بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شمول دستورالعمل

کلیه پزشکان متخصص، فلوشیپ یا فوق تخصص و پزشکان عمومی شاغل در اورژانس بیمارستان ها و اورژانس های پیش بیمارستانی که به صورت تمام وقت جغرافیایی (اعم از تمام وقت هیأت علمی و تمام وقت درمانی) در مناطق کمتر توسعه یافته کشور با هرگونه رابطه استخدامی (رسمی، پیمانی، قراردادی، متعهد خدمت و سایر روابط استخدامی) مشغول به خدمت می باشند مشمول این برنامه قرار می گیرند.

اسلاید 2 :

تعهدات پزشکان ماندگار

فعالیت تمام وقت در واحدهای آموزشی درمانی و درمانی تابعه دانشگاه و عدم فعالیت پزشکی در قالب مطب، درمانگاه، مراکز جراحی محدود و بیمارستان های خصوصی، خیریه و سایر مراکز عمومی غیر دولتی

آمادگی ارائه خدمات به صورت 24 ساعته و در ایام تعطیل در قالب آنکالی، مقیمی و کلینیک عصر

عدم دریافت هرگونه وجهی از بیماران خارج از روال رسمی صندوق بیمارستان برنامه

رعایت بسته حداقلی ارائه خدمات

اسلاید 3 :

بسته حداقلی خدمات

حضور فیزیکی در ساعات اداری در مرکز درمانی مطابق با قوانین کشوری

حضور 23 روز آنکالی (بر اساس تعداد پزشکان شاغل در آن شهر)

حضور فعال در درمانگاه صبح و عصر

انجام اعمال جراحی و پروسجرهای تخصصی مطابق نیاز منطقه

انجام به موقع مشاوره های اورژانسی

اسلاید 4 :

رشته های گروه A

طب اورژانس

داخلی و فلوشیپ های مربوطه

جراحی عمومی و فلوشیپ های مربوطه

بیهوشی و فلوشیپ های مربوطه

کودکان

زنان و زایمان

رادیولوژی

قلب و عروق

جراحی مغز و اعصاب

ارتوپدی

اسلاید 5 :

میزان پرداخت به پزشکان ماندگار

در صورتی که نمره ارزشیابی پزشک 50 یا کمتر باشد دانشگاه می تواند در خصوص تمدید یا فسخ قرارداد پزشک مربوطه تصمیم گیری کند

اسلاید 6 :

معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد پزشکان ماندگار

انجام به موقع ویزیت بیماران

تعیین تکلیف بیماران اورژانس در حداقل زمان ممکن و همکاری با مدیر تخت های بستری

کیفیت خدمات ارائه شده توسط پزشک

حضور به موقع در اتاق عمل و مشارکت فعال در انجام کلیه اعمال جراحی

رعایت مصوبات و پروتکل های مصوب کمیته تعیین تکلیف بیماران

رعایت اندیکاسیون های بستری بیماران در بخش های مراقبت های ویژه

رعایت راهنماهای بالینی (گایدلاین) و پروتکل های ابلاغی وزارت متبوع و دانشگاه

مشارکت در نظام ارجاع پزشک خانواده

حضور در کمیته های بیمارستانی و کمک به ارتقای کیفیت در سطح بیمارستان

رعایت اخلاق حرفه ای  و شئونات اسلامی

مشارکت در فعالیت های آموزشی بیمارستان

انجام مقیمی و آنکالی حسب نیاز دانشگاه

کارکرد کمی پزشک در قالب شاخص هایی مانند تعداد اعمال جراحی و سایر پروسجرهای تخصصی، میزان ساعت حضور در درمانگاه، تعداد ویزیت های انجام شده در هر نوبت کاری و میزان بیماران ارجاعی به سطوح بالاتر

اسلاید 7 :

نحوه برخورد با پزشک متخلف

کسر کارانه به مدت یکماه

معرفی به مراجع ذی صلاح

خروج دایم از شمول دستورالعمل

نحوه تخصیص اعتبار

براساس

تعداد پزشک متخصص موجود و مورد نیاز

تعدادتخت بیمارستانی فعال

اسلاید 8 :

نظارت بر اجرای دستورالعمل

در صورت تشخیص عدم اجرای صحیح دستورالعمل بر اساس نظارت ها:

باراول: اخطار مکتوب به رئیس مرکز درمانی / آموزشی-درمانی و عدم پرداخت حق الزحمه ماندگاری به پزشکان متخلف

بار دوم: کسر 50% کارانه رئیس و مدیر مرکز برای سه ماه

بار سوم: تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت ریاست مرکز در هیأت رئیسه دانشگاه

اسلاید 9 :

نظارت بر اجرای دستورالعمل

در صورت تشخیص عدم اجرای صحیح دستورالعمل بر اساس نظارت ها:

باراول: اخطار مکتوب به رئیس مرکز درمانی / آموزشی-درمانی و عدم پرداخت حق الزحمه ماندگاری به پزشکان متخلف

بار دوم: کسر 50% کارانه رئیس و مدیر مرکز برای سه ماه

بار سوم: تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت ریاست مرکز در هیأت رئیسه دانشگاه

اسلاید 10 :

دستورالعمل برنامه حضور پزشکان متخصص

مقیم در بیمارستان های وابسته

به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید