بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

ویژگی اصلی : شکایات فیزیکی یا جسمی بدون یافته های عضوی و فیزیولوژیک قابل اثبات که بتواند شکایت را توجیه کند.

علائم و شکایات از شدت بالایی برخوردار است.

تعارضات ناخودآگاه مسئول این سندرم می باشد.

 

اسلاید 2 :

طبقات اختلالات شبه جسمی

اختلال جسمانی کردن

اختلال تبدیلی

خود بیمار انگاری

اختلال بدریختی بدن

اختلال درد

اختلال شبه جسمی نامتمایز

اختلال شبه جسمی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است

اسلاید 3 :

اختلال جسمانی کردن
somatization Disorder

 

این اختلال با شکایات جسمی متعدد که محدود به یک دستگاه نیست و از اختلال طبی معینی ریشه نمی گیرد، مشخص می گردد.

 

سیر مزمنی دارد.(بیمار باید حداقل چهار علامت دردناک، دو علامت گوارشی، یک علامت جنسی، یک علامت شبه عصبی)

 

قبل از 30 سالگی بروز پیدا می کند.

 

با ناراحتی جسمی قابل ملاحظه، اختلال در عملکرد اجتماعی و شغلی، رفتار افراطی برای جستجوی کمک همراه است.

 

نام های سابق: هیستری و سندرم بریکه

اسلاید 4 :

مسائل بین فردی آشکار

 

اضطراب و افسردگی

 

اقدام به خودکشی

 

ممکن است همراه با اختلال شخصیت و سوء مصرف مواد دیده شود.

 

 

اسلاید 5 :

شیوع اختلال: 0/1 تا 0/2 درصد

در زنان 5 تا 20 برابر شایعتر از مردان است.

اختلال در افراد کم سواد و گروه های اجتماعی و اقتصادی پائین شایعتر است.

سن شروع در نوجوانی و اوایل بزرگسالی است.

 

 

 

 

اسلاید 6 :

واپس زنی یا سرکوب سازی خشمی که نسبت به دیگران وجود دارد، همراه با معطوف سازی خشم به خود

 

نمونه واقع شدن والدین

 

عوامل اجتماعی فرهنگی و قومی

 

ژنتیک: سابقه خانوادگی مثبت

اسلاید 7 :

سیر و پیش آگهی

عوارض: جراحی های غیر ضروری

بررسی طبی مکرر

وابستگی دارویی

 

 

اسلاید 8 :

درمان

از مصرف داروهای روانگرا مگر در صورت اضطراب و افسردگی خودداری گردد.

 

روان درمانی بینش گرا و حمایتی

 

اسلاید 9 :

اختلال تبدیلی

این اختلال با وجود یک یا دو علامت نورولوژیک (فلجی، کوری و پاراستزی) که با یک اختلال عصبی یا طبی شناخته شده قابل توجیه نیست توصیف می گردد.

 

در سنین نوجوانی و جوانی دیده می شود.

 

در زنان دو برابر مردان است.

 

در گروههای اقتصادی اجتماعی پائین بیشتر است.

 

10 درصد بیماران بستری در بیمارستان و 5-15 درصد بیماران روانپزشکی سرپایی را تشکیل می دهند.

اسلاید 10 :

ارتباط زمانی تنگاتنگی بین علائم و فشار روانی یا هیجان وجود دارد.

فرد علائم را عامدانه تولید نکرده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید