بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1) دريافت قبوض درآمدي از ستاد

حساب‌هاي انتظامي بدهكار  

اسلاید 2 :

2) بابت مصرف قبوض درآمدي

حساب‌هاي رابط انتظامي بدهكار  

حساب‌هاي انتظامي بدهكار  

مخزن اوراق بهادار

اسلاید 3 :

3) وصول درآمد نقدی 

موجودی نقد  

موجودی صندوق

وجوه بانكي غيرقابل برداشت  

بانك تمركز وجوه درآمد اختصاصي

درآمد شبه تجاری بیمارستان ها  

سایر درآمدها

اسلاید 4 :

4) دریافت نسخ

حساب‌ها و اسناد دريافتني شبه تجاري  

کنترل نسخ دریافتی ارسال نشده  

كنترل درآمدها 

كنترل درآمد نسخ ارسال نشده

اسلاید 5 :

5) ارسال درآمد صندوق به بانک 

وجوه بانكي غيرقابل برداشت  

موجودي نقد  

موجودي صندوق

اسلاید 6 :

6) تخفیفات مددکاری

برگشت درآمدها و تخفيفات  

تخفیفات مددکاری

درآمد شبه تجاری بیمارستان ها  

اسلاید 7 :

7) ارسال صورتحساب به موسسات بیمه ای

حساب ها و اسناد دریافتنی شبه تجاری  

کنترل درآمدها  

حساب ها و اسناد دریافتنی شبه تجاری  

درآمد شبه تجاری بیمارستان ها  

اسلاید 8 :

8) وصول مطالبات از موسسات بیمه ای

وجوه بانکی غیرقابل برداشت  

حساب‌ها و اسناد دريافتني شبه تجاري   

اسلاید 9 :

9) ثبت كسورات نسخ ابطالي توسط بيمه‌ها (نسخ تاييد نشده)

برگشت درآمدها و تخفيفات  

حساب‌ها و اسناد دريافتني شبه تجاري   

اسلاید 10 :

10) ارسال درآمد به ستاد

رابط بدهكار  

وجوه بانكي غيرقابل برداشت  

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید