بخشی از مقاله

چکیده:

این پژوهش به کنکاش در معماری مراکز نگهداری از بیماران سرطانی می پردازد، مراکز سرطانی امروزه تحت عنوان مگی سنتر در بریتانیا شروع به کار نموده اند و روش کار این مراکز در جهان تاثیری شگرفی بر روی بیماران سرطانی دارد. اینکه آیا معماری می تواند سرطان را درمان کند و سبک زندگی این بیماران و سرپرستان ایشان را تحت تاثیر قرار دهد می پردازد و در مراحل پژوهش به تحلیل مراکزی که طراحی و اجرا شده اند و روند طراحی این مراکز که اکثرا توسط معماران مشهور شکل گرفته اند را مورد بررسی قرار گیرد.

روش تحقیق از روش استقرایی جزء به کل case to theory می باشد، گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهها به روش توصیفی و تحلیل محتوی متون با رویکردی پدیدارشناسانه و تحلیل و تطبیق دادهها و مصادیق با رویکرد اسنادی- تاریخی انجام خواهد پذیرفت. فرایند حاصل از این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که مگی سنترها در فضای درمانی به ارائه مکانهای شفا بخش موفق بوده و می تواند در عصر پسا مدرن و جغرافیای لا مکان با ارائه حس مکان شفا تاثیر شگرفی بر پروسه درمان ایفا نماید.

مقدمه:

در اواسط سال 1990، پروژه ساختمانی هیجان انگیزی در جریان بود، تحت مراکز جدید مراقبت از سرطان که ارائه یک رویکرد تازه در معماری و در سلامتی می باشد. هدف این مراکز، که به نام مگی جنکز و پس از تاسیس شرکت با همسرش، نویسنده و طراح چشم انداز چارلز جنکس این است که در تمام بیمارستاهای بزرگ سرطان بریتانیا قرار گیرد. در سال 1994 که داشت این یادداشتها را مینوشت، سرطان دوباره عود کرد، و او تصمیم گرفت که زیبا بمیرد؛ ومُرد، در ژوئن .1995 اما قبل از مرگش پایه ها و سنگ بنای کاری را گذاشت که نقطه عطفی در چگونگی مراقبت از بیماران سرطانی در کشورش با کمک معماری بود.

به یقین، این یک انقلاب میبود اگر چنین راحت و سریع مطرح نمیشد. مگی و دوستانش به این نتیجه رسیدند که بیمار باید بتواند زمان انتظار را در محیطی آرام و راحت ولی نه گران، بصورت مثبت و مطلوب بگذراند. آخرین خبرها و ادبیات را مطالعه کند، استراحت داشته باشد، با دیگر بیماران گپ و گفت داشته باشد. به این باور رسیدند که این فضا میتواند یک آشپزخانه باشد با میزی بزرگ و سماوری و کتریای غلغلکنان. - چارلز جنکز، - 7 :1394 این مراکز توسط معماران مشهور و شناخته شده ای از جمله: ریچارد مورفی، page & park، فرانک گری، زاها حدید، ریچارد راجرز طراحی شده است. پروژه های بعدی در حال انجام عبارتند از ساختمانی توسط ریچارد مک کورمک، این اواخر کیشوکوروکاوا، اسکله گاف، معماران وزارت امور خارجه، ویلکینسون و ایر و رم کولهاس می باشد. تقریبا همه ی این معماران دوستان نزدیک چارلز و مگی بوده اند، این دوستی و تعهد نزدیک تا حدودی کمک می کند به انتخاب طراحان غیر معمولی را تصریح کند. - چارلز جنکز، - 10 :1394

.روش کار مراکز مگی:

هدف اصلی از مراکز مگی از زمانی که در سال 1994 برنامه ای برای یک مرکز مگی مطرح شد و بدون تغییر باقی مانده است. مراکز مگی برای کمک به مردم، و مشابه مقدار تاثیر که در تشخیص سرطان مقابله می کند. ما می دانیم، که فقط مگی می دانست که مردم قدرت فوق العاده تر خودشان در داخل نگه می دارند، مراکز ما مکانی هستند که هر شخصی که مبتلا به بیماری سرطان است، می تواند قدرت و یادگیری برای مهارت ها و استراتژی های جدید برای مقابله با آن را کشف کنند، مراقبت در بیرون از مراکز پیشنهادی کاملا حمایت کننده از ضوابط درمان پزشکی است، تمرکز ما یر روی نمادی از مراقبت سرطان روانی- اجتمایی می باشد.

ما برای ایجاد یک محیط و تهییه برنامه ای حمایتی از کمک به مردم برای مقابله با اثرات سرطان که نمی تواند با مداخله پزشکی و داروهای درمان شود، کار می کنیم به مسائل عاطفی ضربه روانی. مسائل اساسی مانند نگرانی های پول و تغذیه، همه این ها در درون پوششی از کار روزمره مراکز مگی می باشد از نظر مگی جنکز نتیجه تشخیص سرطان مانند فرود آمدن با چتر نجات بر روی پشت خطوط دشمن بدون نقشه یا قطب نما. است، پیدا کردن پشتیبانی مناسب بخشی از "کشیدن یک نقشه و طراحی آن برای پیدا کردن راهی از طریقه بیگانه است، و آنجا می تواند احساسی مشابه قلمرو دشمن باشد. - چارلز جنکز، - 37 :1394

پایه های کار مراکز مگی:

اثر بسیار مخربی که از تشخیص سرطان به فرد دست می دهد، می تواند یک بحران وجودی را آغاز کند. چالش سرطان به درک مردم از خودشان، و وجودشان در دنیا و احساسشان از نیت و مفهوم در زندگی است. هدف ما این است که به مردم کمک کنیم برای وفق دادن شان با این بحران ها و پیدا کردن دوباره به جایی در ارتباط و برای روشی که نمایشی از خودشان و دیگران، جهان آنها را مشاهده می کرد، هدف مفهومی آنها در زندگی شان ایجاد شده است. - چارلز جنکز، - 37 :1394

مرکز مگی ادینبورگ، بریتانیا

این مرکز مگی در سال 1996 کامل شده است.این مرکز برای سکنی دادن افرادی که از سرطان رنج می برند می تواند مفید بوده و تسکینی و دسترسی به مشاوره و درمان باشد. معمار این مرکز ریچارد مورفی می باشد و این مرکز در ادینبورگ اسکاتلند واقع شده است. دامنه فعالیت ها، از مشاوره فردی تا گروهی، زیبایی درمانی، یوگا و استراحت هست. اما فراتر از همه اینها، این مرکز مکانی برای نشست های اجتماعی بوده جایی که همه، تجارب خود را درمیان می گذارند.

مختصر اینکه تا حدی از طریق مکانی، با بیمار می تواند به تشخیص و پیشرفت بینجامد. - ایده طراحی معماری مرکز مگی داندی بریتانیا نمایش حیات است که واکنشی است در برابر محیط سازمانی بیمارستان ها ، و تصمیم به ایجاد یک مکان دوستانه که در آن شخصا به این بیماری پرداخته اند. امضا گری در طرح های معماریش یعنی سقف فلزی ، در اینجا از فولاد ضد زنگ است که مسلط به نمای ظاهر ساختمان ست. - چارلز جنکز، - 123 : 1394

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید