بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ای  وه  پنتائو       ای  وه  اشائو  

راه در جهان یکی است و آن راستی (هنجار یا اشا) است

اسلاید 2 :

زبان آدمی؛ کلک فرشته ای است که بر او گمارده اند و آب دهان او مرکبش؛ و کاغذش پوست او؛ و آدمی فرشته اش را نامه ای املا می کند خطاب به خدای خویشتن؛ پس؛ پیش از آنکه فرصت بازنگری از دست برود؛ باید نیک بنگرد که به املای چه مشغول است؛ روزگار عجیبی بود روزگار پزشکی کهن؛ روزگاری که از سنگ و گل؛ بوی دل می آمد و اکنون روزگاری که از دل؛ بوی  سنگ آيد

اسلاید 3 :

تاريخ  پزشكي ايران

    واژه زيباي پزشكي يك واژه ديرينه ايراني است كه به وجود تحولات 8 هزار ساله هنوز ريشه و بن آن محفوظ مانده است. نخستين ريشه اين واژه در اوستا بنام بئشه زه به معني آسيب زدا یا به چم بسوی اشا برنده؛ آمده است.

 

 از ميان انواع پزشکان: اشوپزشک ( بهداشت)؛ داتوپزشک (پزشک قانونی)، گياه

پزشک (اوروپزشک)، کرتوپزشک ( جراح)؛ آسيب زدايي توسط تلقين كلام مقدس

(مانتره پزشک یا روانپزشک)، تن پزشک (Ta , Beshaze (  هماگ پزشک

(پزشک عمومی) را می توان نام برد.

   واژه اوستايي سپس در زبان پهلوي به صورت بئشه زك و سپس در ادوار بعدي به صورت بزشك و پزشك  در آمده است.

                                      

                                      استاد پورداود محمد معين: مزديسنا و تاثير در ادب پارسي

اسلاید 4 :

وجود انسان در فرهنگ پزشکی ایران

که جهان=جهان كوچك (انسان) تصویر آیینه ای مه جهان

   (جهان آفرینش) است تنو: (وجود فیزیکی)

بئوذ یا بوی: (بو و خاصیت انسان)

دئنا: (وجدان؛ وجود اجتماعی)

اوروان: (جان دوم)

اهو: (جان؛زندگی)

پیکر: (قالب انسانی)

بیمار: (وی مار؛ بيماري روان)

ناخوش:  (بيماري تن)

اسلاید 5 :

فرهنگ یونان پیشتاز فرهنگ ها در جهان؟؟

الگود و سرینا و بسياري از جستجوگران ديگر باور دارند که پزشکی یونان تا حد زیادی از ایران کمک گرفته است. بین روزگار درخشان دانش وتمدن یونانی (آمدن سقراط و...) و دوران بربریت یونان دویست سالی بیشتر نیست و دانش در این دوره کوتاه نمی توانست چنین رشد کند پس بهر زیادی از آن از جاهای دیگر به ویژه سومر؛ آشور؛ دشت سوزیانا ( شوش) و دیگر مراکز دانشی ایران با فرار مُغ ها (اولین اندیشمندان ایرانی در سپیده دم تاریخ) به دنبال مغ کشی در ایران به يونان برده شده و سپس با یورش اسکندر و بردن نبشته های ایرانی به یونان؛ اين روند ادامه يافته است. 

اسلاید 6 :

ريشه هاي پزشكي بقراطي

 چهار پايه آب؛ آتش؛خاك؛ هوا يا باد و سپس به گونه سردي و

   گرمي؛ تري و خشكي   مطرح شده و مزاجهاي گوناگون بر مبناي آن

   بنا شده اند. تاريخ مي گويد كه همه اين   مفاهيم از ايران  به  يونان

   رفته است.

 در پزشكي ايران واژه ي ZAHAK ( آژي دهاك اسطوره اي) برگرفته

   شده از :

   Z: برگرفته از زميك در اوستا به معناي زمين يا خاك

 : از آب

   H: از هوا يا باد (واي)

   A: از آتور (آتش) گرفته شده و خود در برگيرنده معناي وجود زميني انسان 

        مي باشد.

اسلاید 7 :

       

      پزشكي ايران قبل از ورود آرياييها (مكتب مزديسنا)                  

  

    از پزشكي ايران در تمدنهاي اوليه فلات ايران در قسمتهاي قديمي تر از اوستا (ونديداد و يشتها) ياد شده است بعضي عقيده دارند كه انسان پزشكي را از حيوانات ياد گرفته است مثلا رازي پزشك ايراني مي نويسد: اگر جوجه پرستو يرقان بگيرد... و يا در مورد درمان نزديك بيني در نواحي دورافتاده ايران، ايرانيان بومي بيماريها را ناشي از اراده برخي از خدايان مي دانستند و براي فرو نشاندن خشم آنها انواع قربانيها را به خدايان تقديم مي كردند.

   تمدنهاي اوليه ايران در شهر سوخته در سيستان، سيلك در كاشان، ماسوله در گيلان، حسنلو در كردستان، ليان در بوشهر،سوزيانا در شوش، خوروين در تهران، تپه حصار در دامغان، ... بودند. حداقل طبق گفته فردوسي اين اقوام اوليه داراي سواد و خط پيشرفته اي بودند.

                                                                                  پزشكي ايران باستان از دكتر حسن تاج بخشي

اسلاید 8 :

انواع بيماريها در اوستا: به سبب تقسيم دو گانه جهان به يك آفرينش خوب و يك آفرينش بد همه بيماريهاي جهاني از پديده هاي مينوي بد به شمار مي آيند. بيماريهاي گزارش شده در ونديداد شامل:

—واورشي (نوع بيماري مقاربتي)

—تب زايماني

—اسكندا ( بريدگيهاي گوناگون و زخم ها)

—اگهوستي (راشيتيسم)

—دروكا (سنگ كليه يا كيسه صفرا)

—كوره گا (كورك يا كورو امروزي)

—استائيريا (جوش بدن مثل آبله يا سرخك)

   قابل ذكر است كه پزشكي كهن ايران بيش از بيماريهاي تني بيماريهاي رواني را در بر مي گيرد (علت اهميت مانتره بشزو يا تلقين و يا روان پزشكي)

اسلاید 9 :

نمونه های پزشکی بومی در ایران پهناور

آبله کوبی بومی در بلوچستان از سده ها پیش از کشف ادوارد جنر

جراحی در جمجمه در شهر سوخته سیستان و به کار بردن چشم مصنوعی و آنچه در 

   شاهنامه درمان رستمینه نام دارد

درمان نزدیک بینی در روستاهای دور افتاده کویر ایران

سگ دید کردن: در فرگرد سوم وندیداد اوستا پیداست که آن زمان که جان از ” تن“

  بشود اگر سگی در کنار پای او بسته باشد می تواند مردن از مرگ مفاجاه و بیهوشی

  تشخیص دهد؛ چرا كه رايحه زنده بودن را در نسيم باد مي تواند تشخيص دهد.

سگ بدنبال خون رونده؛ بوی رونده: برای یافتن گم شدگان در جنگل ها و یا آوار

  زلزله ها از سگ وهونزگ (سگ غریب) استفاده می شده است*

کتاب سوم دینکرد برگرفته از اوستای کهن: در هر شهر از ایران بیمارستانی بوده

  برای زنان جدا از مردان و پزشکان زن و مرد در بیمارستانهای مرو؛ بلخ؛ ری؛

  نیشاپور؛ خوارزم؛ پاسارگارد و سرانجام بیمارستان دانشگاهی بزرگ شوش از روزگار

  داریوش هخامنشی به درمان و آموزش ادامه مي دادند.

اسلاید 10 :

 

 پزشكي در دوران پيشداديان (مكتب هندو و ايراني)

 

   در كتاب ودا جمشيد پسر خورشيد اولين كسي است كه اهورامزدا دين خود (مزداييسم) را به او سپرد. او نمونه اي از سرزمين بهشت گونه ساخت كه بيماري را در آن راهي نبود پزشكي و درمان مردم را منظم كرد او مردم را به چهار گروه دانايان، لشكريان، دبيران و پزشكان و منجمان، كشاورزان و بازرگانان تقسيم كرد.اوستا اولين پزشك را فريدون (تراتئون) مي داند كه در دامنه كوه مقدس و اساطيري البرز پرورش يافت در اوستا آمده است كه زرتشت از اهورامزدا پرسيد اولين طبيب خردمند و ... كه مرگ را مقهور كرد و با كارد و آتش و تب و ناخوشي را درمان نمود كه بود؟ پاسخ شنيد فريدون

                                                                                  تاريخ طب در ايران از دكتر نجم آبادي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید