بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نگرش ادیان و مکاتب بر مدیریت مباحث جنسی

 • آزادی مطلق(شیطان پرستان)
 • ممنوعت(مسیحیت برای مبلغان دین)
 • مدیریت (اسلام)

اسلاید 2 :

 • 1) ايجاد نگرش مثبت از روابط جنسي
 • 2) تبيين وظايف جنسي شوهر
 • 3) تبيين وظايف جنسي زن
 • 4) ضابطه مندي (اعتدال) در روابط جنسي
 • 5) تربیت جنسی از دوران کودکی
 • 6)تبیین قوانین بسیار جدی برای متعدیان به حریم سلامت جنسی
 • 7)نگرش اقتضایی به امر ازدواج
 • 8- نگرش هدفمند به روابط جنسی

اسلاید 3 :


 • نخستين گام در روايات شيعي جهت تامين سلامت جنسي زوجين ايجاد تلقي مثبت از روابط جنسي و نفي هرگونه احساس گناه يا شرمآور بودن آن در روابط همسران است. زشت بودن روابط جنسي يا داشتن احساس گناه از آن، از اموري است که بر اثر سنتهاي غلط يا برداشتهاي نادرست از متون ديني بوده است. اينرو، احاديث و روايات شيعي به شيوههاي زير اين تلقي را محکوم و نگرش مثبت از روابط جنسي ايجاد ميکنند:

اسلاید 4 :


 • امور طيب و پاک، اموري است که در شرع مقدس اسلام و مذهب شيعي مجاز شمرده شده است و طيب به معناي هر چيز دلچسب و مورد پسند طبع است. اصل طيب آن است که حواس و نفس از آن لذت ميبرد.
  اين واژه در قرآن کريم، هم به عنوان وصف انسان آمده و هم به معناي پاک بودن از جهل و اعمال زشت و داشتن عمل صالح و هم وصف غيرانسان است، به معناي اموري که حلال و تا حد ممکن خالي از نقص باشد. در روايات شيعي، داشتن روابط جنسي در فضاي خانواده و با همسر از امور طيب و پاک شمرده شده است. پيامبر گرامي اسلام(ص) ميفرمايند: «چه شده است که گروهي چيزهاي پاک و حلال را بر خود حرام ميکنند؟ آگاه باشيد که من شبها ميخوابم و ازدواج ميکنم (آميزش جنسي با همسرم دارم) و در روز غذا ميخورم. پس هر کس از سنت من روي گرداند، از من نيست.» بنابراين، نخستين گام در احاديث ديني در ايجاد تلقي مثبت از روابط جنسي، پاک و حلال شمردن آن است.

اسلاید 5 :


 • پيامبران به عنوان بهترين برگزيدگان الهي براي هدايت بشر و بهترين الگوي انسان براي زندگي و ادامه حيات معرفي شدهاند. در احاديث شيعي، داشتن رابطه جنسي با همسر به عنوان يکي از سنتها و رويههاي پيامبران معرفي شده تا به اين طريق، نگرش مثبت از روابط جنسي با همسر تقويت شود.
  پيامبر گرامي اسلام(ص) ميفرمايند: «سه چيزاز سنت و روش پيامبران است... از جمله کثرت روابط جنسي.»

اسلاید 6 :

 • محبت، اصيلترين ميل و گرايش انساني است و آثار مهمي در زندگي انسان به ويژه زندگي زناشويي دارد؛ زيرا محبت يک نوع تعلق و ارتباط وجودي ميان محب و محبوب ايجاد ميکند. اين احساس دروني چنان نيرومند است که ميتواند سلامت روابط زناشويي را تضمين کند. مهمتر از محبت که حالت دروني است، اظهار آن است. در تعاليم شيعي، شيوههاي گوناگوني به صورت کلامي و رفتاري براي ابراز محبت توصيه شده است. در آموزههاي شيعي، دوست داشتن زن از اخلاق انبيا شمرده شده و رابطه معناداري با ايمان که مهمترين مقوله ديني و سرمايه انساني است، دارد.
  امام صادق(ع) ميفرمايد: «هرکس محبتش به همسرش بيشتر باشد ايمانش به خدا بيشتر است.» بيترديد محبت و ابراز آن، مصاديق گوناگوني دارد که بخشي از آن به طور طبيعي در برقراري روابط جنسي همسران، خود را آشکار ميکنند.

اسلاید 7 :

 • يکي از ابعاد وجودي انسان، بعد لذتجويي او است. درک لذتهاي گوناگون غريزي، عاطفي و روحي رواني از طريق همنشيني، همکلامي، همخوابي يا از طريق ديدن، شنيدن، گفتن، بوييدن، لمس کردن و... و در نهايت همآغوشي مشروع است؛ يعني اوج لذتها در لذايذ جنسي است. اين مهم در احاديث شيعي نه تنها مورد تاييد واقع شده، بلکه دامنه آن تا عالم آخرت نيز گسترده شده است. در احاديث وارد شده است: «لذيذترين چيزها، روابط جنسي است». در روايت ديگري آمده است: «مردم در دنيا و آخرت از هيچ چيز به اندازه روابط جنسي لذت نميبرند».
  در حديث ديگري امام باقر(ع) ميفرمايند: «نشاط مومن در سه چيز است؛ داشتن روابط جنسي با همسر، شرکت در ميهماني برادران ديني و برپايي نماز شب». قرار دادن روابط جنسي در کنار حضور در ميهماني و برپايي نماز شب، بيانگر ارزشگذاري مذهب شيعه به روابط جنسي همسران است.

اسلاید 8 :

 • بي ترديد بخشي از آموزههاي ديني و اسلامي درباره مسائل عبادي است و عبادت در اديان به طور عام و در اسلام و مذهب شيعه، به طور خاص جايگاه ويژهاي دارد. در انديشه شيعي، انسان به عنوان اشرف مخلوقات بوده و هدف از خلقت او عبوديت حق تعالي است. از اينرو، تمام اوامر و نواهي الهي در راستاي عبوديت هستند. در آموزههاي شيعي، برقراري روابط جنسي با همسر به عنوان يک عمل عبادي محسوب شده، پاداشهاي فراوان اخروي بر آن مترتب شده است.
  امام صادق(ع) ميفرمايند: «در زمان رسول خدا(ص) زني به نام «حولاء» به پيامبر اکرم مراجعه ميکند و از بي اعتنايي و رويگرداني همسر خود شکوه کرده، ميگويد اي رسول خدا، هرچه خودم را آماده و خوشبو ميکنم، همسرم به من توجهي نميکند. آن حضرت(ص) فرمودند اگر شوهرت ميدانست که با توجه به تو چه عائدش ميشود اينگونه عمل نميکرد. سپس ادامه دادند... وقتي همسرت به تو توجه ميکند دو فرشته در کنار او قرار ميگيرد و او مانند کسي است که در راه خدا شمشير کشيده است تا زماني که با تو آميزش جنسي دارد گناهانش مانند برگ درخت ميريزد و وقتي غسل ميکند تمام گناهان از او کنده ميشود». در برخي احاديث، برخورداري از حسنات، ثواب صدقه و... به عنوان پاداش همسران در ازاي برقراري روابط جنسي مطرح شده است.

اسلاید 9 :

 • وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 • و از نشانه‏هاى او اينكه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در اين [نعمت] براى مردمى كه مى‏انديشند قطعا نشانه‏هايى است (روم-21)

اسلاید 10 :


به منظور لذتبخش بودن روابط جنسي زوجين و بر پايه تفاوت جنسي آن دو هم از حيث کمي و کيفي در احاديث شيعي وظايف و تکنيکهاي جنسي مشترک و مختص براي زن و شوهر وجود دارد. داشتن ارتباط کلامي و استفاده از الفاظ مناسب، برقراري روابط غيرکلامي، تماسهاي بدني، ملاعبه و شوخيهاي جنسي پيش از آميزش و... از جمله وظايف مشترک جنسي زوجين به منظور رضايتبخش بودن روابط جنسي است اما گذشته از آن، توصيههاي خاصي به شوهر در احاديث به چشم ميخورد که مهمترين آنها عبارتنداز: پرهيز از هرگونه شتاب در آميزش جنسي، داشتن درنگ و تامل کافي در آميزش، ملاعبه و پايان ندادن به آميزش جنسي پيش از لذت بردن زن، و... رعايت موارد فوق با توجه به برتري سائقه جنسي زن از جهت کيفي، نقش بسيار مهمي در ايجاد رضايت جنسي او دارد. خانم نوال السعداوي -که از زنان فيمينيست عرب است- ميگويد: «محمد(ص) از نظر درک مسائل جنسي و نيز از نظر توانايي و شهامت اعتراف به اموري که بيشتر مردان فرهيخته عرب به آنها اعتراف نکرده يا از اعتراف به آنها احساس مشقت کردهاند بر بيشتر مردان عصر جديد برتري دارد.»

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید