بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

       من برای حفظ اعتدال جناح ها همیشه تذکرات تلخ و شیرینی داده ام ... هیچ گاه نگران مباحث تند طلبگی در فروع و اصول فقه نبوده ام ولی نگران تقابل و تعارض جناح های مومن به انقلابم که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه طلب بی درد و نق بزن گردد.

اسلاید 2 :

   هر کسی به اسلام و ارزشها ، به امام (ره)  به مصالح ملی و به سرنوشت این کشور علاقه نشان بدهد او برای من عزیز است . متعلق به هر جریان سیاسی باشد .

اسلاید 3 :

   
   
                          فهرست
       
کلیات
   1- تعریف جریان شناسی
   3- ضرورت ها و اهداف شناخت جریانات سیاسی
   4- مدل جریان شناسی بر مبنای دین و مذهب
   5- ادوار مهم تاریخ معاصر ایران و نقاط عطف


        
صورت بندی و آرایش جریانات سیاسی ایران
  دوره اول: عصر مشروطه طلبان
  دوره دوم:  عصر ملی شدن صنعت نفت
  دوره سوم: عصر نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی
  دوره چهارم: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 76
  دوره پنجم: عصر حاکمیت دوم خردادیها و اصلاح طلبان
  دوره ششم: عصر حاکمیت اصولگرایان

اسلاید 4 :

کلیات:
1- تعریف جریان شناسی:
 شناخت فرآيند شكل‌گيري يك انديشه به همراه بررسي مباني فكري، اعتقادي و ديدگاه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دسته‌اي از احزاب، گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي كه داراي همسويي در مواضع، رويكردها و گفتمان‌ها باشند.

بر اساس اين تعريف، جريانشناسي شامل:
1ـ فرآيند شكل‌گيري يك انديشه و تفكر.
2ـ بررسي مباني فكري اعتقادي و ديدگاه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، دسته اي از احزاب و گروه‌هاي سياسي
3ـ تبيين همسويي در مواضع، رويكردها و گفتمان‌ها.

اسلاید 5 :

2-ضرورت شناخت جریانات سیاسی:

 

1ـ تشخيص درست دوستان از دشمنان، خودي‌ها از غير خودي‌ها بر اساس آموزه‌هاي تولي و تبري ديني.

2ـ تعيين نوع مواجهه و موضع‌گيري مناسب در برخورد با جريانات سياسي بر اساس رسالت پاسداري از انقلاب و نظام اسلامي.

3ـ ظرفيت‌سازي و كارآمد سازي سپاه و بسيج در مقابله با تهديدات سخت، نيمه سخت و نرم فراروي جمهوري اسلامي ايران.

4ـ توسعه و تعميق انقلاب اسلامي و عمق‌بخشي داخلي با مهندسي فرهنگي و تأثيرگذاري بر افكار عمومي.

اسلاید 6 :

 3 -صورت بندی جریانات سیاسی (بر مبنای نقش دین و مذهب):

بر اين اساس جريانات سياسي به چند دسته تقسيم مي‌شوند:

  1- جریان غیرمذهبی:

    به نقش مذهب در اداره جامعه قائل نيستند، همانند برخي احزاب و گروه‌هاي ملي‌گرا و قوم‌گرا.


2 -جریان ضدمذهبی:

  علاوه بر نفي و انكار دين و شريعت، به مقابله جدي با دين‌مداران و نظام ديني جمهوري اسلامي ايران برخاستند همانند احزاب ماركسيستي توده، چريك‌هاي فدايي و پيكار.

  3- جریان مذهبی:

  آنان با اعتقاد به دين، قرائت يكسان از نقش اجتماعي مذهب ندارند.

اسلاید 7 :

  دسته‌بندي جريان مذهبي:

طرفداران جريان مذهبي به دو طيف تقسيم مي‌شوند:

 الف) جريان مذهبي اقلي (دينداران):

اين جريان معتقد است بايد حداقل توقع و انتظار از دين را داشت، لذا دين را يا امر شخصي و يا صرفاً در حوزه امور فردي و يا آن را صرفاً در جامعه امري اخلاقي دانسته و بر اين اساس در حوزه مسايل دنيوي و عرف معتقد به بهرهگيري از دستورات عقلي نه دستورات ديني ميباشند.

به طور مثال از چهرههايي چون دكتر سروش و مهندس بازرگان تا روحانيوني مثل فاضل ميبدي و يوسفي اشكوري و نيز احزابي چون كارگزاران و مجاهدين انقلاب تا مشاركت و دفتر تحكيم وحدت و ... در اين طيفاند.

اسلاید 8 :

ب) جريان مذهبي اكثري (دينمداران):

اين جريان معتقد است اسلام نه تنها براي زندگي فردي انسان‌ها، بلكه براي جامعه داراي قوانين كاملي است و توانايي تشكيل و اداره حكومت اسلامي را نيز در عصر غيبت داراست. اين جريان فقه آل محمد(ص) را برنامه عملي و تئوري زندگي بشر دانسته و از ديگر شاخصه‌هاي آن ولايت‌مداري، استقرار عدالت، مردم‌سالاري ديني، استقلال و پيشرفت مادي و معنوي در سايه دين است.

برجسته‌ترين نماد آن شخصيت‌هايي چون رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري تا جريان‌هايي چون اصولگرايان مي‌باشد.

اسلاید 9 :

4-  ادوار مهم تاریخ معاصرایران و نقاط عطف تاریخی:

  1:  انقلاب مشروطه: تلاش برای استقرار عدالت، پارلمان و قانونگذاری(1285)

   2:  نهضت ملی شدن نفت: ملی كردن صنعت نفت و رهانیدن از استعمار انگلیس(1332)

   3:  نهضت امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی: تلاش برای استقرار نظام جمهوری اسلامی(1342 تا1357)

   4: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 76: دوران تثبیت انقلاب و شكل‌گیری جریانات(57 تا76)

   5:  عصر حاكمیت اصلاحطلبان (اوایل 76 تا 84)

   6:عصر حاكمیت اصولگرایان (از 84 تا بحال)

اسلاید 10 :

صورتبندی و آرایش جریانات سیاسی ایران

دوره اول:عصر مشروطه طلبان

دوره دوم:  عصر ملی شدن صنعت نفت

دوره سوم: عصر نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی

دوره چهارم: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 76

دوره پنجم: عصر حاکمیت دوم خردادیها و اصلاح طلبان

دوره ششم: عصر حاکمیت اصولگرایان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید