دانلود فایل پاورپوینت گزارش حسابرس و استاندارد حسابرسی

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گزارش حسابرس و استاندارد حسابرسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گزارش حسابرس و استاندارد حسابرسی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کلیات
دامنه کاربرد
۱-     این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی و همچنین، شکل و محتوای گزارش حسابرس، به عنوان محصول حسابرسی صورتهای مالی، را تعیین و توصیف می‌کند.
۲-     استانداردهای ۷۰۵ و ۷۰۶ ، به شکل و محتوای گزارش حسابرس در موارد ارائه گزارشهای تعدیل شده اختصاص دارد.
۳-     این استاندارد، با توجه به مجموعه کامل صورتهای مالی با مقاصد عمومی تدوین شده است. استاندارد ۸۰۰ در باره حسابرسی موارد خاص، از جمله حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس مبنای جامع حسابداری دیگری غیر از استانداردهای حسابداری، کاربرد دارد.
۴-     این استاندارد یکنواختی گزارشهای حسابرسی را بهبود می‌بخشد. یکنواختی در گزارش حسابرسی، اعتبار آن را افزایش می‌دهد و به درک استفاده ‌کنندگان و تشخیص شرایط غیر عادی کمک می‌کند.

اسلاید ۲ :

تاریخ اجرا ۵-     این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۰ و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجرا استاهداف
۶-     اهداف حسابرس عبارت است از:
الف.  اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، براساس ارزیابی نتایج به دست آمده از شواهد حسابرسی کسب شده، و
ب .    ارائه اظهارنظر به صورت شفاف در قالب یک گزارش کتبی، همراه با توصیف مبنای آن.

اسلاید ۳ :

تعاریف
۷-     در این استاندارد، اصطلاحات زیر با معانی مشخص شده برای آنها بکار رفته‌‌ است:
الف.  صورتهای مالی با مقاصد عمومی- صورتهای مالی تهیه شده طبق استانداردهای حسابداری.
ب .    اظهارنظر تعدیل نشده – اظهارنظر حسابرس، در مواردی که وی به این نتیجه رسیده است صورتهای مالی، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب تهیه شده است.

اسلاید ۴ :

۸-     در این استاندارد، منظور از صورتهای مالی، مجموعه کامل صورتهای مالی با مقاصد عمومی شامل یادداشتهای توضیحی است. معمولاً این یادداشتها شامل خلاصه‌ اهم رویه‌های حسابداری و سایر اطلاعات توضیحی است. الزامات استانداردهای حسابداری، شکل و محتوای صورتهای مالی و اجزای تشکیل‌دهنده مجموعه کامل صورتهای مالی را مشخص می‌کند.

اسلاید ۵ :

اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ۹-     حسابرس باید درباره اینکه آیا صورتهای مالی، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب تهیه شده است یا خیر، اظهارنظر کند. ۱۰-   حسابرس برای تعیین نوع اظهارنظر ‌باید نتیجه‌گیری کند که آیا نسبت به عاری بودن یا نبودن صورتهای مالی از تحریفهای بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، اطمینان معقول کسب کرده است یا خیر.

اسلاید ۶ :

الف.  نتیجه‌گیری در مورد کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب طبق استاندارد ۳۳۰؛
ب .    نتیجه‌گیری در مورد بااهمیت بودن یا نبودن تحریفهای اصلاح نشده (به تنهایی یا در مجموع) و طبق استاندارد ۴۵۰ ،
پ .    ارزیابیهای لازم طبق بندهای ۱۱ تا ۱۳ این استاندارد.

اسلاید ۷ :

۱۱-   حسابرس باید این موضوع را ارزیابی کند که آیا صورتهای مالی، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب تهیه شده است یا خیر. در این ارزیابی باید به جنبه‌های کیفی رویه‌های حسابداری واحد تجاری، شامل نشانه‌های احتمالی جانبداری در قضاوتهای مدیریت، توجه شود. )رک: بندهای ت-۱ تا ت-۳(
۱۲-   حسابرس باید با توجه به الزامات استانداردهای حسابداری، به ویژه موارد زیر را ارزیابی کند:
الف.  کفایت افشای اهم رویه‌های حسابداری؛
ب .    هماهنگی رویه‌های حسابداری با استانداردهای حسابداری و مناسب بودن آنها؛
پ .    معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت؛
ت .    مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی؛
ث .    کفایت اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی، جهت کمک به استفاده‌کنندگان برای درک آثار معاملات و رویدادهای بااهمیت بر اطلاعات مندرج در صورتهای مالی؛ و (رک: بند ت-۴(
ج .    مناسب بودن اصطلاحات مورد استفاده در صورتهای مالی، شامل عناوین صورتهای مالی.
۱۳-   حسابرس باید مناسب بودن نحوه اشاره یا توصیف استانداردهای حسابداری مبنای تهیه صورتهای مالی را بررسی کند. )رک: بندهای ت-۵ تا ت-۹(

اسلاید ۸ :

شکل اظهارنظر
۱۴-   حسابرس زمانی باید اظهارنظر تعدیل نشده ارائه ‌کند که براساس نتیجه‌گیری او صورتهای مالی، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب تهیه شده است.
۱۵-   اگر حسابرس:
الف.  براساس شواهد حسابرسی کسب شده به این نتیجه برسد که، صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت نیست؛ یا
ب .    قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای نتیجه‌گیری درباره نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی نباشد،
باید طبق استاندارد ۷۰۵ اظهارنظر خود را در گزارش حسابرسی تعدیل کند

اسلاید ۹ :

۱۶-   گزارش حسابرس باید کتبی باشد. نمونه‌‌ای از گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی در پیوست این استاندارد ارائه شده است.

اسلاید ۱۰ :

اجزای گزارش حسابرس
الف : عنوان
ب : مخاطب
ج : بند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 47 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد