دانلود فایل پاورپوینت تئوری و مفاهیم حسابداری ۲

PowerPoint قابل ویرایش
251 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تئوری و مفاهیم حسابداری ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تئوری و مفاهیم حسابداری ۲ قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تاکنون حسابداری با دیدگاه های مختلفی مدنظر قرار گرفته است، مثل مدل تصمیم گیری ، تحقیقات بازار سرمایه، تحقیقات رفتاری و غیره. در همه این دیدگاه ها ، بر سه نکته تاکید میشود. اول، تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای اخذ تصمیم های مناسب اقتصادی. دوم، تهیه اطلاعات مورد نیاز گروه هایی که نیاز به ارزیابی مدیران یا شرکت ها دارند. این گروه عبارتند از سهامداران ، اعتباردهندگان، بانکها و سایر گروهای اجتماعی که به نحوی در کار شرکتهای تجاری و نتایج اقتصادی آنها ذینفع می باشند. سرانجام سوم، گزارش سود یک دوره مالی به نحوی که مبنایی منصفانه برای محاسبه مالیات بر درآمد ایجاد گردد(شباهنگ ۱۳۷۳)
اما آیا واقعاً حسابداری توانسته است به اهداف خود برشد؟
آیا حسابداری و حسابداران ، اطلاعات را بصورت منصفانه ارائه می کنند؟
حسابداری ادعا میکند که اطلاعات ارائه شئه بی طرفانه و بدون سوگیری است. ولی شواهد نشان میدهد که حسابداری همانند ابزاری در دست عده ای است که تنها منافع گروه خاصی را تامین کرده و منافع دیگران را نادیده می گیرند. در حقیقت ، حسابداری آگاهی یا شعوری تصنعی را برای استفاده کنندگان به وجود میاورد(بلکویی ۲۰۰۰)

اسلاید ۲ :

اما هم اکنون دیدگاهی در حسابداری مطرح شده است که تاکید بر نقش حسابداری دارد. آین دیدگاه را دیگاه انتقادی نامیده اند.
بر اساس این دیگاه ، عمل حسابداری به حمایت از اقتصاد، ساختار اجتماعی و تحکیم توزیع نابرابر قدرت و ثروت در جامعه گرایش دارد.
بر اساس این دیدگاه، بخش عمده ای از تحقیقات حسابداری بر پایه این نقطه نظر انجام شده است که وقعیت های موجود در دنیا، ماهیت قابل تعیین دارند و از طریق انجام تحقیقات می توان به آن واقعیت ها پی برد. در این دیدگاه واقعیت های عینی، مستقل از عامل انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه ، عامل انسانی به عنوان به وجود آورنده واقعیت ها دیده نشده، بلکه عاملی تلقی شده که صفات آن را می توان از راه مشاهده توصیف کرد(شباهنگ ۲۰۰۰)

اسلاید ۳ :

۱- مقدمه ای بر تحقیقات انتقادی حسابداری
۲- تاریخچه تحقیقات انتقادی حسابداری
۳- تعریف دیدگاه انتقادی حسابداری
۴- ارتباط میان دیدگاه انتقادی و تئوری اقتصاد سیاسی
۵- نقش دولت در پشتیبانی از ساختارهای اجتماعی
۶- نقش تحقیقات حسابداری در پشتیبانی از ساختارهای اجتماعی
۷- نقش گزارشگری مالی در پشتیبانی از ساختارهای اجتماعی

اسلاید ۴ :

A) دیدگاه انتقادی درباره حسابداری در زمره تئوری های توصیفی و دستوری حسابداری قرار نمی گیرد.
B) یکی از اهداف مهم این نظریه ارائه تحلیل های انتقادی درباره مسائل و معضلات جامعه است. به عبارت دیگر نظریه انتقادی نظریه ای است که در آن قضاوت ارزشی وجود دارد.
C) مبانی اولیه فکری نظریه انتقادی براین فرض است که جامعه سرمایه داری به تدریج تحت هدایت و کنترل گروهی تمامیت خواه قرار خواهد گرفت که به دنبال ثروت و منافع شخصی خود هستند.

اسلاید ۵ :

A) تاسیس موسسه تحقیقات اجتماعی در دانشگاه فرانکفورت آلمان تحت رهبری مارکس هورکهایمر که به مکتب فرانکفورت مشهور شد.
B) تبدیل شدن موسسه به مرکز ارائه تفسیر نوین از جامعه، فرهنگ، سیاست و اقتصاد مرهون فعالیت علمی پژوهشی اندیشمندان
C) تحقیقات این موسسه پیرامون مسائل مهم دوران پس از جنگ و شامل موضوعات عدیده ای چون توسعه و تکامل نظریه انتقادی، ماهیت و ظهور فاشیسم، خانواده، هنر و فرهنگ و … بود.

اسلاید ۶ :

مکتب اثباتی گری: مخالفت به دلیل اعتقاد به غیر ارزشی بودن علوم اجتماعی و علوم انسانی و در نتیجه داشتن تفکر آرمانی درباره جامعه
جامعه شناسی: اعتقاد به اینکه جامعه شناسی از جامعه، به طور جدی انتقاد نمی کند و نمی خواهد از ساختارهای اجتماعی موجود فراتر رود.
تعلیم و تربیت: اعتقاد به اینکه تعلیم و تربیت سنتی از درک مشکلات پرورشی در ارتباط با نوجوانان و جوانان در عصر سرمایه داری صنعتی پیشرفته عاجز است.

اسلاید ۷ :

تعریف دیدگاه انتقادی ساده نیست، اما می توان گفت حسابداری انتقادی شاخه ای از تئوری حسابداری است که در آن به نقش محوری حسابداری در قضاوت بین شرکت های مختلف و حوزه های اجتماعی مثل مصرف کننده و عموم مردم تاکید می گردد، نیمارک( ۱۹۸۹،Neimark & Tinker)، بنابراین در این دیدگاه به نقش حسابداری در جامعه توجه میشود. همچنین تینکر (Tinker , 2005) یکی از بنیانگذاران حسابداری انتقادی، تعریف حسابداری انتقادی را اینچنین ارائه نمود:
… تمامی اشکال اعمال اجتماعی که با هدف به وجود آوردن تغییرات سریع در مفاهیم ، روش های و حوزه های سیاسی حسابداری، قابل ارزیابی باشد. مفهوم عمل اجتماعی یک عامل مهم است. پراکسیس(Praxis) با عمل فردی متفاوت است. عمل اجتماعی، واقعیت و ارزش را با هم در بر میگیرد(سروش ۱۳۷۸). عمل اجتماعی در حسابداری انتقادی شامل ارتباط تئوری و عمل مالی است که بر اساس آن تئوری بر عمل تاثیر دارد و همین طور عمل بر تئوری تاثیر دارد . یکی از کاربردهای این ارتباط بین تئوری و عمل آن است که وقتی موقعیت های اجتماعی تغییر می کنند، تئوری بر مبنای این موقعیت های نیاز به تغییر دارند.

اسلاید ۸ :

دیدگاه انتقادی به این موضوع اشاره دارد که حسابداری بیشتر در خدمت گروه هایی است که تامین کننده سرمایه واحد تجاری هستند تا سایر گروه ها.
پژوهشگران دیدگاه انتقادی، ویژگی عینیت یا بی طرفی اطلاعات حسابداری را زیر سوال می برند. یعنی حسابداری برای ایجاد یا مشروعیت بخشیدن به ساختارهای خاص اجتماعی است.
دیدگاه انتقادی در حسابداری یک رویکرد دستوری نیست به عبارت دیگر روش خاص حسابداری را ملزم نمی کند و به این موضوع اشاره دارد که حسابداری بیشتر در خدمت گروههایی است که تامین کننده سرمایه واحد تجاری هستند تا سایر گروهها.ازنظر این پژوهشگران حسابداری ابزاری برای ایجاد یا مشروعیت بخشیدن به ساختارهای خاص اجتماعی است .

اسلاید ۹ :

هوپرو همکاران۱۹۹۵: حسابدارن ارائه اطلاعات مبتنی بر واقعیت را دریک دوره زمانی ایجاد می کنند و حسابداری یک عمل معمولی اجتماعی است و از درگیری سیاسی جامعه تاثیر می پذیرد و عملی نیست که تنها از سازوکارهای بازار سرمایه ناشی شده باشد.
بیکر و بتنر۱۹۹۷: پژوهشگران گفته اند که حسابداری بیانی عینی از واقعیت اقتصادی را ایجاد نمی کند و بیانی جانبدارانه درباره اقتصاد و اجتماع دارد.

اسلاید ۱۰ :

نظریه تینکر ،مرینوونیمارک (۱۹۸۲) :
این نظریه پردازان در رابطه با نقش حسابداران در یک جامعه سرمایه داری بیان می کنند :
دسته بندی های تئوریک درباره سرمایه ،اجاره ،سود ودستمزد برای تمام جوامع تولید کننده ثروت ،عمومیت ندارد.این دسته بندی ها مختص جوامع سرمایه داری است وبنابراین آنها را نمی توان به سایر سیستم های اجتماع تعمیم داد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 251 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد