بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

محقق ژاپني با انتشار يافته‌هاي تحقيقات خود مدعي شد كه مولكول‌هاي آب نسبت به مفاهيم انساني تأثيرپذيرند.
نظريه اين محقق ژاپني كه تاكنون از سوي مؤسسات علمي فيزيكي و زيست‌شناسي مورد تأييد قرار گرفته است، مبتني بر بررسي نمونه‌هاي فراواني از كريستال‌هاي منجمدشده آب و مقايسه آن با يكديگر است.
 

اسلاید 2 :

كتاب ايشان  با عنوان هاي مختلفي چون
 
در چندين جلد منتشر شده است.

فيلم ايشان با عنوان آب همه چيز را ميداند نيز ساخته شده است.

ايشان در اغلب كشور هاي دنيا سمينار ها
وكنفرانس هايي با اين پيام داشته ودارند.

اسلاید 3 :

پروفسور «ايموتو»‌ معتقد است كه مفاهيم

متافيزيكي محيط بر روي تركيب مولكولي آب

 تأثير مي‌گذارد.

 
اين دانشمند ژاپني كه فارغ‌التحصيل دانشگاه

يوكوهاماست، داراي يك مؤسسه تحقيقاتي

 به نام             در ژاپن است كه امور

تحقيقاتي مربوط به كريستاليزه شدن آب را

در آنجا انجام مي‌دهد

اسلاید 4 :

دكتر ايموتو معتقد است كه همانطور كه شكل ظاهري آب نسبت به ظرف ها

 ومكان هايي كه در آن قرار مي گيرد تغييرمي كند . شكل مولكولي آب هم نسبت

به محيط و شرايط پيراموني خودش تغيير مي كند.آب هايي كه راكد هستند مانند آب پشت سد ها وآب درياچه ها بدليل عدم

 پويايي وحركت از لحاظ نماي مولكولي زشت هستند


همچنين آب هايي مانند آب رودخانه ها باوجود جاري بودن وسيلان داشتند بدليل اينكه از

ميان شهر ها مي گذارند واكثر مردم داراي افكار منفي هستند نماي زشتي پيدا مي كنند.

اسلاید 5 :

بزرگترين درياچه در مركز ژاپن .

چون آب درياچه راكد
وايستاده است

 همين سكون وايستادن باعث

 مي شود مولكولهاي آب زشت شوند.

اسلاید 6 :

چون آب اين رودخانه  از ميان

شهر ها مي گذرد وبدليل طيف

 غالب منفي آدم ها نماي

مولكولي آب به اين شكل در

آمده است.

اسلاید 7 :

آب هايي كه تازه از دل كوه بيرون

مي آيند بدليل اينكه در معرض

افكار منفي قرار نگرفته اند نماي

مولكولي خود را حفظ كرده اند.اين عكس دقيقا مربوط به زماني است كه چشمه از دل كوه بيرون مي آيد.

اسلاید 8 :

دكتر ايموتوآزمايشهاي خود را به مكانهاي خاصي محدود نكرده  وآنها را با آب هاي مختلف ،در كشور هاي مختلف انجام دادند .


اين عكس مربوط به رودخانه لوردز در فرانسه مي باشد.

 

اسلاید 9 :

دعا بلافاصله همه چيز را زيبا مي كند ويكي از آنها مولكولهاي آب است

 

وقتي ما دعا مي كنيم تمام ذرات هستي زيبا مي شوند

اسلاید 10 :

تاثير دعا:

دكتر ايموتو از عده اي از افراد با ايمان خواستند كه در كنار سد فوجي وارا بايستندودعا بخوانند وآب را قبل وبعد از دعا آزمايش كردند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید