دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی راهبردی در سیستم های تجارت الکترونیک

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی راهبردی در سیستم های تجارت الکترونیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی راهبردی در سیستم های تجارت الکترونیک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مدل و فرآیند کلان برنامه‌ریزی راهبردی سیستم های تجارت الکترونیک

اسلاید ۲ :

نمودار مفهومی تغییر وضعیت سیستم‌های فناوری اطلاعات سازمانی

اسلاید ۳ :

نمودار مفهومی تغییر وضعیت سیستم‌تجارت الکترونیک در سازمان های تجاری

اسلاید ۴ :

وضعیت عناصر و اجزاء محیط سیستم تجارت الکترونیک سازمان، در طول یک دوره زمانی (و معمولا به طور مستمر) تغییر می‌کند.
در هر مقطع زمانی سیستم تجارت الکترونیک ، باید با محیط خود در تعادل باشد، تا بتواند توجیهی برای ادامه بکارگیری داشته باشد.

اسلاید ۵ :

سئوالات اساسی:
معماری هر سیستم تجارت الکترونیک مشتمل بر چه اجزاء و مفاهیمی است؟
چه ابعادی از سیستم تجارت الکترونیک سازمان را، باید جهت حفظ کارایی آن در مقابل محیط، تغییر داد؟
تغییرات در سیستم تجارت الکترونیک سازمان باید چه اهدافی را دنبال نماید؟
برای توصیف وضعیت و عملکرد سیستم تجارت الکترونیک از چه شاخص‌هایی استفاده می شود؟
چه قواعد و جهت‌گیری‌هایی را باید در روند ایجاد تغییرات در سیستم تجارت الکترونیک سازمان رعایت نمود؟
چه اقدامات عملی، برای تغییر در سیستم تجارت الکترونیک سازمان بر اساس جهت‌گیری تعیین شده، باید انجام داد؟

اسلاید ۶ :

پیکره‌بندی و معماری سیستم تجارت الکترونیک
وضع موجود پیکره‌بندی و معماری سیستم تجارت الکترونیک
وضع آینده (چشم‌انداز) پیکره‌بندی و معماری سیستم تجارت الکترونیک
محیط سیستم تجارت الکترونیک
وضع موجود محیط سیستم فناوری اطلاعات (اجزاء، پیکره‌بندی و …)
وضع آینده محیط سیستم فناوری اطلاعات (اجزاء، پیکره‌بندی و …)
مکانیزم و نحوه تعامل سیستم تجارت الکترونیک با محیط
مکانیزم و نحوه تعامل در وضع موجود
مکانیزم و نحوه تعامل در وضع آینده

اسلاید ۷ :

تغییرات محیطی سیستم‌های تجارت الکترونیک
روند تغییرات در اجزاء محیط تجارت الکترونیک
سناریوهای تغییر در محیط تجارت الکترونیک
دوره (افق زمانی) برنامه‌ریزی راهبردی سیستم تجارت الکترونیک
تغییرات سیستم تجارت الکترونیک
اهداف تغییر راهبردی سیستم تجارت الکترونیک
اهداف عملکردی و وضعیتی
اهداف کمی و کیفی
اهداف کلی و جزئی

اسلاید ۸ :

تغییرات سیستم تجارت الکترونیک(ادامه)
راهبردهای (استراتژی‌های) تغییر در سیستم تجارت الکترونیک
طرح و برنامه جامع تغییرات در سیستم تجارت الکترونیک

اسلاید ۹ :

شناخت ساختار درونی و معماری وضعیت موجود سیستم تجارت الکترونیک
شناخت و تحلیل اجزاء، ساختار و وضعیت موجود محیط سیستم تجارت الکترونیک
شناخت و تحلیل نحوه تعامل فعلی سیستم تجارت الکترونیک با محیط
تحلیل روند تغییرات محیط سیستم تجارت الکترونیک و افق برنامه‌ریزی
پیش‌بینی وضعیت آینده محیط سیستم تجارت الکترونیک

اسلاید ۱۰ :

تحلیل نحوه تعامل آینده سیستم تجارت الکترونیک با محیط
تعیین اهداف تغییر در سیستم تجارت الکترونیک
طراحی و تدوین راهبردهای تغییرات در سیستم تجارت الکترونیک
تعیین معماری و ساختار آینده سیستم سیستم تجارت الکترونیک
طراحی و تدوین برنامه جامع اقدامات برای تغییر سیستم تجارت الکترونیک

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد