بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

*وه اندیوشاپور

*دلباختن به دختر والریانوس

*جندا+شاپور

*12کیلومتری جنوب شرقی دزفول

*در حال حاضر حومه شهر شاه آباد

*طرح شهر به سبک معماری هیپوداموس

 

اسلاید 2 :

*بیمارستان و مدرسه پزشکی که فعالیت های علوم مهم در آن صورت می گرفت.

*موثرترین عامل پیدایش دانش طب در قلمرو اسلام

*مهم ترین بیمارستان قلمرو اسلام

 

اسلاید 3 :

*تربیت شاگردانی چون حارث بن کلده و نظربن حارث

*پیونددهنده تمدن نوپای اسلام با تمدن کهن

*مرکز تجمع دانشمندانی با ملیت های متفاوت

*بنیاد پزشکی عصر اسلام

*قدیمی ترین پایگاه علم نجوم

اسلاید 4 :

*الف-امویان      دمشق

*ب-عباسیان      بغداد

اسلاید 5 :

*1-مرکزیت علمی بغداد

*2-آغاز جنبش  های استقلال طلبانه در ایران

 

اسلاید 6 :

*الف-زبان ترجمه

*ب-ترجمه و تالیف آثار علمی به زبان عربی

اسلاید 7 :

*زبان های رایج جندی شاپور

*1-پهلوی

*2-سریانی

اسلاید 8 :

*1-رشیدی

*2-ابوالحسن علی بن عیسی

*3-سیده

*4-مقتدری

*5-عضدی(بزرگترین بیمارستان روزگارش)

اسلاید 9 :

*1-درمان سرپایی

*2-درمان بستری

*متناسب با هر بخش 2یا3 پزشک داشت

*در بهترین و پاکیزه ترین نقطه شهر بنا می شد.

اسلاید 10 :

*همه بیمارستان ها متاثر از جندی شاپور داروخانه داشتند

*داروخانه در عربی به معنای شرابخاناه

*به رئیس داروخانه مهتار شرابخاناه

*مهتر داروخانه زیر دستانی بنام شرابدار داشتند

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید