بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری

توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي (بند 15)

خدمات رساني برتر، نوين و كيفي به‌منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم(بند 17)

شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح (بند 18)

توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به‌منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري (بند 12)

اسلاید 2 :

فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 37 -

1 - اطلاع رسانی الکترونیکی

2 - ارائه فرمهای الکترونیکی‌

3 - ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت‌.

ماده 40- دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید.

اسلاید 3 :

بند ج ماده  قانون برنامه پنجم توسعه46

        کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند به:

جزء1 ـ  استعلامات الکترونیکی بين دستگاهي

جزء2-  برونسپاري خدمات به دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت

جزء3- تهیه نقشه جامع دولت الكترونيك

اسلاید 4 :

اهم اقدامات انجام شده

شروع توجه مديران دولتي کشور به مقوله خدمات الکترونيکي و دولت الکترونیک

گسترش کارت هاي بانکي و پرداخت هاي الکترونيکی مبتني بر وب در ميان مردم

مکانیزاسیون اغلب سیستم های عمومی (پرسنلی،دبیرخانه، تردد و ...)در دستگاههای اجرایی کشور

راه اندازي تعداد محدودي از خدمات تمام و نيمه الکترونيکي مختلف با روش ها و کيفيت هاي مختلف توسط دستگاه هاي مختلف

انجام پروژه هایی در ابعاد ملی نظیرکارت سوخت

 

اسلاید 5 :

راه اندازي جايگاه اينترنتي و درگاه در سطح اطلاع رساني و بعضا خدمات رسانی توسط سازمان هاي دولتي و توجه نسبي به کيفيت آن

آشنايي نسبي اقشار مردم در استفاده از خدمات الکترونيکي (ثبت نام کنکور، ثبت نام کارت سوخت، کارهای بانکی و...)

اتمام مطالعات و طراحي و آغاز اجراي طرح کارت هوشمند ملي توسط سازمان ثبت احوال کشور

آغاز به کار جدي دفاتر پيشخوان خدمات دولت و تصويب آيين نامه آن (صدور مجوز 18000 دفتر پیشخوان)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید