دانلود فایل پاورپوینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی ۱۳۸۹

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی ۱۳۸۹ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گامهای اجرایی حسابداری تعهدی در سال مالی ۱۳۸۹ قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مانده حسابهای دائم و انتظامی از تراز حسابهای پایان سال ۱۳۸۸ نقدی استخراج و آنرا به سرفصل های حسابداری تعهدی تبدیل کنید (آنالیز مانده حسابها ی ستاد از تراز نقدی در پایان سال۱۳۸۸)

اقلام ثبت شده در کاربرگ توسط امور مالی ستاد کنترل و پس از امضا توسط رئیس مالی واحد تابعه از سوی مدیریت مالی ستاد نیز امضا شود.

سرفصلهای تعهدی شده مانده حسابها باید در سیستم نظام نوین مالی هر واحد جداگانه درج شود برای این منظور باید مانده حسابهای مذکور در قسمت مدیریت مالی//تنظیم اسناد حسابداری//تنظیم سند ثبت و سند حسابداری را پس از بررسی ، نهایی و در صورت لزوم برای واحد بالادستی ارسال کنند.

 

اسلاید ۲ :

در این حالت مانده حسابهای سال ۱۳۸۸ در نرم افزار نظام نوین مالی ایجاد و در صورت بستن موقت مانده حسابها امکان شروع عملیات سال ۱۳۸۹ فراهم می گردد.بدیهی است از آنجایی که در روش نقدی مانده حسابهای واحد تابعه در حسابهای ستاد عمل شده و می شود لذا باید اولاٌ مانده حسابهای واحدهای تابعه از حسابهای ستاد خارج و ثانیاً با مانده حسابهای واحدهای تابعه مطابقت و مغایرات احتمالی شناسایی و برطرف گردد در هر صورت مانده حسابهای نقدی ستاد بدلیل حسابرسی شده ملاک عمل می باشد.

اسلاید ۳ :

مانده حسابهای ایجاد شده در سیستم در سال ۱۳۸۸- برای این منظور فقط کافی است در قسمت مدیریت مالی//بخش دفترداری//بستن مانده حسابها//اختتامیه و افتتاحیه موقت را فعال نمود در این صورت سیستم بطور خودکار:

  ۱ – مانده حسابهای دائم و کنترلی را به سند اختتامیه می بندد.

  ۲- سال مالی ۱۳۸۹ را در سیستم ایجاد می کند.

  ۳- سند افتتاحیه سال ۱۳۸۹ را بطور خودکار و با شماره(۱) در سیستم تولید و نشان می دهد.این سند قابل حذف و یا ویرایش نیست.

  ۴- این امکان را در سیستم فراهم می کند که تا نهایی نشدن بستن مانده حسابها بطور همزمان در دو سال مالی ۱۳۸۸ و۱۳۸۹ بتوان اسناد حسابداری را صادر نمود.

 

اسلاید ۴ :

توجه:چنانچه در سال مالی ۱۳۸۸ سندی صادر شود ، برای اصلاح سند افتتاحیه سال ۱۳۸۹ باید ابشن اختتامیه/ افتتاحیه موقت را مجدداً فعال نمود سیستم بطور خودکار سند افتتاحیه را اصلاح می کند.

چنانچه در ستاد یا واحدهای تابعه برای آموزش یا تست سیستم اسناد حسابداری در نرم افزار صادر شده این اسناد باید طی سند اصلاحی از طریق معکوس کردن تراز حسابها از سیستم حذف شود.

برای نهایی کردن مانده حسابهای سال ۱۳۸۸ در ستاد و واحدهای تابعه می بایست پس از اطمینان از صحت مانده حسابها و ارسال تمام اسناد حسابداری واحدهای تابعه آبشن اختتامیه/ افتتاحیه نهایی را فعال نمود در این حالت مانده حسابهای سال ۱۳۸۸ بسته شده و امکان صدور سند حسابداری جدیدی در سال مالی مذکور وجود ندارد.

اسلاید ۵ :

برای این منظور باید مانده حسابهای بدهکاران، بستانکاران، موجودی کالا، اموال و… در پایان سال۱۳۸۸ بطور جداگانه در واحدهای تابعه و ستاد شناسایی و بترتیب ذیل برای آنها سند حسابداری صادر شود.

    ۱- سند حسابداری مربوط به مانده بدهی یا طلب واحد تابعه و ستاد بر اساس مدارک مثبته طبق کاربرگ پیوست .

    ۲-سند حسابداری موجودی کالای ابتدای دوره (لیست انبار گردانی پایان سال ۱۳۸۸ که قیمت گذاری شده باشد.)

    ۳-سند حسابداری اموال ابتدای دوره (لیست صورتبرداری شده اموال در پایان سال۱۳۸۸ که قیمت گذاری شده باشد)

    ۴-اسناد حسابداری مربوطه به هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده(مانند کارانه سه ماهه آخر سال ۱۳۸۸ پرسنل یا هزینه های آب و برق و تلفن و… )، ذخیره سنوات خدوت و…

    ۵-برای مانده حسابهای پیش پرداخت و علی الحساب پایان سال ۸۸ نیز باید ذخیره لازم در حسابها منظور گردد.

    ۶- اقلام جمع آوری شده در کاربرگ ها توسط امور مالی ستاد کنترل و توسط رئیس مالی واحد تابعه و مدیریت مالی ستاد امضا می شود. بدیهی است تصویر مدارک مثبته می بایست ضمیمه این اسناد گردد.

اسلاید ۶ :

اقلام مندرج در کاربرگهای فوق باید در نرم افزار ستاد و هر واحد تابعه جداگانه درج شودبرای این منظور مانده حسابهای مذکور باید در قسمت مدیریت مالی/دفترداری/اطلاعات ابتدای دوره با توجه به ماهیت آن(دارایی جاری، بدهی جاری) ثبت و نهایتاً برای صدور سند حسابداری آن گزینه ”تکمیل سند افتتاحیه“ را فعال نمود. سند حسابداری صادره پس از کنترلهای لازم باید نهایی گردد.

نکته: ویرایش کالا و معرفی کالای جدید فقط در نرم افزار ستاد امکان پذیر می باشد.

اسلاید ۷ :

درج کد محلی کالا در نرم افزار( در قسمت مدیریت کالا و خدمات/نگهداری کالا/اطلاعات پایه/معرفی کد محلی کالا) از روی لیست انبار گردانی

درج مقدار/تعداد کالا در سیستم( در قسمت مدیریت کالا و خدمات/نگهداری کالا/رسید کالا/ایجاد سوابق کالا) از روی لیست انبارگردانی

نرخ گذاری لیست کالا در سیستم( در قسمت مدیریت مالی/حسابداری کالا اموال و خدمات/قیمت گذاری کالا/رسید ابتدای دوره)

صدور سند حسابداری خودکار رسید ابتدای دوره ( در قسمت مدیریت مالی /حسابداری کالا اموال و خدمات/رسیدهای آماده ثبت)

مشاهده و تأیید سند حسابداری صادره( در قسمت مدیریت مالی/تنظیم اسناد حسابداری /تأیید پیش نویس) سپس نهایی کردن سند مذکور

اسلاید ۸ :

۱-درج مشخصات اموال صورت برداری شده طبق کاربرگ مربوطه در سیستم از منوی:

         ( مدیریت مالی/حسابداری کالااموال و خدمات/کارت اموال/اموال ابتدای دوره)

۲- صدور سند حسابداری خودکار برای اموال وارد شده در سیستم از منوی:

         ( مدیریت مالی/ حسابداری کالا اموال و خدمات/صدور اسناد حسابداری / سوابق داراییها)

۳- سند حسابداری صادره به بخش رسیدگی ارسال می شود.

۴- لیست اموالی که وارد شده است از منوی ذیل قابل مشاهده می باشد:

         مدیریت مالی/حسابداری کالا اموال و خدمات/گزارش های اموال/ لیست کل اموال

توجه: بدلیل حجم بالای تعداد اموال بهتر است پس از وارد کردن تمام اموال و کنترل اقلام وارد شده در سیستم نسبت به صدور سند حسابداری آن بطور یکجا اقدام گردد.

اسلاید ۹ :

 با توجه به نهادینه شدن اجرای حسابداری تعهدی در واحدهای تابعه و ستاد بمنظور اقدامات اولیه جهت دستیابی به قیمت تمام شده خدمات ارائه شده ضروری است فهرست حسابها و مراکز هزینه در سازمان مرکزی و واحدهای تابعه یکسان و یکنواخت باشند لیکن باید سیستم های مالی هر یک از واحدها بصورت مستقل فعالیت نمایند. بطوریکه اسناد حسابداری مربوط به فعالیتهای واحدهای تابعه طی دوره مالی و در زمان وقوع رویداد در نظام نوین مالی واحد ذیربط ثبت شود در این صورت اطلاعات ثبت شده در سیستم مکانیزه حسابداری هر واحد شامل اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای همان واحد خواهد بود.اما می بایست اسناد حسابداری واحدهای تابعه بطور خودکار و لحظه ای برای امور مالی ستاد ارسال گردند تا پس از بررسیهای لازم و اطمینان از صحت آنها طی سند حسابداری جداگانه با سرفصل های تفکیک شده یا تجمیعی در نرم افزار نظام نوین مالی ستاد بطور خودکار ثبت گردد. در این زمان اطلاعات موجود در نرم افزار حسابداری مالی ستاد به تفکیک شامل فعالیتهای اختصاصی ستاد و فعالیتهای کل دانشگاه خواهد بود و بر اساس آن گزارشهای مالی مورد نیاز از سیستم قابل استخراج می باشد لذا ضروری است رویکرد دانشگاه از پرداخت و تسویه تنخواه پرداختی به واحدهای تابعه به تنظیم تفاهم نامه بین ستاد و واحدهای تابعه جهت تخصیص اعتبار در ابتدای سال مالی تغییر یافته و تأمین اعتبار قبل از خرج و در محل واحد صورت گیرد.

اسلاید ۱۰ :

ابلاغ لیست مراکز هزینه به واحدهای عملیاتی از جمله انبار جهت اطلاع و استفاده در اسناد هزینه( دستورالعمل ۴)

تغییر رویکرد امور مالی ستاد از شیوه“ پرداخت تنخواه“ به تخصیص و ارسال اعتبار . برای این منظور فرم متحدالشکلی از طرف وزارت متبوع تدوین گشته و در سایت دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه قرار گرفته است ضمناً واحدهای تابعه می توانند با فرم درخواست وجه اعتبار از ستاد درخواست وجه نمایند.

استقرار تشکیلات مورد نیاز جهت اجرای حسابداری تعهدی در امور مالی ( اداره حسابداری منابع و تأمین اعتبار – اداره حسابداری کال، اموال و خدمات- اداره بررسی و نظارت مالی-اداره پرداخت های پرسنلی) تا زمان تصویب با صدور ابلاغ انشایی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد