دانلود فایل پاورپوینت حل یک مساله از آنالیز ترکیبی به کمک عملیات جبری در دستگاه مختصات دکارتی

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت حل یک مساله از آنالیز ترکیبی به کمک عملیات جبری در دستگاه مختصات دکارتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت حل یک مساله از آنالیز ترکیبی به کمک عملیات جبری در دستگاه مختصات دکارتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • در شکل مقابل چند مسیر متفاوت از A به B و به طول ۷ وجود دارد در صورتی که بدانیم متحرک فقط مجاز است رو به بالا ، رو به راست و مایل حرکت کند و حرکت برگشتی ندارد .

اسلاید ۲ :

حل:

 • شکل فوق را در دستگاه مختصات طوری در نظر می گیریم که A منطبق بر مبدأ مختصات باشد ، بنابراین موقعیت نقطه B ، B(5,5) خواهد بود .
 • قرارداد می کنیم : ( ۰ و ۱ ) نشان دهنده یک واحد حرکت افقی به راست .
 • ( ۱ و ۰ ) نشان دهنده یک واحد حرکت به بالا .
 • ( ۱ و ۱ ) نشان دهنده یک واحد حرکت به طور مایل باشد .

اسلاید ۳ :

 • اگر مسیر از A به B شامل α حرکت افقی و β حرکت قائم و γحرکت مایل باشد آنگاه :
 • ( زیرا طول مسیر ۷ است  )                                                    ۷= γ + β+ α
 • از طرفی :                       ( ۵ و ۵ ) = ( ۱و ۱ ) γ + ( ۱ و ۰ ) β + (  ۰ و ۱ ) α
 • بنابراین : ۲= α
 • ۲ =β
 • ۷= γ
 • پس مسیر شامل دو حرکت افقی به راست ، دو حرکت قائم و سه حرکت مایل است .

اسلاید ۴ :

 • تعداد همه مسیر ها با این ویژگی عبارت است از:
 • زیرا α حرکت یکسان ، β حرکت یکسان و γ حرکت یکسان             جایگشتشان بی تاثیر است

اسلاید ۵ :

استفاده از مفاهیم حد در تعیین مقادیر ثابت مسائل هندسی

 • در بحث هندسه ۲ و در ارتباط با تمرین های کتاب که درموردمجموع فواصل نقاط از اضلاع و بدست آوردن مقادیرثابت سؤالاتی مطرح شده است تجربه موفقی در زمینه استفاده از مفهوم حد برای تعیین مقادیر ثابت در مسائل هندسی داشته ام که مورد توجه و استقبال دانش آموزان قرار گرفته است .

اسلاید ۶ :

 • مسأله ۱ :
 • مجموع فواصل هر نقطه دلخواه واقع بر قاعده مثلثی متساوی الساقین از دو ساق برابر است با ارتفاع وارد بر یکی از ساق ها .

اسلاید ۷ :

 • مسأله ۲ :
 • – اگر از نقطه ای دلخواه روی قاعده مثلثی متساوی الساقین دو خط به موازات دو ساق رسم کنیم تا آنها را قطع کند ، آنگاه مجموع طول پاره خط های ایجاد شده برابر طول ساق مثلث خواهد بود .

اسلاید ۸ :

 • مسأله۳:
 • – قدر مطلق تفاضل فاصله هر نقطه دلخواه واقع بر امتداد قاعده مثلث متساوی الساقین از دو ساق برابر است با ارتفاع وارد بر یکی از ساق ها .

اسلاید ۹ :

 • مسأله ۴ :
 • – مجموع فواصل هر نقطه دلخواه در داخل مثلث متساوی الاضلاع از سه ضلع ، برابر طول ارتفاع مثلث است .

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 16 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد