بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پایه و اساس عملکرد جسمانی را تشکیل می دهد
تأمین کنندۀ عناصر ضروری برای تشکیل بافت جدید و ترمیم یاخته های موجود
در آمادگی جسمانی نقش مؤثری دارد

اسلاید 2 :

1 - تخمین کل نیازهای انرژی روزانه ( شامل: نیازهای انژی دوران رشد، فعالیت فیزیکی، BMR و TEF)
2- توجه به رعایت هرم غذایی و توصیه های خاص دورران رشد در تأمین کالری مورد نیاز
3- تاکید براهمیت آب و مایعات مصرفی
4- گوشزد نمودن اهمیت استراحت و خواب کافی
5- معرفی جایگزین های غذایی ارزشمند بجای تنقلات کم ارزش

اسلاید 3 :

در دوران رشد به دلیل فعالیت هورمون رشد متابولیسم سلولی تحریک می شود و این امر افزایش 15 تا20 درصدی BMRرا در پی خواهد داشت. بنا براین افزایش میزان سوخت و ساز باید به میزان متابولیسم پایه اضافه شود. در برخی منابع نیز آمده است: (به ازای هر پوند وزن در سنین 7-9 سال،40 کیلوکالری اضافه تر، 10-12 سال ، 32 کیلوکالری اضافه تر و 13-15سال ، 30کیلو کالری اضافه تردر نظر گرفته شود.)

اسلاید 4 :

چهار گروه غذای اصلیشیر
گوشت
میوه ها و سبزیجات
غلات

اسلاید 5 :

الف. انرژی زا
کربوهیدرات
پروتئین
چربی
ب. غیرانرژی زا
آب
ویتامین ها
مواد معدنی

اسلاید 6 :

منوساکارید(قند ساده): گلوکز، فروکتوز
دی ساکارید(دو قندی ها): قند معمولی
پلی ساکارید(چند قندی ها): نشاسته، گلیکوژن

4 کیلوکالری انرژی در هر گرم

اسلاید 7 :

اشباع
تخم مرغ، گوشت، ماهی، روغن نخل، روغن نارگیل
غیر اشباع
روغن های گیاهی، زیتون، روغن آفتابگردان، دانه سویا، ذرت، روغن بادام زمینی، ماهی آب های سرد

9کیلوکالری انرژی در هر گرم

اسلاید 8 :

اسید آمینه - تآمین ساختار،حفظ و ترمیم بافت ها، عضلات، تاندون ها
منبع انرژی(نقش ثانویه)

پروتئین با کیفیت بالا(تخم مرغ، طیور، ماهی و شیر)
پروتئین با کیفیت پایین(حبوبات، سویا، غلات و خشکبار)

4 کیلوکالری انرژی در هر گرم

اسلاید 9 :

ساختار ضروری سلول
کنترل فشار اسمزی
نگهداری عصب نخاعی- مغزی
ماده اصلی خون(انتقال و دفع مواد)
تنظیم درجه حرارت بدن

اسلاید 10 :

بخشی از دستگاه های آنزیمی تا اعمال بدن را تنظیم کند
کوآنزیم


نیاز به مصرف ویتامین اضافی نیست.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید