بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

 • خبرنامه ابزاری برای اطلاع رسانی به مخاطبین خاص با علایق مشترک درباره رویدادها ،گزارش ها یا اخبار مرتبط با يك موضوع يا حوزه سازماني است . يك نشريه داخلي ، يك بولتن سازماني ، يك مجله دوره اي و يا حتي يك اطلاعيه خبري در سازمان ، خبرنامه به شمار مي رود
 • با ظهور اينترنت ، نوع جديدي از خبرنامه ها با عنوان خبرنامه الكترونيك هم رايج شده است .

اسلاید 2 :

 • 1- خبرنامه یا گزارش هاي کاری که به عنوان ابزار ارتباط داخلی یک سازمان ، اطلاعات مربوط به اعضا سازمان را منتشر می کند.
 • 2- نشریه یک سازمان غير انتفاعي یا سیاسی که خوانندگان خود را به یک اقدام خاص ترغیب می کند.
 • 3- نشریه ای که به عنوان ابزار تبلیغاتی روابط عمومی یک سازمان تهیه می شود.
 • 4- خبرنامه ای که مبتنی بر مقاله است و اطلاعاتی را درباره یک موضوع خاص به مخاطبین به خصوصي ارايه می دهد.
 • 5- خبرنامه اي كه حاوي دعوتنامه براي اشخاص يا خبرنگاران براي حضور در يك نشست يا كنفرانس و رخداد است

اسلاید 3 :

 • اگر بتوانيد يک نامه يا يادداشت براي شخصي بنويسيد، مي توانيد خبرنامه هم بنويسيد
 • بايد مطمئن شويد که مطالب ارزشمندي را در خبرنامه قرار مي دهيد
 • تحقيق و مطالعه و جمع آوري مطالب سودمند برای تهیه خبرنامه ضروری است

اسلاید 4 :

 • هر نشريه‌اي بخش‌هاي ثابتي دارد كه در هر شماره ارايه مي‌شود. بخش‌هاي ثابت خبرنامه‌ها شامل سرعنوان ونام، نوع حروفچيني، سرصفحه وفهرست مطالب ، شماره پياپي، تاريخ، سر ستونها ، لگوها ، كليشه ها و شناسنامه خبرنامه است. معمولاً در نشر روميزي، نخست يك الگوي كامل از نشريه را در رايانه تعريف مي‌كنند تا بدين ترتيب صفحه‌آرايي شماره‌هاي بعدي راحت‌تر باشد. اين الگو ساختار وكاركرد بولتن را مشخص مي‌سازد. هرگاه الگو را در اختيار داشته باشيد به آساني مي‌توانيد نسخه‌هاي مشابهي ازآن تهيه كنيد

اسلاید 5 :

 • خبرنامه باید قطع، شکل و هویتی مشخص و منحصر به خود داشته باشد.هر شماره باید مشترکاتی با شماره های قبل داشته باشد. خواننده باید هر ستون را به سرعت در جای خود مشاهده کند اما هر شماره باید واجد برخی مشخصات جدید و غير منتظره باشد

اسلاید 6 :

 • خبرنامه نيز همچون ديگر نشريات، بايد كانون‌هاي سردبيري و تحريريه مبتني بر مخاطب خود را داشته باشد. پيچيدگي طرح يك خبرنامه مستقيماً به مخاطب وهدف نشر بستگي دارد

اسلاید 7 :

 • نام خبرنامه بايد هماهنگ با فعاليت سازمان و در ارتباط مستقيم با آن باشد . واژه هاي با حروف اندك و جدا از هم ايده آل است

اسلاید 8 :

 • انتشار نشريه درون سازماني يكي از ابزار مهم براي رسيدن به تفاهم در درون دستگاه است
 • ماهيت نشريات درون سازماني تعبيه كانال‌هاي مبادله اطلاعات ميان مديريت و كاركنان است

اسلاید 9 :

 • 1- صداقت در انتشار اخبار درون وبرون سازماني ، به نحوي كه همگان در جريان رويدادها قرار گيرند و خود بتوانند درباره آن قضاوت بپردازند.
 • 2- حذف تشريفات در ارايه اخبار ، گزارش ها و مصاحبه ها ، به نحوي كه اين احساس در همگان به وجود آيد كه نشريه متعلق به آنها است.
 • 3- نشريه نبايد ارگان تبليغاتي مديران يا براي سرپوش گذاشتن بر عيب ها باشد .
 • 4- نشريه نبايد به بخش خاصي از كاركنان توجه كند يا درواقع مخاطب ويژه اي داشته باشد، بلكه همگان بايد آن را متعلق به خود بدانند

اسلاید 10 :

 • 1- آگاهي دادن به كاركنان از عملكرد پيشرفت هاي سازمان.
 • 2- آگاه كردن كاركنان از اهداف كوتاه مدت و بلند مدت سازمان
 • 3- آموزش كاركنان از طريق نوشته هاي مختلف مثل : مقاله، گزارش هاي گوناگون، مصاحبه و حتي داستان و حكايت .
 • 4- آگاه كردن مديران از وضع كاركنان و نحوه كاركردآنان.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید