بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

2- موضوع مقاله:

ارائه معيارها، بايدها و نبايدهايي که براي اصلاح شيوه استفاده از کالاها و خدمات نهايي و واسطه‌اي و تخصيص اموال و امکانات عمومي، در قرآن و سخنان پيشوايان اسلام وارد گرديده است.

اسلاید 2 :

3ـ ضرورت بحث:

1ـ اهميت فوق‌العاده مديريت استفاده از اموال در آموزه‌هاي اسلامي.
2ـ تاکيد مقام معظم رهبري بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف به ويژه در بخش آب، کشاورزي و انرژي
3ـ هزينه‌ها و خسارت‌هاي سنگين وضعيت موجود الگوي مصرف.
4ـ اهميت دو چندان بحث براي اموال عمومي و بخش کشاورزي .

اسلاید 3 :


اتلاف محصولات کشاورزي د رکشور
سهم صادرات کالاهاي غير نفتي در سال 1381، حدود 5/4 ميليارد دلار بود در حالي که رقم ضايعات بخش صنايع غذايي، با 200 ميليون دلار ارز آوري، به 5 ميليارد دلار مي‌رسيد در همان سال از 67 ميليون تن توليد محصولات کشاورزي، حدود 20 ميليون تن به ضايعات تبديل گرديد و ضايعات محصولات ايران نسبت به استانداردهاي بين المللي حدود 30 درصد بود.

اسلاید 4 :

4ـ جايگاه و شيوه بحث در علم اقتصاد
1ـ مصرف بهينه امکانات و درآمدهاي عمومي در اقتصاد متعارف از جمله مباحث اقتصاد بخش عمومي و سياست بهينه مخارج عمومي است. مشکل اصلي اقتصاددان‌ها در اين بحث انتخاب چارچوبي براي تجزيه و تحليل رفتار دولتمردان و استخراج نقطه بهينه اجتماعي است.
2- معرفي تابع هدف، امکانات درآمدي ، قيود و محدوديت‌ها و متدلوژي ، چهار عنصر کليدي بهينه‌يابي در رفتارهاي اقتصادي است. بهينه‌يابي رفتار مصرف کننده و توليد کننده در رفتارهاي فردي با استفاده از اين چهار عنصر به راحتي صورت مي‌پذيرد.

اسلاید 5 :

3ـ در بخش عمومي معرفي اين چهار عنصر با ابهامات زيادي مواجه است. رايج‌ترين مکتب در حال حاضر، مکتب اقتصادي سياست است که«بوکانان» در نطق جايزه نوبل خود آن را مطرح نموده است. وي هدف دولتمردان را پيگيري منافع شخصي‌ و متدلوژي بخش عمومي را فردگرايي روش شناختي مي‌داند و مي‌گويد؛ براي جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي، بايد ابتدا قواعد اساسي اجماعي ناظر بر منافع عمومي را قبلاً به تصويب رساند و به کارگزاران دولت فقط در محدوده اين قواعد اجازه عمل داد.

اسلاید 6 :

5ـ تعريف بيت المال
1ـ معناي خاص: هر مالي که ملک عموم مسلمانان بوده و به صورت امانت در اختيار امام مسلمانان قرار مي‌گيرد تا در مصالح عمومي آنان صرف شود. درآمدهاي جزيه و خراج درصدر اسلام نمونه‌هاي آن هستند . تقسيم مازاد منابع بيت المال در ميان مردم عمدتاً از اين منابع بوده است.
2ـ معناي عام: مطلق اموالي که در اختيار دولت قرار مي‌گيرد اعم از درآمدهاي ناشي از خمس، زکات و ماليات‌ها و يا منابع طبيعي (مانند معادن، درياها، جنگل‌ها، زمين‌هاي موات) ، اوقاف عام و .. برخي از اين اموال موارد مصرف معيني دارند که دولت موظف است آن را رعايت نمايد.

اسلاید 7 :

6ـ امانت الهي و مردمي بودن بيت المال
در نظام اسلامي کارگزاران دولت در دو سطح امانت داري مسؤولند. چرا که از طرفي عهده‌دار اموال مردم هستند و در مصرف آن بايد منافع و مصالح آنان را رعايت کنند و از طرف ديگر، حامل امانت الهي‌اند و در مقابل خداوند مسئول خواهند بود.
امام علي عليه السلام در مقابل کسي که انتظار بخشش از اموال بيت المال به او را داشت. فرمود: «به خدا قسم! اين اموال نه دست رنج خودم و نه ميراث پدري من است؛ اما امانتي نزد من است؛ پس آن را به اهلش [مستحق واقعي آن] تحويل مي‌دهم»
امام صادق عليه السلام فرمود: اموال از آن خداست و آنها را نزد آفريدگانش امانت نهاده است.

اسلاید 8 :

7ـ اهداف اقتصادي بيت المال
7ـ1ـ عدالت اجتماعي ـ اقتصادي
عدالت اقتصادي مهمترين هدف نظام اقتصادي اسلام است و بدون ترديد اجراي عدالت مهمترين هدف دولت نيز به شمار مي‌رود
ـ امام علي (ع): .... سوگند به خدايي که دانه را شکافت ... اگر خداوند از عالمان عهد و پيمان نگرفته بود که برابر شکم بارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان، سکوت نکنند، مهارشتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهايش مي‌ساختم.
ـ آن حضرت (ع) درباره علت قبول خلافت از جانب خود مي‌فرمايند: ... لکن از اين اندوهناکم که بيخردان و تبهکاران اين امت، حکومت را به دست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست (ميان خود) بگردانند و بندگان او را به بردگي کشند...
ـ در عهد نامه ايشان  به مالک اشترآمده است: بايد ميانه روي در حق را، و گسترش عدالت را و عمل به آنچه را که بيشتر ما يه دلخوشي توده مردم است بيش از هر چيز دوست بداري.

اسلاید 9 :

7ـ2ـ زمينه سازي براي رشد وتوسعه اقتصادي
ـ امام  علي(ع) در عهد نامه خود به مالک اشتر: اين دستوري است که بنده خدا علي(ع) به مالک بن حارث اشتر در فرمانش به او صادر کرده است واين فرمان را زماني نوشت که وي را زمامدار و والي کشور مصر قرارداد تا ماليات‌هاي آن را گرد آورد... و به آباداني شهرها ، قصبات و روستاها ي آن بپردازد.
ـ در بخش ديگري از اين نامه مي‌فرمايند: بايد کوشش تو در آبادي زمين بيش از کوشش تو در گردآوري خراج باشد. زيرا خراج جز با آباداني به دست نمي‌آيد و آن کس که بخواهد ماليات را بدون عمران و آباداني بطلبد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود مي‌کند و حکومتش جز مدت کمي دوام نخواهد داشت.
ـ شهيد مطهري ره مي‌فرمايند اسلام دين رشد است. ديني است که نشان داد عملاً مي‌تواند جامعه خود را به جلو ببرد. ببينيد در چهار قرن اول هجري اسلام چه کرده است! ويل دورانت در تاريخ تمدن مي‌گويد تمدني شگفت انگيزتر از تمدن اسلامي وجود ندارد. اگر اسلام طرفدار ثبات وجمود و يکنواختي مي‌بود، بايد جامعه را در همان حد اول جامعه عرب نگاه دارد.

اسلاید 10 :

8ـ محدوديتها و نبايدها
8ـ1ـ حرمت اتلاف:
اتلاف مال به معني تلف کردن و از بين بردن مال است. هدر دادن منابع انرژي و عدم استفاده کامل از منابع آب به دليل عدم کارآيي در روش‌هاي آبياري و يا پوسيدگي شبکه‌هاي آب رساني و دور ريختن و ضايعات محصولات کشاورزي از موارد عمده اتلاف مال در کشور ماست.
امام کاظم(ع) فرمود: هدر دادن مال مبغوض خداوند است حتي دور انداختن هسته، چون که به درد چيزي مي‌خورد و دور ريختن زيادي آبي که خورده‌اي.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید