حسابرس باید مدارک حرفه ای

  یا جواز کار کارشناس از مراجع ذیصلاح یا مدارک عضویت وی در جوامع    حرفه ای معتبر، و تجربه و حسن شهرت کارشناس را در زمینه ای مورد توجه قرار دهد که می خواهد در آن زمینه شواهد حسابرسی بدست آورد.

 • برای مثال، اگر حسابرس جویای تفسیری در رابطه با رعایت قوانین و مقررات ایمنی در حوزه قضایی خاصی باشد باید گواهینامه کارشناس در امور قانونی و قضایی ، و همچنین تجربیات گذشته او در قوانین و مقررات مرتبط با موارد ایمنی مربوط در آن زمینه را مد نظر قرار دهد.
 • هرگونه قید و شرطی در ارتباط با صلاحیت حرفه ای کارشناس باید با مدیریت بحث، و نیاز به انجام روشهای اضافی ویا جستجو برای شواهد از کارشناس دیگر بررسی شود.

اسلاید ۸ :

ارزیابی نتایج کار کارشناس

 • حسابرس باید انعکاس درست یافته های کارشناس در صورتهای مالی یا تایید مندرجات صورتهای مالی را ، ارزیابی کند.
 • حسابرس باید بر نکات زیر متمرکز شود :

  الف.  ارزیابی مناسب بودن اطلاعات اولیه مورد استفاده کارشناس.

   ب.   کسب شناخت از مفروضات و روشهای مورد استفاده کارشناس و  این

          که با توجه به شناخت حسابرس از فعالیت واحد مورد رسیدگی و نتایج

              حاصل از اجرای سایر روشهای حسابرسی، مفروضات و روشهای مورد

              استفاده کارشناس، مناسب و منطقی است.

اسلاید ۹ :

ارزیابی نتایج کار کارشناس

 • حسابرس برای حصول اطمینان از مناسب بودن اطلاعات اولیه مورد استفاده کارشناس

      می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

   الف.   شناسایی اطلاعات اولیه مورد استفاده کارشناس.

   ب.    پرس و جو درباره روشهای مورد استفاده کارشناس ، برای حصول اطمینان از

          کافی ، مربوط، و معتبر بودن اطلاعات اولیه.

   پ.   بررسی یا آزمون اطلاعات مورد استفاده کارشناس. 

 • حسابرس باید در باره مفروضات و روشهای مورد استفاده کارشناس و یکنواختی آنها

   با مفروضات و روشهای مورد عمل در دوره های گذشته اطلاعات کسب کند.

 • چون حسابرس به اندازه کارشناس دانش تخصصی ندارد ، پس نمی تواند مفروضات

  و روشهای کارشناس را همواره مورد چالش قرار دهد ، اما باید مفروضات و روشهای  مورد استفاده کارشناس را با توجه به شناخت خود از فعالیت و صنعت واحد مورد رسیدگی و نتایج بدست آمده از دیگر روشهای حسابرسی مربوط، مورد ارزیابی قرار دهد.

اسلاید ۱۰ :

اشاره به کارشناس در گزارش حسابرس

 • چون اشاره به کارشناس در گزارش حسابرس ممکن است اشتباهاً به عنوان تقسیم مسئولیت با کارشناس یا مشروط شدن اظهار نظر تلقی شود ، پس

  اشاره به کارشناس در گزارش حسابرس ،جایز نیست.

 • استثناء برای این ممنوعیت زمانی رخ می دهد که حسابرس به دلیل نتایج

  کار کارشناس ، تصمیم به صدور گزارش تعدیل شده بگیرد. ( برای مثال، حسابرس ممکن است به این نتیجه برسد که یافته های کارشناس با ادعاهای مدیریت در صورتهای مالی تناقض دارد.)

 • در چنین شرایطی، حسابرس باید در بند توضیحی مربوط ، به کارشناس اشاره کند، اما باید ابتدا اجازه این کار را از کارشناس دریافت کند.
 • اگر کارشناس از دادن اجازه خودداری ورزد حسابرس ممکن است نظر مشاور حقوقی را جویا شود.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد