دانلود فایل پاورپوینت بازاریابی بین المللی

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بازاریابی بین المللی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بازاریابی بین المللی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل پنجم  : مطالعات فرهنگی

 

 

فرهنگ : فکر و عمل مشترک انسانها

فرهنگ : سنتها ، عادتها ، باورها ،مذهب ، هنر و زبان

اسلاید ۲ :

اهمیت فرهنگ در بازاریابی بین المللی

 

شکل دهی به نحوه مصرف ، اولویت نیازها ، تمایلات و شیوه ارضای آنها .

در نظر گرفتن مسائل فرهنگی قبل از هر نوع تبلیغی برای مطابقت این تصمیمات با معیارهای فرهنگی .

رفتار بازار خود جزیی از فرهنگ می باشد .

اسلاید ۳ :

حساسیت فرهنگی

 

 

ارزیابی و تفسیر و درک تفاوتهای فرهنگی بدون اعمال قضاوت و آمادگی برای پذیرش و قبول آنها

اسلاید ۴ :

عناصر فرهنگ  Elements of culture

.۱فرهنگ مادی

.۲نهادهای اجتماعی

.۳جهان بینی

.۴زیباشناسی

.۵زبان

اسلاید ۵ :

نهادهای اجتماعی

تعیین کننده نوع ارتباط انسانها ، نحوه سازماندهی فعالیتها و رفتارهای قابل قبول .

تعیین کننده نقش و جایگاه افراد هر جامعه .

دارای زیر مجموعه های :

آموزش : سطح سواد تعیین میزان مصرف و درامد و نوع تبلیغات

کار و تفریح : گرایش افراد به سختکوشی و ارتباط آن با رشد اقتصادی

خانواده : مرجع اصلی در رفتار خانواده و درک موقعیت خانواده برای تعیین سیاستهای تبلیغی

اسلاید ۶ :

جهان بینی

 

به مذهب ، سیستم اقتصادی ، اعتقاد به نیروهای ماورای طبیعت ،خرافات و جایگاه آن در جامعه می پردازد .

قبول و یا رد اقدامات تبلیغی نیز تحت تاثیر اعتقادات می باشد .

اسلاید ۷ :

زیبا شناسی

 

شامل فولکور ، موسیقی و به طور کلی هنر است که تفسیر نشانه ها و نمادها ، روش بیان زیبایی و انعکاس آن در فرهنگ بر مبنای آن صورت می گیرد .

شکل ظاهری بسته بندی ، کالاها و نشانه ها و نامها تحت تاثیر ملاحظات زیباشناختی می باشد .

اسلاید ۸ :

زبان

امر ارتباطات با درک کامل زبان و توان به کارگیری آن مقدور می باشد .

مثلا ترجمه تحت اللفظی کلمات .

اسلاید ۹ :

ارزیابی و شناخت فرهنگها

توجه به موارد زیر در مطالعه رفتار مصرف کننده در فرهنگها حائز اهمیت می باشد :

.۱شناسایی انگیزه ها ( چه نیازی در ذهن مردم وجود دارد ).

.۲ویژگی الگوی رفتار (تصمیم گیرنده خرید ؟نوبتهای خرید ؟ اندازه و کجا ؟)

.۳ارزشهای اجتماعی (آیا مصرف تحت باورهاست ؟)

.۴ویژگی یا نحوه تصمیم گیری (تصمیم گیری چگونه ؟ و چه منابع اطلاعاتی ؟)

.۵ارزیابی روشهای تبلیغی و ترویجی (مشکلات زبانی ؟افراد مورد پذیرش برای فروش توسط مردم ؟)

.۶نهاد هایی که در فکر فردم هستند (خرده فروش و واسطه های در دسترس ؟ چه خدماتی ارائه می دهند ؟)

اسلاید ۱۰ :

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد