بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پيشينه مكاتب

بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه در مورد چگونگي اداره سازمان ها (واحدهاي تجاري / اداري) پيشينيان از جمله : مصريان ، چيني يان، ايرانيان، روميان و آلمان ها و ديگران داراي بينيش ها و سيستم هاي خاص و متناسب با سازمان هاي اداري و تجاري خود بوده اند. . دوره ای که دانش مدیریت از ابتدای شکل گیری تاکنون طی نموده است و همچنین کلیه نظراتی که تا حال از طریق دانشمندان و محققان این علم ارائه شده است را در سه مکتب کلی می توان خلاصه نمود.

اسلاید 2 :

انواع مكاتب مديريت:

-كلاسيك

– مديريت علمي

 – مديريت اداري

-  مديريت بوروكراسي

- نئوكلاسيك

-روابط انساني

-سلسله مراتب نيازهاي مازلو

-تئوري X Y

اسلاید 3 :

مكتب كلاسيك شامل 3 نظريه ذيل است:

1- نظريه مديريت علمي(Scientific Management Theory)

2- نظريه مديريت اداري(اصول گرايان يا وظيفه گرايان)

  (The Process Theory of Management)                 

3- نظريه بوروكراسي(The Theory of Bureaucracy)

اسلاید 4 :

نظريه مديريت علمي:

از اواخر قرن سيزدهم شمسي مقارن با اواخر قرن نوزدهم ميلادي، گروهي تلاش كردند اصول مديريت را با به كارگيري روش هاي مهندسي در «طراحي شغل» علمي تر سازند. براي اين منظور مطالعات اوليه روانشناسان صنعتي كه «رويه هاي آزمايشي انتخاب پرسنل» را به كار مي بردند به آنها كمك كرد. اين گروه تلاش خود را بر «طراحي اثربخش كاركنان » متمركز كردند.

اسلاید 5 :

اصول بنياديني كه تيلور (frederick Tylor) در برخورد علمي با مديريت نهفته مي‌ديد عبارتند از:

1- جايگزيني اصول علمي به جاي محاسبات سرانگشتي

2- كسب هماهنگي در فعاليت هاي گروهي به جاي تشتت در                        عمل (كارتيمي)

3- جلب همكاري افراد به جاي آشفتگي حاصل از فردگرايي      (وحدت)

4- كار و تلاش براي به حداكثر رساندن بازده (بهره وري)

5- تلاش به منظور ارتقاء سطح رشد تمام كاركنان براي ترقي       روزافزون خود و سازمان (آموزش و توسعه نيروي انساني)

اسلاید 6 :

انتقادات وارده به مدیریت علمی
- عدم توجه به احساسات و عواطف و روابط غیر رسمی افراد
- درنظر گرفتن انسان به عنوان ابزار اقتصادی در کنار سایر ابزارهای کار
- به سازمان از جنبه تخصصی ، ماشینی، و عقلایی و به صورت کاملاً رسمی می نگرد.
- از دیدگاه این تئوری انسان موجودی است که بدواً با نیازهای اقتصادی و فیزیکی انگیزش پیدا می کند.
- نادیده گرفتن اشتیاق کارگران برای رضایت شغلی و نیازهای اجتماعی آنان .

اسلاید 7 :


نظریه مدیریت اداری یا اصول گرایان
این نظریه توسط شخصی به نام هنری فایول مطرح گردید . وی در کارخانه های زغال سنگ فرانسه کار می کرد و مطالعات و تحقیقات بسیاری را به انجام داد. یکی از عمده ترین کارهایی او تعیین وظایف یا اصول مدیریت بود.

اسلاید 8 :

وظایف مدیریت از نظر فايول:
1- برنامه  ریزی
2- سازماندهی
3- هماهنگی
4- هدایت و رهبری
5- نظارت و کنترل

اسلاید 9 :

فايول كل سازمان را پيكره واحدي مي ديد كه فعاليت هاي آن به 6 دسته تقسيم ميشد:

1- فني (توليدي)

2- با زرگاني (خريد، فروش و مبادله)

3- مالي (تعيين منابع مالي و مصرف ، بهينه

4- ايمني (حفاظت از اموال و افراد)

5- حسابداري (تعيين وضع موجود مالي)

6- وظايف مديري (برنامه ريزي، سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي و كنترل)

فايول مي گويد: 5 دسته فعاليت اول مشخص تر هستند و بيشترين تلاش خود را به فعاليت ششم اختصاص مي دهد.

اسلاید 10 :

هنري فايول ضمن بيان اين واقعيت كه «در امور مديريت هيچ چيز مطلق نيست» روش ها و فنوني را كه در تجربه به آنها رسيده بود را به عنوان اصول چهارده گانه مديريت ارايه كرده است:

1- تقسيم كار:(Division of work)

كاهش تعداد كارهايي كه هر يك از كاركنان در محدوده معيني انجام ميدهند يا تعداد مسئوليت هايي كه يك مدير دارد، موجب افزايش مهارت و بهبود عملكرد مي گردد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید