بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

        برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني ، يکي از حقوق مسلم فردي و اجتماعي است و تامين سلامت جسم و روان هم ابزاري براي تکامل انسان است و هم از ديد گاه اقتصادي اهميت دارد

          باتوجه به اين مهم اين مجموعه در سه بخش تدوين شده است:

            1- سياستها و کليات بهداشت عمومي

            2- بهداشت فردي

            3- بهداشت محيط

اسلاید 2 :

بخش اول

برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني

اسلاید 3 :

  • بهداشت عمومي عبارتست از علم و فن پيشگيري از بيماريها، افزايش طول عمر و ارتقاي سطح سلامتي و توانائي انسان از طريق کوشش هاي دسته جمعي افراد جامعه ، به طوري که هر فردي از جامعه از حق طبيعي خود، يعني سلامتي و عمر طولاني بهرمند گردد.

اسلاید 4 :

اهداف و دامنه فعاليتهاي بهداشت عمومي :

1- آموزش بهداشت عمومي

2- بهداشت مادر و کودک

3- بهداشت محيط

4- پيشگيري و کنترل بيماريهاي واگيردار و مزمن

5- خدمات آزمايشگاهي

6- خدمات پزشکي و پرستاري

7- خدمات مرتبط با امور جمعيت و تنظيم خانواده

8- نظارت بر مواد خوراکي ، بهداشتي و داروئي

9- خدمات بهداشتي در شرايط اضطراري

10- بررسيهاي آماري ، تحقيقات و ارزشيابي در امور بهداشتي

اسلاید 5 :

تاريخچه توسعه و تکامل بهداشت عمومي در ادوار مختلف تاريخ

    تا 3900 سال قبل از ميلاد مسيح ، بيماري صرفا يک بلاي آسماني به شمار مي آمد. اسقلبيوس اولين کسي بود که به فکر افتاد براي بيماران چاره اي پيدا کند و اين نقطه آغاز در تاريخ بهداشت عمومي بود. اما پس از گذشت زماني بس طولاني و رشد بسيار کند در زمينه بهداشت عمومي در سال 1516 توماس مور در اشاعه اين فکر که بهداشت حافظ سلامتي است و طبابت ترميم کننده آن کوشش بسيار نمود

اسلاید 6 :

   براي اولين بار گرانت در سال 1662 مبادرت به تجزيه و تحليل آمار مرگ و مير در انگلستان نمود . در حدود سالهاي 1700 يک پزشک ايتاليائي به نام رامازيني شروع به نوشتن مقالاتي درباره بيماريهاي حرفه اي نمود

اسلاید 7 :

   توسعه و تکامل بهداشت عمومي در قرن نوزدهم نتيجه پيشرفت دانش و احساس مسئوليت اجتماعي جوامع اروپائي بود در اين دوره ادوين چادويک و جان پيتر فرانک در اجراي برنامه هاي بهداشتي کوشش فراوان نمودند

اسلاید 8 :

   در سال 1840 فرانسه اولين شبکه ملي خدمات بيمارستاني را طرح ريزي نمود و در حدود همين دهه ، دانمارک خدمات بيمارستاني را جزو وظايف شهرداريها دانست و برخي ديگر از کشورهاي اروپائي طرفدار سيستم بيمه خدمات درماني شدند

اسلاید 9 :

  • اولين كنگره بين المللي بهداشت عمومي در سال 1851 در پاريس تشكيل گرديد. در فاصله بين سالهاي 1849 تا 1854 جان-اسنوکه در لندن طبابت مي کرد اپيدميولوژي وبا را مورد مطالعه قرار داد و در سال 1856 ويليام باد نظير همين مطالعه را در مورد تيفوئيد انجام داد

اسلاید 10 :

   درنيمه دوم قرن نوزدهم مطالعات و آزمايشات پاستور در زمينه ميکروبشناسي، تصويري دقيق از نحوه انتقال بيماريهاي عفوني ارائه داد و با رونق عصر باکتريولوژي و يافتن انواع واکسنها ، اکثر بيماريهاي عفوني قابل کنترل گرديد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید