بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • تعاریف:

پیری (Ageing):

 • تغییرات بیولوژیک که در نحوه زیست ارگانیسم در طول زمان ظاهر میشود

  نکته: این تغییرات، همراه با کاهش قدرت انطباق فرد با تغییرات ناگهانی شرایط و ناتوانی در ایجاد تعادل مجدد همراه است

سالمند (Elder):

 • افراد بالای 60 سال

اسلاید 2 :

پديده سالمندي روندي

طبيعي است كه از زمان حيات جنين شروع و تا مرگ ادامه مي‌يابد

اسلاید 3 :

 

 WHO دوره سالمندی

را اين گونه طبقه بندي مي‌كند

59-45 ميانسال D

74-60 سالمند جوانD

  90-75 سالمندD

90 به بالا خيلي سالمندD

 

اسلاید 4 :

سالخوردگی جمعیت
 (موضوع مطرح در قرن 21 : اضافه شدن جمعیت سالمندان)

 • مرحله ای که افراد سالمند، نسبت بیشتری از کل جمعیت را به خود اختصاص می دهند
 • در سال 1950 از هر 12 نفر يك نفر و درسال 2050 از هر 5 نفر يك نفر سالمند بالاي60 سال باشد
 • علل:

.1بهبود شرایط بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی

.2کاهش مرگ و میر به ویژه مرگ کودکان

.3افزایش امید به زندگی

.4اعمال سیاست کنترل موالید و کاهشمیزانباروریکلی (TFR)

 • طی نیم قرن گذشته:

کاهش TFR از 5 به 7/2 کودک برای هر زن

افزایش امید به زندگی به میزان 20 سال

اسلاید 5 :

بايد سالخوردگي جمعيت را يك موفقيت بهداشتي و وجود سالمندان را نعمتي از نعمات بيشمار پروردگار محسوب كرد

اسلاید 6 :

سالخوردگی جمعیت

 • در کشورهای توسعه یافته رخ داده و در کشورهای در حال توسعه، در حال رخ دادن است
 • تأثیر عمیق بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی جوامع و الگوی توزیع منابع

–مثال: کاهش نیاز به مدارس، افزایش نیاز به تسهیلات مراقبت از بیماریهای مزمن

–کاهش دستیابی سالمندان آینده به خویشانی که از آنها مراقبت کنند (تأثیر بر رفاه سالمند)

 • علت: کاهش باروری (TFR)
 • مهم، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که اکثر مراقبتهای سالمندان توسط خانواده (نه موسسات عمومی) انجام می شود

اسلاید 7 :

سالمندی در جهان

 • در سال 2000 تعداد سالمندان بالای 60 سال جهان: 600میلیون نفر ( 10 درصد کل جمعیت)
 • پیش بینی:

در سال 2025: 2/1 میلیارد نفر

در سال 2050: 2 میلیارد نفر (21 درصد کل جمعیت)

 • اروپا: پیرترین قاره، آفریقا: جوانترین قاره

اسلاید 8 :

رشد سريعتر جمعيت سالمند 

 • در سطح جهاني سرعت رشد جمعيت سالمند بيشتر از سرعت رشد كل جمعيت است.
 • در سالهاي 1955-1950 ميزان رشد سالانه جمعيت بالاي 60 سال مختصري بيش از رشد كلي جمعيت و هر دو تقريبا 8/1 در صد بودند.
 • در سالهاي اخير، رشد جمعيت سالمند 9/1 درصد بوده كه بطور واضحي از رشد كل جمعيت كه 2/1 درصد مي‌باشد بالاتر است.
 • پيش بيني مي‌شود در آينده‌اي نزديك درصد رشد سالمندان، 5/3 برابر رشد كلي جمعيت شود.

اسلاید 9 :

سالمندی در جهان

 • ازآنجايي كه نرخ رشد جمعيت، در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته است لذا در آينده جمعيت سالمند بيشتري در اين كشورها زندگي خواهند كرد
 • انتظار مي‌رود طي 50 سال آينده جمعيت سالمندان در كشورهاي در حال توسعه 4 برابر شود.

اسلاید 10 :

 • در کشورهای در حال توسعه:

–4برابر شدن جمعیت سالمندان طی 50 سال آینده

–سرعت بیشتر افزایش جمعیت سالمند

–تا سال 2025، 75% سالمندان جهان را شامل خواهند شد

–چالش مواجهه همزمان با توسعه یافتگی و سالخوردگی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید