دانلود فایل پاورپوینت تحلیل جامعه شناسی قشرها

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحلیل جامعه شناسی قشرها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحلیل جامعه شناسی قشرها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :


جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تعداد واحد : ۲ واحد نظری

تعداد جلسات : ۱۵ جلسه

اسلاید ۲ :

رئوس مطالب درس جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

جلسه اول  : معرفی طرح درس و مفاهیم پایه

جلسه دوم  : نظریه قشربندی اجتماعی (۱)

جلسه سوم : نظریه قشربندی اجتماعی (۲)

جلسه چهارم : مقایسه نظام های قشربندی اجتماعی

جلسه پنجم : فرایند رتبه بندی قشرهای اجتماعی

جلسه ششم : انواع نابرابری و قشربندی اجتماعی

جلسه هفتم : علل نابرابری و قشربندی اجتماعی (۱)

جلسه هشتم  : علل نابرابری و قشربندی اجتماعی (۲)

جلسه نهم : معرفی و نقد  آراء و آثار

جلسه دهم : پیامدهای نابرابری و قشربندی اجتماعی (۱)

جلسه یازدهم : پیامدهای نابرابری و قشربندی اجتماعی (۲)

جلسه دوازدهم : تحرک اجتماعی (۱)

جلسه سیزدهم : تحرک اجتماعی (۱)

جلسه چهاردهم : روش تحقیق قشربندی  و نابرابری اجتماعی

جلسه پانزدهم : معرفی و نقد  آراء و آثار

 

اسلاید ۳ :

جلسه اول: معرفی طرح درس و مفاهیم پایه

طرح درس

اهداف کلی درس

روش های آموزشی

منابع اصلی و فرعی درس

ملزومات درس و نحوه ارزیابی

نحوه محاسبه نمره پایانی

رئوس مطالب درسی

مفاهیم پایه

موقعیت اجتماعی

قشر بندی اجتماعی

نابرابری اجتماعی

تحرک اجتماعی

ساختار اجتماعی

جامعه شناسی قشربندی

اسلاید ۴ :

اهداف کلی درس

آشنایی کلی با مفاهیم و نظریات قشربندی و نابرابری اجتماعی

                  – فرایندهای قشربندی ، علل و پیامدهای قشربندی اجتماعی و….

آشنایی اولیه  با روش تحقیق قشربندی و نابرابری اجتماعی     

                    – روش ارزیابی موقعیت ها ، روش تحلیل تحرک اجتماعی ، مساله نمونه گیری در مطالعه

                       قشربندی و….   

اسلاید ۵ :

روش های آموزشی

  روش توضیحی و سخنرانی

             – ارائه مطالب توسط استاد/ دانشجو

  روش پرسش و پاسخ

              – گفت و شنود انتقادی پیرامون مطالب مطروحه در کلاس

              – بحث گروهی

  روش تمرینی / خود پژوهی

           –  انجام تمرینات و تکالیف کوتاه پژوهشی پیرامون مفاهیم و  موضوعات مهم

            جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی  

 

اسلاید ۶ :

ملزومات درس و نحوه ارزیابی

 

مشارکت فعال         

تکالیف پژوهشی        

امتحان پایانی

 


اسلاید ۷ :

مشارکت فعال

مشارکت فعال

    – آمادگی مرور مطالب جلسات قبلی

     – ارائه شفاهی تکالیف پژوهشی

     – شرکت در پرسش و پاسخ انتقادی

     – حضور منظم و به موقع درکلاس

      – حفظ نظم و آرامش کلاس

 

اسلاید ۸ :

تکالیف پژوهشی

بررسی موضوعات و مسائل مهم جامعه شناسی قشربندی و نابرابری ها

          مثال :  نقد و بررسی مفاهیم  جامعه شناسی قشربندی   

                         تهیه گزارش اسنادی از مسائل قشربندی / تحلیل ثانویه داده ها

                         تهیه گزارش تصویری/ صوتی (فیلم ، عکس ، اسلاید و ….) از مسائل قشربندی

                   معرفی و نقد و بررسی کتب و مقالات جامعه شناسی قشربندی

                     –  تعداد تکالیف پژوهشی بر حسب مباحث مطروحه در کلاس تعیین می شود.

ملاک  ارزیابی :

       – انجام و ارائه به موقع تکالیف

       – رعایت درستکاری و صداقت ( اجتناب از فریب علمی و سرقت ادبی ) در تهیه مقاله 

       – تنظیم مطالب مطابق با دستور العمل تهیه تکالیف  درسی

اسلاید ۹ :

امتحان پایانی

 

امتحان کتبی با استفاده از سوالات مختلف  تستی و تشریحی برگزار     می شود.

منبع امتحان پایانی، مطالب مطروحه کلاس و قسمت های برگزیده منبع اصلی فارسی درس (جامعه شناسی قشربندی  نوشته تامین ) است .

 

 

 

 

 

اسلاید ۱۰ :

نحوه محاسبه نمره پایانی

امتحان پایانی                          ۱۴  نمره

تکالیف پژوهشی                     ۴    نمره

مشارکت فعال                         ۲    نمره

شرط قبولی درس جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی  کسب حداقل نمره ۷ از امتحان پایانی است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد