بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 

 

 

ب. ف. اسکينر ، روانشناس معاصر درارتباط با دوران سالخوردگي مي گويد :

  سالخوردگي تا حدي شبيه سفر به سرزمين ديگر است . اگر پيش از سفر به اين سرزمين ، خود را آماده کرده باشيد ، در آنجا به شما بيشتر خوش   مي گذرد .

اسلاید 2 :

سير پير شدن يك فرد منحصر به خود اوست و شديدا تحت تاثير كنش بين عوامل ژنتيكي و محيطي مي باشد.

 سن تاريخي كه بر اساس سنوات سنجيده مي شود و سن فيزيولوژيكي كه بر اساس ظرفيت عملكردي تعيين        مي گردد هميشه بر هم منطبق نيستند.

يك فرد ممكن است نسبت به سن خود جوانتر يا پيرتر به نظر آيد و امكان دارد نسبت به سن خود ظرفيتهاي عملكردي بيشتر يا كمتري داشته باشد.

اسلاید 3 :

سالمند آزاری و فقدان قانون

بسياري از سالمندان قادر به دفاع از حقوق خود نيستند، بنابراين موارد عديده‌اي از سالمندآزاري ناشناخته باقي مي‌ماند.

حتي در مورد سالمند آزاري جسمي، از آنجا که سالمندان در معرض زمين خوردن و برخورد با اشيا هستند، اثبات آزار آنان توسط بستگان به طور عمدي مشکل است اما صدمات جسمي تنها وجه سالمندآزاري نيست.

بي‌توجهي به احتياجات عاطفي سالمندان و محروم کردن آنان از تماس با افراد مورد علاقه خود، بي‌توجهي به نيازهاي تغذيه‌اي و بهداشتي ايشان ، بردن وسايل خانه و مايملک مورد علاقه آنان، دست‌درازي به اندوخته‌هاي آنان، ناسزاگويي به آنان و تهديد ايشان به فرستادن به خانه‌هاي سالمندان يا اخراج از خانه از وجوه ديگر سالمندآزاري است.

اسلاید 4 :

سالمندآزاري بيرون از چارچوب خانواده هم روي مي‌دهد. هرچند در برخي از خانه‌هاي سالمندان، خدمات مناسبي عرضه مي‌شود ليکن تعدادي از سالمندان به علت بي‌توجهي در سراي سالمندان و ديگر مراکز نگهداري از دست مي‌روند.

عموما زنان سالمند بيش از مردان سالمند و سالمندان تحريک‌پذير و عصبي بيش از سالمندان مطيع و فرمانبردار و سالمندان بيمار و معلول بيش از سالمندان سالم گرفتار آزار مي‌شوند.

 

اسلاید 5 :

امروزه محققان علاوه بر خشونت جسمانی ( تنبیه بدنی )

به انواع دیگر خشونت نیز اشاره کرده و از

خشونت روانی( تحقیر ، دشنام از میان بردن اعتماد به نفس ، سرزنش )

خشونت اقتصادی  ( در مضیقه مالی دائم قرار دادن قربانی )

خشونت اجتماعی (انزوای اجتماعی و ممانعت از برقراری روابط اجتماعی )

و خشونت جنسی نام می برند .

اسلاید 6 :

اگر چه امکان دارد سالمندان به نوعی قربانی همه خشونت های فوق شوند اما به نظر می رسد بیشترین مقدمه ای که در مورد سالمندان عمومیت دارد خشونت روانی است .

 خشونت روانی شامل:

 بی احترامی لفظی مداوم ،

 اذیت و آزار ،

تهدید های متداول مانند دوست نداشتن سالمند ،

مورد پسند نبودن ،

دشنام دادن ،

تمسخر و استهزاء سالمند در جمع ،

ممنوعیت برقراری ارتباط با دیگران ،   

بی توجهی نسبت به نیازهای جسمانی ، اجتماعی و روانی

اسلاید 7 :

خشونت روانی سلامت روانی سالمند را به مخاطره می اندازد و موجب بروز احساساتی چون ، بی میلی به زندگی ، سرزنش خود ، نداشتن اعتماد به نفس و نگرش مثبت ، احساس یأس و ناامیدی و درماندگی ، ترس از مردم ، اضطراب ، احساس گناه ، احساس حقارت ، احساس عدم شایستگی و خودارزشمندی و نهایتاً کناره گیری سالمند می شود .

متأسفانه بعضی از سالمندان برای رهایی از خشونت خودکشی را به عنوان آخرین راه دانسته و اقدام به خودکشی می نمایند . از طرف دیگر چون تن و روان آدمی وابسته به هم بوده و سلامت یکی در گرو سلامت و شادابی دیگر است ، لذا در بیشتر موارد نیز این ناراحتی های روانی منجر به بروز بیماریهای جسمانی در سالمندان شده و سلامت آنان را به مخاطره می اندازد

اسلاید 8 :

راههای جلوگیری ازسالمندآزاری

تهیه و تدوین قوانین و مقررات حمایت از سالمند

تشکیل انجمن حمایت از سالمندان با مشارکت خود آنان

تشکیل کمیته حذف خشونت علیه سالمندان

خارج سازی حمایت از سالمندان از مرحله ترحم و تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به این گروه خاص

آموزش خانواده های دارای سالمند در مورد رعایت نکات ایمنی

پرنمودن زندگی روزانه سالمندان با فعالیت های مفید در جهت ارتقاء عزت و اعتماد به نفس آنان

توجه به بهداشت روانی و جسمانی سالمندان

انجام بررسی های علمی در مورد ابعاد و گستردگی سالمند آزاری به منظور حساس سازی ، آگاهی و اقدامات لازم در سطح جامعه و در نهایت اینکه باید عوامل حمایت کننده از افراد بویژه سالمندان در برابر هر گونه خشونت گسترش یافته و در برنامه ریزی جهت کاهش انواع گوناگون خشونت و عواقب آن مورد استفاده قرار گیرد .

اسلاید 9 :

منشور حقوق سالمندان

حق زندگی

مناسب سازی محیط زندگی با نیازها

زندگی اجتماعی

حضور و نقش اطرافیان

درآمد و دارائی

ارج نهادن به فعالیتها

بهره مندی ازمراقبت

اسلاید 10 :

حقوق کلی

کیفیت زندگی :

بایستی شرایط خاصی ایجاد شود که باعث حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان گردد. امروزه همچنین حفظ کرامت انسانی ، حق انتخاب و خوداتکائی آنان مورد تاکید ویژه قراردارد.

تدارک خدمات و فعالیتهای مورد نیاز :

بایستی خدمات و فعالیتهای مورد نیاز جهت کسب و تداوم بالاترین حد سلامت جسمی ، ذهنی و روانی هرکدام ازسالمندان منطبق با استانداردها فراهم گردد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید