بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

سواد آماری چیست؟ 

سواد آماری یک توانایی یاقابلیت است:

1)توانایی فکر کردن منتقدانه درمورد استدلالها با به کار بردن آمار به عنوان سند یا مدرک،باقابلیت خواندن و تفسیر داده ها، قابلیت فهم آنچه که خوانده می شود.

2)توانایی فهم و تفسیر آمارهایی که هر فرد در زندگی روزمره با آنها سروکار دارد.

3)توانایی استفاده صحیح از آمار توسط همه افراد جامعه

سواد آماری بر تصمیم گیریها با استفاده از آمار به عنوان سند و مدرک متمرکز شده است،

سوادآمارییک هنراست، هنرتصمیم گرفتن وقضاوت کردن تحت شرایط نامطمئن.

اسلاید 2 :

با سواد آماری کیست؟

 

  1)با سواد آماری کسی است که قادر باشد تفاوت بین رابطه معمولی و رابطه علت و معلولی را از یکدیگر تشخیص دهد.

 

2)با سواد آماری کسی است که قادر باشد تفاوت بین عبارت "نسبت دادنی" را از عبارت "نسبت داده شده" تشخیص دهد.

3)باسواد آماری کسی است که بتواند برداشت درستی از درصدها،میزان ها ونرخ ها داشته باشد.

 

اسلاید 3 :

تاریخچه استفاده از آمار در ایران 

واژه آمار ریشه در تاریخ زبان و فرهنگ کهن ایرانی دارد و قدمت آن به زمان هخامنشیان می رسد و تا اواسط دوره اشکانیان واژه هامار یا آمار به معنی شمار و واژه شاهامار به معنی سرشماری به کار می رفته است.

به گواه سنگ نوشته ها و آثار مورخان شرق شناس، در زمان داریوش، به منظور جمع آوری آمار، تشکیلات منظمی وجود داشته است و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، دفاتر مالیاتی و نظامی تدوین می یافته و بودجه مملکتی بر اساس آن تنظیم می شده است.

ساسانیان توجه بیشتری به آمار داشتند و امور مالی، کشاورزی و صنعتی و بازرگانی خود را بر اساس آمارها و اطلاعاتی که ماموران سرشماری جمع آوری می کردند، به انجام می رساندند.

اسلاید 4 :

ضرورت

انكار ناپذیر بودن اهمیت فرهنگ در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی، شامل خرده فرهنگ‌ها و زیرفرهنگ‌ها نیز خواهد بود، فرهنگ‌‌‌‌ كار، فرهنگ بهره‌وری ... ،و فرهنگ آماری نیز از آن جمله است.

فرهنگ آماری در تحكیم زیربنای توسعه علمی و فرهنگی و گسترش و تعمیق ارتباطات، تحقیقات و آموزش ، تجزیه و تحلیل و استفاده مطلوب از اطلاعات جایگاه ویژه‌ای دارد .

با توجه به اینكه فرهنگ آماری اثر بخشی فعالیت‌های آماری را متأثر می‌نماید، سازگاری هرچه بیشتر فرهنگ آماری با اهداف نظام آماری ( كه دقت، صحت ، و سرعت نمی‌تواند از اجزای آن نباشد ) اثربخشی فعالیت‌های آماری و اعتماد به آمارهای تولیدی را فزونتر خواهد كرد .

اسلاید 5 :

ضرورت2

استفاده از آمار در باور مردم و تصمیم‌گیران و مسئولین چه جایگاهی دارد و فرهنگ آماری در باور عمومی جامعه از چه جایگاهی برخوردار است؟ چگونه می توان نتایج فعالیت‌های آماری را برای درک عمومی جامعه بهتر ارایه داد؟ و دغدغه ونگرانی پاسخگویان را برای همکاری بهتر فعالیت‌های آماری کاهش داد؟

 یکی از عوامل مهم در پاسخگویی به پرسش های مذکور آمارهای رسمی است. هنگامی می توان آمار دقیقی از پاسخگویان اخذ کرد، که بتوان نتایج طرح‌های آماری را به صورت ساده و قابل درک به نحو مناسب به آن ها ارایه داد. فرهنگ آماری در این خصوص نقش اساسی را به عهده دارد و فرهنگ‌ها نتیجه فراگیری اجتماعی است. در این موضوع برنامه هایی چون "آمار برای مردم" وحتی  طراحی دروس در دوره‌های آموزشی سطوح ابتدایی و دبیرستانی که بتواند همکاری خانواده ها وبنگاه ها را از این طریق جلب نمود، بسیار مفید خواهد بود.

اسلاید 6 :

ضرورت3

برداشت و تلقی عموم از آمار و فعالیت‌های آماری جامعه، برای ارتقای کیفیت نتایج آماری بسیار مهم است و آموزش پرورش و آموزگاران نقش اصلی را در مشخص کردن اهمیت و ضرورت آمار برای جامعه و ایجاد باور صحیح نسبت به آن خواهند داشت. تدریس مؤثر آموزگاران برای انتقال مفاهیم آماری و ایجاد تعلق در فراگیران در زمینه‌سازی فرهنگ آماری، نقش اساسی را خواهد داشت.

ضرورت دارد آموزگاران با موضوعات آماری مورد علاقه و مبتلا به جامعه، دانش‌آموزان را آشنا نمایند و دروس آماری را از مجرای چنین موضوعاتی به دانش‌آموزان انتقال دهند. مانند: تعداد فقرای جامعه به چه میزان است؟ جمعیت جوان جامعه چقدر است؟ و به هرحال مفاهیم آمار باید به گونه‌ای انتقال داده شود که سودمندی آن به افکار عمومی جامعه القا شود. برای فرهنگ‌سازی، موضوع های آماری‌باید با زبانی ساده و دلنشین همراه با موضوعاتی که متناسب سنین مختلف است ارایه شود .

اسلاید 7 :

تعریف فرهنگ

تعاریف مختلفی برای فرهنگ ( culture) ارایه شده‌است . عنوان می‌شود متجاوز از 162 تعریف تا سال 1952 برای فرهنگ ارایه شده است .


در فرهنگ بریتانیكا آمده‌است : مشتركات رفتاری ، عقاید، دانش كه با بسط آن عبارت است از: زبان ، اعتقادات ، باورها ، سنت‌ها ، تابوها ، رمزها ، عرف ، ابزار ، روش‌ها ، هنر ، تشریفات ، آداب و رسوم و دیگر اجزا مرتبط با آن . (Britannica vol3 ) در فرهنگ بریتانیكا از قول    "ادواردبارنت تیلور "    

 ( Edward Burnet Tylor)در سال 1871، آمده است : فرهنگ مجموعه‌ای از دانش‌ها، اعتقادات، هنرها، اخلاق و آداب و رسوم و همه امكانات و یافته‌های اجتماعی انسان است.

اسلاید 8 :

فرهنگ 2

لذا فرهنگ را چگونگی ابزارها، آداب، و رسوم، معتقدات، دانش و آگاهی‌ها و هنر تعریف می‌توان كرد (كه ابزارها دلالت بر فرهنگ مادی و معتقدات ، نگرش ، رفتار و آداب و رسوم دلالت بر فرهنگ معنوی دارد.)

فرهنگ آماری همچون فرهنگ به معنی عام از جنس مفهوم است و تمیز آن به واسطه واژة آمار خواهد بود، لذا فرهنگ آماری همان ماهیت فرهنگ است با مشخصة آماری كه ” فصل“  آن با تعریف فرهنگ به معنای عام خواهد بود و فرهنگ آماری، فرهنگی است كه در حوزة فعالیت‌ها و رفتار آماری جامعه مطرح است .

بنابراین :

فرهنگ آماری را مجموعه نگرش و باور عمومی از آمار، چگونگی تولید، نشر ، دستیابی و به كارگیری آمار در جامعه تعریف می‌كنیم .

اسلاید 9 :

وضع موجود فرهنگ آماری

تولید آمار با سرعت وكیفیت مناسب، به فرهنگ آماری مناسب نیاز دارد و شناخت چگونگی وضع موجود فرهنگ آماری جامعه، از ضرورت های ایجاد شرایط مناسب فرهنگ آماری است.

باتوجه به اینكه همه عناصر فرهنگی جامعه مساعد ارتقا وتوسعه فرهنگ آماری نبوده وبسیاری از عوامل درجامعه مانع و بسیاری نیز می تواند تسهیل كننده وتقویت كننده آن باشد، لذا شناخت عناصر، نگرش‌ها ،ارزش‌ها ،انگیزه‌ها ورفتارهای همسو، شتاب دهنده ومساعد وهمچنین عوامل كند كننده وبازدارنده توسعه فرهنگ آماری، مسئله ای ضروری وبدیهی است.

برای شناخت وضع موجود فرهنگ آماری اقشار مرتبط با فرهنگ آماری را می توان به چهار گروه پاسخگویان ، سیاستگذاران ، كاربران وتولید كنندگان تفكیك کرد. درزیر فهرستی از ضعف ها ومشكلات فرهنگ آماری در گروه های مذكور ذكر شده است :

اسلاید 10 :

پاسخگویان

1-اطلاع نداشتن اكثرپاسخگویان از نتایج آمارگیری ها

2- ناآشنایی و شناخت كم از مراكز تولید كننده آمار

3- ناآشنایی و شناخت كم از مركز آمار و وظایف آن

4- اشتباه پنداشتن پاسخگویان نسبت به مأموران آمارگیر با سایر مأموران(همچون ماموران مالیاتی )

5-اعتماد نداشتن مردم به فعالیت‌ها ونتایج آمارگیری‌ها

6-اعتقاد نداشتن مردم به آمار و كاربرد های آن

7-نبود جاذبه و انگیزه لازم برای همكاری و ارائه اطلاعات صحیح و دقیق

8-مردم نسبت  به كارهای آماری بی‌اعتنا و بی‌توجه هستند.

       9- نداشتن آگاهی و درك صحیح ازاهمیت آمار و كاربردهای آن در جامعه

      10-مشخص نبودن هدف آمارگیری ها برای پاسخگویان(اهداف به صورت خیلی كلی بیان میشود)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید