بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاريخچه بازاريابي اجتماعي

 • طرح واژه ”بازاريابي اجتماعي“ براي اولين بار در سال 1971 توسط آقای فيليپ کاتلر:
 • مقاله کاتلر و زالتمن با عنوان ”بازاریابی اجتماعی: رویکردی به تغییر اجتماعی برنامه ریزی شده“ در مجله بازاریابی(Journal of Marketing)
 • اين دو با ترکيب مفاهيم مربوط به تغييرات اجتماعي و بازاريابي تجاري و فنون تبليغات اين بحث مهم را پايه گذاري کردند.
 • ادعای نویسندگان این مقاله: استفاده از اصول بازاريابي تجاري (که از آنها براي فروش محصولات به مشتريان استفاده مي شود) براي فروش ايده، نگرش و رفتار به جامعه نتایج خوبی در پی خواهد داشت.

اسلاید 2 :

آزادكردن بردگان در يونان و روم باستان از جمله قديمي ترين بسيجهاي اجتماعي به شمار مي‌روند.

در سال 1952 وايبي يک سئوال انقلابي طرح کرد که پاسخ آن به پايه گذاري ديدگاه بازاريابي اجتماعي درساليان بعد منجر شد.

 او پرسيد:“چرا شما نمي توانيد برادري را مانند صابون به مردم بفروشيد؟!“

 

وايبي با بررسي چهار بسيج همگاني نتيجه گرفت که

“ هر چه يك بسيج تغيير اجتماعي به بسيج عرضه محصولات تجاري نزديكترمي‌شود، امكان موفقيت آن بيشتر خواهد شد.“

نتيجه پژوهش او اين شد كه ”با کمک فنون بازاريابي تجاري مي‌توان يک موضوع اجتماعي را به مخاطبين فروخت.“

اسلاید 3 :

 • ورود فعالان عرصه سلامت به اين حوزه:

 ذکر جزئيات استفاده از ديدگاه بازاريابي اجتماعي در حوزه سلامت توسط ریچارد مانوف در سال 1985: ”رويکردي منظم و سازمان دهي شده براي ارتقاي سلامت عمومي و ارتباطات“

اسلاید 4 :

تعريف بازاريابي اجتماعي

 • طراحي، مداخله و کنترل برنامه هايي براي افزايش قابليت پذيرش يک ايده يا عمل اجتماعي در يک گروه مخاطب
 • استفاده از مفاهیم و ابزارهای بازاریابی تجاری برای تاثیرگذاری روی رفتارهای فرد به منظور ارتقای سلامتی فرد و جامعه

اسلاید 5 :

آموزش سلامت
 Health Education

 • فرآيند آموزشي که با ترکيبي از رويکردهاي تغيير سبک زندگي مي‌تواند به افراد، خانواده‌ها و جوامع در تصميم‌گيري آگاهانه درباره موضوعات مرتبط با دستيابي، بازيابي و حفظ سلامت کمک نمايد.

اسلاید 6 :

مقاومت می‌کنند که

 رفتاری را انجام یا تغییردهند

Entrenched

No Desire to Change

Law             

Aware

Not Considering

Change

    SocialMarketing

تمایل دارند که رفتاری

 را انجام یا تغییر دهند

Unaware

Considering Change/

Maintaining Behavior

Education

اسلاید 7 :

شرایطی که آموزش (انتقال اطلاعاتeducation=) به تنهایی می‌تواند بر روی انجام یا تغییر رفتار تاثیرگذار باشد:

.1وقتی که منافع رفتار جديد مورد نظر به اندازه کافی جذاب و قابل توجه برای مخاطب باشد.

.2وقتی که موانع انجام رفتار جديد به حد کافی کم باشد.

.3وقتی که رفتارهای جایگزین کمتر از رفتار مورد نظر جذابیت داشته باشند.

     در شرایط فوق، با انتقال آگاهی، تغییر در باورها و نگرش و یا مهارت آموزی می‌توان امیدوار به انجام یا تغییر رفتار در گروه هدف بود.

اسلاید 8 :

بازاریابی به عنوان یکی از مداخلات برای تغییر رفتار

بازاریابی اجتماعی سعی دارد که:

.1با اصلاح جذابیتهای نسبی در رفتار مورد نظر از طریق کاربرد محرکها و سایر منافع که انجام رفتار را تقویت می‌کنند یا

.2کاستن از موانع و هزینه‌های مربوط به رفتار در دیدگاه گروه هدف

در مواردی که اقدامات آموزشی (Educational) تاثیری ندارند، باعث تغییر در رفتار گردد.

اسلاید 9 :

در بازاریابی اجتماعی

 • هر نوع کوششی صورت می‌گیرد تا موانع احتمال بر سر راه انجام رفتار مورد نظر شناسایی و کاهش یابد و یا از سر راه انجام رفتار برداشته شود.
 • موانع:
 • فردی (مانند فقدان خود-کارآمدی برای انجام یک رفتار خاص)،
 • اجتماعی (مانند عدم حمایت افراد همسان یا کسانی که دوستشان داریم از رفتار مورد نظر) ،
 • اقتصادی (مانند پول) یا
 • محیطی (مانند عدم امکان دستیابی به محصول یا خدمت مورد نظر)

می‌‌توانند انجام رفتار مورد نظر را با اشکال مواجه کنند.

اسلاید 10 :

قانون به عنوان یکی از مداخلات تغییر رفتار

   قانون در واقع استفاده از اجبار و فشار برای وادار ساختن افراد یا جوامع برای انجام یک رفتار یا تغییر در رفتار  جاری آنهاست.

  ترغیب به بستن کمربند ایمنی با جریمه کردن رانندگانی که کمربند ایمنی نبسته‌اند، از این رویکرد تبعیت می کند.

   البته گاهی ممکن است استفاده از قانون با کمک راههای  به ظاهرغیر اجباری اعمال گردد:

 کاهش مصرف سیگار از طريق بالابردن مالیات بر تولید سیگار که به افزایش قیمت آن منجر می‌گردد، مثالی از این نوع رویکرد است.   

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید