بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

وضعيت كنوني جريان هاي سياسي در ايران

 • اصلاح طلبان راديكال
 • اصلاح طلبان سنتي
 • اپوزسيون داخل
 • تكنوكرات ها
 • اصولگرايان سنتي
 • اصولگرايان نوگرا

اسلاید 2 :

اصلاح طلبان راديكال

 • ويژگي ها
 • احزاب معروف
 • چهره هاي شاخص
 • رسانه هاي همسو
 • كانديداي جريان در انتخابات رياست جمهوري نهم

اسلاید 3 :

ويژگي ها:

1- منتقد ( مخالف) حاكميت

2- منتقد ( مخالف) حكومت

3- دچار بحران اقدام

اسلاید 4 :

احزاب معروف:

1- سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي

2- جبهه مشاركت ايران اسلامي

اسلاید 5 :

چهره هاي شاخص:

1- سعيد حجاريان

اسلاید 6 :

چهره هاي شاخص:

1- سعيد حجاريان

2- بهزاد نبوي

اسلاید 7 :

چهره هاي شاخص:

1- سعيد حجاريان

2- بهزاد نبوي

3- محمدرضا خاتمي

اسلاید 8 :

چهره هاي شاخص:

1- سعيد حجاريان

2- بهزاد نبوي

3- محمدرضا خاتمي

4- محسن آرمين

اسلاید 9 :

چهره هاي شاخص:

1- سعيد حجاريان

2- بهزاد نبوي

3- محمدرضا خاتمي

4- محسن آرمين

5- محسن ميردامادي

اسلاید 10 :

چهره هاي شاخص:

1- سعيد حجاريان

2- بهزاد نبوي

3- محمدرضا خاتمي

4- محسن آرمين

5- محسن ميردامادي

6- محمد سلامتي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید