بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شیمی ‌دارویی :

گستره‌ای از علوم دارویی است که‌ اصول شيمي ‌و محیط زيست شناسي را برای ایجاد واکنشی که می‌تواند منجر به مواد دارویی جدید شود، بکار می‌برد.

اسلاید 2 :

شکل داروها

بسياري از داروها حاوي اسيدها و بازهاي آلي مي باشند. دلايل متعددي مبني بر اينكه اين تركيبات در داروسازي و پزشكي بايد به فرم نمك استفاده شوند عبارتند از:

خصوصیات فیزیکوشیمیایی ، مانند حلاليت، پایداری

 حساسیت به نور

افزایش قدرتو گسترش اثر

کاهش سمیت

 

اسلاید 3 :

کاربرد داروها

داروها بر اساس مقاصد خاصی بکار می‌رود که عبارتند از :

تامین مواد مورد نیاز بدن ، مثل ویتامینها

پیشگیری از عفونتها ، مثل سرمهای درمانی و واکشنها

سمیت‌زدایی ، مانند پادزهرها

مهار موقتی یک عملکرد طبیعی ، مانند بیهوش کننده‌ها

اسلاید 4 :

نامگذاري داروها

هر دارو داراي سه يا چند نام مي باشد كه عبارت اند از:

  1. شماره رمز يا رمز انتخابي
  2. نام شيميايي
  3. نام اختصاصي غير علمي (تجاري)

4.نامهاي مترادف

اسلاید 5 :

سنتيك داروها:

—مكانيسم هاي عمل داروها و چگونگي ارتباط اين مكانيسمها با منطق درماني و جذب و دفع داروها را بيان مي كند.

اسلاید 6 :

اطلاعيه اوليه

برخي از عوامل شيمي دارويي مي توانند داراي يك يا هر دو اثر باشند:

1. اثر متوقف كننده، يعني اين تركيبات مانع رشد يا تكثير بيشتر موجود ذره بيني يا ياخته مهاجم مي شوند.

2 اثر كشنده، يعني عامل مهاجم را كشته يا از بين مي برد. اثر متوقف كننده يا كشندگي به عوامل  متعددي از جمله غلظت دارو،PH، درجه حرارت، مدت اثر و مرحله متابوليكي عامل مهاجم و حضور مواد تداخل كننده بستگي دارد.

اسلاید 7 :

داروهاي بيماريهاي گوارشي

  1. مكانيسم: آنتي اسيدها، PH معده و قسمت فوقاني دوازدهه را افزايش مي دهند.
  2. جذب: جذب اين داروها از دستگاه گوارشي، 50-60% مي باشد.
  3. دفع: از طريق كليه صورت مي گيرد.

اسلاید 8 :

داروهای بیماریهای پوستی

مکانیسم:

ترکیبات مورد استفاده ، مقدار آب لایه شاخی را از طریق تشکیل لایه‌ای انسدادی که از دفع آب جلوگیری به عمل می‌آورد، افزایش می‌دهد و باعث نرم شدن پوست شده و پوسته‌ریزی و ترک ترک شدن را کاهش می‌دهد.

اسلاید 9 :

"پل ارلیش" ، پدر شیمی درمانی ، شیمی درمانی را درمان یک بیماری عفونی بدون صدمه زدن به میزبان بیان می‌کند.

شیمی درمانی یعنی استفاده از برخی داروهای شیمیایی برای درمان هر نوع بیماری. یکی از راههای درمان انواع سرطان ها نیز استفاده از برخی داروهاست که در اصطلاح پزشکی به آن شیمی درمانی می‌گویند. در شیمی درمانی پزشکان تلاش می کنند که ، بدون آزردن موضع مبتلا به بیماری و بافتهای مجاور عضو بیمار ، میکروبی را با داروهای خاص نابود و مهار کنند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید