مقاله برنامه ریزی راهبردی واستراتژی توسعه اکوتوریسم گردآوری اطلاعات از طریق تجزیه وتحلیل برنامه Swot منطقه مورد مطالعه : دهستان کیار شرقی شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
کشور ایران به دلیل برخورداری از پتانسیل های بالای توریستی و بخصوص طبیعت متنوع و زیبا همواره به عنوان یکی از کانونهای مورد توجه گردشگران در قلمرو سرزمینی مطرح بوده است .یکی از اشکال مختلف گردشگری توریسم طبیعی است که در حقیقت توریسمی برپایه پایداری محیط زیست با تمرکز اولیه بر تجربه محیط های طبیعی که عامل ترویج فرهنگ و محیط زیست است می باشد و امروزه در صنعت گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار است .همچنانکه گفتیم ایران با دارا بودن جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای بکر و آب و هوای مناسب ، زمینه را برای توسعه اکوتوریسم بیش از جنبه های دیگر توریسم تقویت می کند .در پژوهش حاضر که جنبه ای توصیفی – تحلیلی دارد، با استفاده از مدل راهبردی به ارزیابی توان طبیعی دهستان کیار شرقی جهت توسعه اکوتوریسم پرداخته شد .نتایج حاکی از توان استراتژیک اکولوژیکی و طبیعی بالای دهستان جهت توسعه اکوتوریسم است ، و فرصتهای بسیاری جهت توسعه آن در اختیار مسئولان و مدیران بخش مزبور قرار داده است .این در حالی است که زیرساختهای بخش گردشگری و به طور ویژه اکوتوریسم به طور محسوسی با ضعفهایی مواجه است که در صورت برنامه ریزی صحیح میتوان از شدت ضعفها و تهدیدها کاسته ، نقاط قوت را تثبیت و از فرصتهای موجود بیشترین بهره برداری را به عمل آورد .استراتژی نهایی توسعه توریسم استان یک استراتژی تهاجمی بر پایه تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود است
کلید واژه : مدل راهبردی ،اکوتوریسم ، استراتژی توسعه توریستی، SWOT
مقدمه :
توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه اند .اهمیت فراوانی دارد اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام دارد و متغیرهای کلان اقتصادی با دنباله روی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می شوند به طوری که روند حاکم بر متغیرهایی چون تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری ناخالص ، درآمد سرانه و مانند آن در سه دهه اخیر اقتصاد ایران به خوبی این موضوع را نمایان می سازد جاذبه های طبیعی و اقلیم های متفاوت جغرافیایی دستمایه های گران قیمتی را در حوزه اقتصاد برای انسان به ارمغان آورده است ، که مسلما بهره برداری از آن مستلزم فراهم نمودن شرایط مختلفی م یباشدکه در کل بستگی به ثبات در بخش گردشگری دارندیکی از اشکال مختلف گردشگری، توریسم طبیعی با گردش در طبیعت است که در حقیقت توریسمی بر پایه محیط زیست با تمرکز اولیه بر تجربه محیط های طبیعی که عامل ترویج فرهنگ و محیط زیست است می باشد و امروزه در صنعت گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در میان گون ههای گردشگری از روند رو به رشدی برخوردار امروزه اکثر نهاد های متولی صنعت گردشگری در کشور های مختلف و سراسر دنیا به امر گردشگری در طبیعت و در است .بنابر این در حال حاضر جهت بهره برداری مناسب از طبیعت و حفظ آن راهبرد مناسبی که پیشنهاد شده و در برخی کشور های جهان آن را در بوته آزمایش قرار داده اند، اکوتوریسم می باشد، که در حقیقت به معنای توریسم بر مبنای مسئولیت پذیری می باشد .وقتی با نام اکوتوریسم برخورد می نماییم ناخود آگاه سفر درون طبیعت در ذهن ما متبادر می گردد .توریسم بر مبنای طبیعت یکی از گونه های مختلف گردشگری م یباشد، که بر این اساس هر فعالیت با تجربه سفری که روی طبیعت متمرکز شود، به معنای توریسم طبیعی می باشد، که در این سفرها همواره تأکیدی بر مسئولیت پذیری گردشگر نسبت به محیط اطراف خود انجام می پذیرد. از آنجا که اکو توریسم در قرن بیست و یکم بسیاری از فضاهای جغرافیایی را تحت تأثیر قرار می دهد و الگوی فضایی جدیدی را در نواحی مختلف جغرافیایی شهرها و طبیع تهای بکر با چش مانداز های زیبا پیرامون شهرها به وجود می آورد، نقش انسان در واقع حفظ محیط زیست فرض می شود با توجه به توان توریستی و اکولوژیکی بالای شهرستان کیار و وجود جاذبه های طبیعی فرهنگی فراوان در این دهستان لازم است با استفاده از تمامی امکانات و قابلیت ها در توسعه این صنعت و کسب درآمد از طریق آن اقدام شود .بدین منظور گسترش اکو گردشگری به عنوان فعالیتی فرابخشی که با حوزه های مختلفی نظیر اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ ، محیط زیست و خدمات در تعامل است و تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده که توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی اجتماعی آن ناحیه گردیده است ، می توان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در دهستان مورد توجه قرارگیرد .در این پژوهش سعی بر آن است تا وضعیت توسعه اکوتوریسم در دهستان کیار بررسی و راهکار هایی برای توسعه پایدار در این استان ارائه گردد، تا ضمن افزایش منفعت و سود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، بتوان تأثیرات منفی حاصل از آن را به حداقل رسانده ، تهدیدهای احتمالی را خنثی و در جهت تقویت توانها و استفاده از فرصت های موجود استراتژی های اصولی و مطابق با ویژگی های دهستان ارائه داد.
– منطقه مورد مطالعه :
محدوده های مورد مطالعه ، دهستان کیار شرقی با مرکزیت دزک و جمعیت ٨۵۴٠ نفر و دهستان دستگرد امامزاده با مرکزیت دستگرد امامزاده و جمعیت ۶١٢٠ نفر می باشد. در این دهستان ها ٩ روستا وجود دارد که روستاهای کیار شرقی عبارتند از:١- روستای سرتشنیز ٢- روستای موسی آباد ٣- قلعه سلیم ۴- گشنیز جان ۵- دزک و روستاهای دستگرد امامزاده ١- خیر آباد ٢- ایرانچه ٣- دستگرد امامزاده ۴- سورک
– آب و هوا
شهرستان کیار دارای شرایط جغرافیایی وکوهستانی ودارای آب وهوای سردکوهستانی وتابستان های معتدل می باشد
– پوشش گیاهی
از گیاهان دارویی گل برنجاسف ، گل گاوزبان ، جزکوهی، گل آبرونه ، اندش ، کنگر و گون که کاربرد دارویی دارند و هم چنین کاربرد صنعتی دارند در بیش تر نقاط این دهستان ها می روید و هم چنین پوشش گیاهی برای چرای دام موجود است . درختان میوه از جمله گردو، بادام ، انگور، به ، سیب و … موجود است . همچنین در بخش زراعت نیز : گندم ، جو ویونجه و….. هر ساله کشت می شود.
مکانهای تفریحی و زیارتی :
وجود چشم اندازهای طبیعی و امامزادگان در روستای سورک ، دستگرد امامزاده وقلعه سلیم و همچنین قلعه تاریخی دزک را می توان به عنوان جاذبه های گردشگری و طبیعی این شهرستان معرفی کرد.
ویژگی های اقتصادی منطقه :
شغل اکثریت مردم کشاورزی و دام داریمی باشد دهستان شهرستان کیار از جمله مناطق حاصل خیز استان به شمار می آید که به دلیل وجود بارندگی کافی و خاک نسبتا مناسب انواع محصولات در این دهستان به عمل می آید. هم چنین علاوه بر رمه های کوچنده ، پرورش انواع دام رایج ترین فعالیت عشایر و مردم روستاهای این منطقه است .در جدول زیر تعداد بیکاران و شاغلین این دو دهستان مشخص شده است .
روش تحقیق :
در این مقاله ابتدا پتانسیلها و امکانات گردشگری، استان معرفی شده و مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن به منظور تحلیل نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتهای گردشگری در این محدوده از روش SWOT استفاده شده است SWOT حروف اول چهار کلمه انگلیسی (S(Strength با معادل فارسی قوت ، (W(Weakness ضعف ،(O(Opportunity فرصت ، (T(Threats تهدید است . مدل SWOT بهترین راهبرد برای فرایند برنامه ریزی استراتژیک است .
این مقاله تحلیل نهایی به صورت تهیه فهرستی از فرصتها، تهدیها، نقاط قوت و ضعف و سپس تشریح هر یک از صورت گرفته است ، در مرحله بعد با توجه به نظرات SWOT نقاط قوت و ضعف ، تهدیدها و فرصتها براساس روش کارشناسان و اساتید امر، طرحهای قبلی و بررسی های به عمل آمده اقدام به وزن دهی معیارها شد و استراتژی نهایی ارائه گردید.
هدف این مقاله شناسایی پتانسیلها و نقاط قوت و ضعف اکوتوریسم دهستان کیار و بررسی اهمیت اکوتوریسمی این دهستان جهت توسعه آتی با استفاده از مدل استراتژیک سوات می باشد.
ارزیابی اکوتوریسم دهستان کیار با مدل SWOT :
فرضیه اصلی: راهبرد مطلوب جهت تحقق توسعه پایدار روستایی از طریق گسترش موقعیت ومنابع گردشگری در منطقه مورد مطالعه ، راهبرد تهاجمی است .
جهت آزمون فرضیه سوم از تکنیک SWOT استفاده شده است . در این تکنیک پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی در منطقه ، عوامل در چهار دسته نقاط ضعف ، قوت ، تهدید و فرصت تفکیک نموده مورد ارزیابی قرار گرفته است در این مطالعه ، ٧ نقطه قوت داخلی در برابر۵ نقطه ضعف داخلی و نیز تعداد٩ فرصت خارجی در مقابل ٧ تهدید خارجی مورد بررسی قرار گرفته است . به عبارت دیگر١۶ مزیت در مقابل ١٢ محدودیت در جهت توسعه گردشگری منطقه روستاهای منطقه مورد مطالعه شناسایی گردید که در ماتریس شماره ١: فهرست نقاط ضعف ، قوت ، تهدیدات و فرصت ها آورده شده است .
ماتریس شماره ١: نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت منطقه گردشگری

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 14 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد