دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسی از دیدگاه بروس کوئن

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسی از دیدگاه بروس کوئن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جامعه شناسی از دیدگاه بروس کوئن قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مسایل و مفاهیم اجتماعی مانند : اشیاء ، پول و … قابل لمس نیستند .

همچنانکه ، هوش یک مفهوم روانشناسی است و برای کسی قابل روئیت نیست ، در این حال همه از پول برداشتی تقریبا شبیه به هم دارند ولی در تعریف جامعه شناسی این موضوع از منظر متخصصین امر با تعاریفی متفاوتی آمده است .

اسلاید ۲ :

تعریف:جامعه شناسی مطالعه علمی زندگی اجتماعی، گروهها و جوامع انسانی و کنش های متقابل آنها است.
ویژگی های جامعه شناسی:
۱- جامعه شناسی به اعتبار تجربی بودن، نظم داشتن، تعمیم پذیری، قدرت تبیین کنندگی، علم بحساب می آید.
۲- جامعه شناسی علم مطالعه رفتار انسان در ارتباط با گروه ها و نیروی های موثر بر رفتار انسان است.
اهداف جامعه شناسی:
۱- شناخت بهتر زندگی اجتماعی انسان؛
۲- رهایی از پیشداوری ها و سازگار شدن با الگوهای رفتاری تازه؛
۳- بینش و نگاه نو یافتن نسبت به مسایل اجتماعی؛
۴- پیشبینی و برنامه ریزی اجتماعی.

اسلاید ۳ :

قلمرو جامعه شناسی:
۱- جامعه انسانی و نیاز های آن؛
۲- روابط اجتماعی، کنش های متقابل، شخصسیت فردی؛
۳- حرکات و دگرگونی های جمعیت در رابطه با علل اجتماعی؛
۴- عدالت اجتماعی و مقولات مرتبط با حوزه رفاه و برخورداری های جمعی؛
۵- گروه های اجتماعی و انواع آنها و همچنین نهادها و ارزشهای مسلط اجتماعی؛
۶- آسیب ها و انحرافهای اجتماعی و کنترل اجتماعی؛
۷- کوچ نشینی، روستا نشینی و شهر نشینی.
۸- و موارد متعدد دیگری که به نوعی با حیات و زیست اجتماعی بشر در ارتباط است.

اسلاید ۴ :

تقسیم بندی جامعه شناسی: جامعه شناسی را از لحاظ روش، سطوح تحلیلی، هدف و موضوع مورد پژوهش به بخشهای مختلفی تقسیم می کنند.
الف- تقسیم بندی جامعه از نظر روش مطالعه: اولین بار توسط اگوست کنت بنیانگذار دانش جامعه شناسی بوجود آمد که در آن جامعه شناسی به دو شاخه ی:
۱- جامعه شناسی ایستا: در بررسی جامعه شناختی ایستا، جامعه به مثابه یک ارگانیسم در نظر گرفته می شود که کارکرد یک عضو در رابطه با کل ارگانیسم که خود جزء آن است بررسی می شود. در این سبک همبستگی های منظمی را که نهاد ها و پدیده های اجتماعی با یکدیگر دارند، مورد نظر است و به بررسی در حالت سکون و ثبات و در یک لحظه معین می پردازد.
۲- جامعه شناسی پویا: در این سبک جامعه در زمان و در حال حرکت مورد بررسی قرار می گیرد و نشان می دهد که جامعه چگونه شکل می گیرد، توسعه می یابد و به مرور زمان چه تغییراتی در آن حاصل می گردد.
ب- تقسیم بندی جامعه شناسی از نظر سطوح تحلیل:
۱- جامعه شناسی کلان: نظام های اجتماعی گسترده و پردامنه مانند شهر، سازمان های اجتماعی و ساختار های اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهد.
۲- جامعه شناسی خرد: با برخوردهای رودروی اجتماعی در زندگی و رفتار های بین اشخاص در گروه های کوچک سر و کار دارد(خانواده ها، اتحادیه ها، گروه های دوستی، انجمن ها).

اسلاید ۵ :

 

تقسیم بندی جامعه شناسی از لحاظ هدف پژوهش:
۱- جامعه شناسی نظری:هدف آن شناسایی پدیده های اجتماعی و کشف علل، آثار و نتایج آن است.
۲- جامعه شناسی کاربردی: هدف آن حل مسایل زندگی اجتماعی و نه پاسخگویی به کنجکاوی های گسترده علمی می باشد. مسائلی چون مهاجرت روستائیان، ترافیک، طلاق، بزهکاری و …
۳- جامعه شناسی بالینی: شاخه از جامعه شناسی کاربردی است که هدف آن حل مسائل زندگی اجتماعی از طریق گزارشهای روان پزشکان اجتماعی در جهت حل مشکلات ناشی از انطباق افراد با شرایط شغلی و بطور کلی محیط انسانی، اجتماعی و زیستی پیرامون می پردازد.
تقسیم جامعه شناسی از لحاظ موضوع:
تنوع موضوعی جامعه شناسی به حدی است که نمیتوان برای آن مرزی قائل شد. سرعت رشد تکنولوژی و پیدا شدن افق جدیدی در عرصه حیات بشری موضوعات جدیدی برای جامعه شناسی خلق می کند که برخی از این موضوعات عبارتند از: جامعه شناسی شهری، روستایی، کار، خانواده، آموزش و پرورش، ادبیات، حقوق، جنگ و …

اسلاید ۶ :

جامعه شناسی به مثابه ابر، باد ، دود مبهم است و قابل دیدن می باشد ،اما نمی شود آن را لمس کرد ، پس باید ابتدا روش های لمس آن را یافت.باید معنی و مفهوم هر پدیده اجتماعی را به طور کامل مشخص کرد چرا که در عمل برداشت ها از مفاهیم تا حد زیادی متفاوت است .
پس ما یک تعریف بیرونی نیاز داریم .

اسلاید ۷ :

باید جامعه را تعریف و سپس مانند یک تقسیم سلولی در آناتومی از عناصر تعریف ، بقیه مراحل را اشتقاق کنیم. به نظر می رسد در تعریف هر مجموعه ۳ بخش زیر وجود دارد:

جامعه را به طور کلی اینطور تعریف می کنند.
یعنی انسان ها برای اینکه نیازهایشان را بهتر ارضاء کنند به روابط متقابل و کمک انسان های دیگر احتیاج دارند .

اسلاید ۸ :

اما دانشمندان پیرو تئوری تضاد معتقدند در درون جامعه در پی علائق مختلف انسان ها و گروه ها ، تضادهای گوناگونی وجود دارد .
فلذا روابط انسان ها همواره در جهت کارکرد مناسب جامعه نیست .
لذا باید تضادها را به عنوان هسته اصلی مطالعه در جامعه شناسی در نظر داشت .
در بررسی جامعه سه عنصر اصلی وجود دارد.

اسلاید ۹ :

در تئوری کارکرد گرایی نتیجه روابط علی فوق به کارکرد و نتیجه مناسب و مطلب برای همه اعضاء جامعه منتهی می شود. از دیدگاه تئوری تضاد ، در فرآیند فوق انسان ها و گروه ها بر سر منافع با یکدیگر در تضادهای مختلف خواهند بود .
مفهوم شناسی که به عنوان پسوند نام علوم است در همه رشته ها یک مفهوم مشترک دارد .
۱- شناختن همه ابعاد یک موضوع یا مسئله
۲- به طور قابل اطمینان
۳-قابل قبول برای دیگران
شناختن همه ابعاد مسئله خود شامل ۳ بخش است :
۱- شناخت مسئله در همه اجزاء آن
۲- شناختن علل یا روابط علی یا تبیین مسئله (چرایی بروز مسئله)
۳-شناختن عواقب و پیش بینی و آینده نگری

 

اسلاید ۱۰ :

الف- بتوانیم جامعه و تمام اجزاء و فرآیندها و جریان های درون آن را با روشهای دقیق و قابل اعتماد و اطمینان بشناسیم :
شامل رفتارهای انسان ، روابط آن ها با یکدیگر و اهداف و نیازهای آن ها
ب- علل این رفتارها ، روابط و نیازها و ارتباط آنها را با هم بطور سیستماتیک تبیین کنیم.
ج- عواقب فرآیند اجتماعی را نیز تحت شرایط خاص موجود و با در گرفتن تغغیرات تا حدود پیش بینی نمائیم.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 17 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد