دانلود فایل پاورپوینت طرح های توسعه ملی در چارچوب راهکارهای توسعه و گسترش نفوذ بیمه عمر در صنعت بیمۀ کشور

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طرح های توسعه ملی در چارچوب راهکارهای توسعه و گسترش نفوذ بیمه عمر در صنعت بیمۀ کشور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طرح های توسعه ملی در چارچوب راهکارهای توسعه و گسترش نفوذ بیمه عمر در صنعت بیمۀ کشور قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 اسلاید 1 :

2-1. بیمه عمر و جایگاه آن در اقتصاد کشورها

بیمه عمر با توجه به ویژگیهای خاص آن می تواند در فعال نمودن بازار سرمایه نقش اساسی ایفاء نماید. ذخائر ریاضی تجمیع شده در شرکتهای بیمه عمر می توانند باعث فعالیتهای اقتصادی سودآور گردند. از آنجا که در بیمه عمر معمولاً فاصله زمانی قابل توجهی بین زمان دریافت حق بیمه توسط شرکتهای بیمه عمر و زمان پرداخت خسارت وجود دارد، ذخائر ریاضی قابل ملاحظه ای در رابطه با هر قرارداد تشکیل می شود که شرکت بیمه با استفاده بهینه از آنها می تواند بازار سرمایه را فعال نموده و نقش جدی تری در فعالیتهای سرمایه گذاری داشته باشد که به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و رشد اقتصادی است. تأثیر رشد بیمه های عمر در اقتصاد بحدی است که بسیاری از تحقیقات کاربردی به یک رابطه یک به یک بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معناداری بالا دست یافته اند.

اسلاید 2 :

از طرفی دیگر وجود تخفیف های مالیاتی در سرمایه بیمه عمر در مقابل مالیاتهای نسبتاً بالا بر ارث و میراث می تواند مشوق خوبی برای خانوارها باشد تا با تخصیص بخشی از درآمد خود به تقاضای بیمه عمر، سرمایه قابل توجهی برای خانواده خود باقی بگذارند.

بیمه های عمر آرامش اجتماعی را برای جامعه و امنیت اقتصادی و رونق بازارهای مالی را برای اقتصاد یک کشور به همراه دارند. در سطح جامعه، بیمه گذار بیمه عمر در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، دریافت مبلغی که سرمایه بیمه می باشد را در آینده تضمین می کند.

شرکتهای بیمه با در دست داشتن منبع قابل توجهی از اندوخته ریاضی خود می توانند در بخش های مختلفی که به پویایی اقتصاد منجر می شود، سرمایه گذاری کنند. این بخش ها شامل پروژه های عمرانی و بازارهای مالی می باشند.

اسلاید 3 :

صنعت بیمه جهان، با رشدی حدود 10% از سال 1950 به توسعه خود ادامه داده است که از رشد اقتصادی میانگین کشورها بطور قابل ملاحظه ای فزونی دارد. (UNCTAD، 1991). قسمت عمده این توسعه در صنعت بیمه به رشد بیمه عمر در جهان مربوط می شود. میزان حق بیمه دریافتی صنعت بیمه عمر از حدود 2.1 درصد GDP جهان در سال 1984 به 4.2 درصد در سال 1996 و به 4.41 درصد در سال 2007 افزایش یافته است. (سالهای مختلف Swiss Re: Sigma)

در سال 2008 حق بیمه سرانه جهان 634 دلار بوده است در حالیکه از این میزان 370 دلار آن مربوط به بیمه عمر و مابقی 264 دلار آن به بقیه فعالیتهای بیمه ای غیر بیمه عمر مربوط می شود. به عبارت دیگر حدود 59درصد کل فعالیت صنعت بیمه به بیمه عمر مربوط می شود. در این سال ضریب نفوذ بیمه حدود 7.1در صد است که 4.1درصد آن مربوط به بیمه عمر و 2.9 درصد آن مربوط به غیر بیمه می باشد. (Sigma . No 8، 2009)

اسلاید 4 :

ضریب نفوذ بیمه در کشور ما حدود 1.3 درصد است که سهم بیمه زندگی کمتر از 6.5 درصد کل بازار بیمه است. یعنی ضریب نفوذ بیمه عمر حدود 0.1 درصد می باشد. همچنین، حق بیمه سرانه بیمه عمر در جهان در سال 2008، حدود 370 دلار بوده که این رقم برای کشور ما کمتر از 4 دلار است.

اسلاید 5 :

 مجموعه داده­های مورد استفاده در این مطالعه شامل تعدادی از عوامل، اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی و جمعیتی موثر بر تقاضای بیمه عمر است که این عوامل بر مبنای مطالعات انجام شده قبلی در دنیا بعلاوه یک سری دیگر از عواملی که مختص شرایط ایران می­باشند، انتخاب شده­اند.

جامعه آماری مطالعه حاضر با توجه به عنوان تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر بیمه عمر در کشور است، جامعه ایرانیان می­باشد. برای انجام مطالعه حاضر نمونه­ای از جامعه مذکور انتخاب شده است. نمونه مذکور بصورت تصادفی و از داخل چندین خوشه در دسترس در استانهای تهران، مازندران، آذربایجان شرقی انتخاب شده است.

اسلاید 6 :

عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر، متغیرهای مربوط به این عوامل را دو گروه اصلی اقتصادی-اجتماعی (Socioeconomics) و روانشناختی (Psychographic) تقسیم بندی کرده ایم. اطلاعات عوامل موثر فوق الذکر بوسیله73 شاخص که بر مبنای عوامل اقتصادی-اجتماعی و روانشناختی طراحی گردیده­اند از طریق پرسشنامه مطالعه از نمونه جمع­آوری گردیده است.

 متغیرهای جمع­آوری شده بعد از پالایش و دسته بندی پرسشنامه­ها که اطلاعات 372 فقره از آنها که کامل بودند  توسط نرم افزار آماری SPSS جهت آزمونهای آماری به کار گرفته شده­اند.

اسلاید 7 :

.1اعتقاد به اینکه فرد تا 65 سالگی دچار بیماری حادی شود بیشترین تاثیر را بر تقاضای بیمه عمر دارد.

.2سن فرد دومین عامل تاثیر گذار بر تقاضای بیمه عمر بر مبنا اطلاعات موجود و تحلیل MCA می­باشد.

.3سایر متغیرهای تاثیرگذار به ترتیب اثر گذاری عبارتند از اعتقاد به ارث گذاشتن برای فرزندان، قیمت بیمه عمر به عنوان یک متغیر مهم در تصمیم­گیری برای خرید، رعایت اصول اعتقادی و مذهبی و عضویت در صندوق بازنشستگی و در نهایت اشتغال همسر.

اسلاید 8 :

  • یکی از مهمترین مشکلات ساختاری کشورهای جهان سوم نظیر ایران این است که اختلافات طبقاتی زیادی بین دهکهای جامعه وجود دارد واکثریت جامعه در سطح افراد کم درآمد و یا به عبارتی نسبتاً فقیر هستند و درصد بسیار کمی ثروتمند و مرفه و درصد کمی نیز در سطح متوسط قرار دارند. وجود بیمه های تأمین اجتماعی کافی ولی در عین حال غیر اقتصادی برای کارگران و کارمندان نیز میتواند اثری نامطلوب بر توسعه ی بیمه های عمر در کشور ما داشته باشد. بازار بیمه ایران به نوعی در انحصار کامل دولت است زیرا نه تنها تعیین تعرفه های حق بیمه در اختیار شورای عالی بیمه در بیمه مرکزی ایران صورت میگیرد و شرکتها مجبورند در نرخ حق بیمه ها از دولت تبعیت کنند

اسلاید 9 :

  • الف. تورم
  • ب. بیکاری و فقر
  • ج.سطح پایین درآمد
  • ه.بار تکفل بالا
  • و.قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیتهای سرمایه گذاری

اسلاید 10 :

.1تقدیرگرایی که فرد را از هرگونه اقدام عملی دور نگه میدارد .

.2حاکمیت دیدگاه کوتاه مدت در سرمایه گذاری، ریسک گریزی سطح پایین و عدم احتیاط و دقت و عدم برنامه ریزی برای آینده و فرهنگ کوتاه مدت نگری است

.3عدم درک مفهوم واقعی بیمه و عدم آگاهی و شناخت از مزایای بیمه عمر میباشد.

.4سطحی بودن دانش بیمه است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 23 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

گزارش کاروزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشورو بررسی شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه

word قابل ویرایش
66 صفحه
27700 تومان
گزارش کاروزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشورو بررسی شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمهعدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشوربیمه ، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت ، بیماری ...

مقاله ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی گلپایگان

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی گلپایگان چکیده مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح توسـعه شـهرک صـنعتی گلپایگـان بـه منظـور توسـعه شـهرک صـنعتی و ایحـاد زیرساختهای اساسی جهت استقرار صنایع در این محل با وسعت ٦٨ هکتار انجام شده است که پـس از جمـعآوری و تجزیـه و تحلیل اطلاعات، با هدف بررسی آ ...

مقاله اولین همایش ملی عمران ، معماری و توسعه پایدار

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اولين همايش ملي عمران ، معماري و توسعه پايدار چکيده : کودکان اعضاي کوچک و لطيف جامعه هستند و با بيان تمايلات و نيازهاي خود،قابليت تاثيرگذاري بر شکل گيري محيط شان را دارند.همچنين نيازمند فضايي مناسب براي رشد و پرورش استعدادهاي خود هستند.امروزه با توسعه روز افزون شهرهاي کوچک و بزرگ و فاقد فضاهاي شهري مطلوب ...

مقاله انتقال تکنولوژی و راهکارهای موفقیت آن در کشورهای در حال توسعه

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
انتقال تکنولوژي و راهکارهاي موفقیت آن در کشورهاي در حال توسعه   چکیده: امروزه تکنولوژي یا فن آوري را گستره وسیعی از فعالیت ها و اقدامات لازم براي تولید دانش فنی، مواد، فراینـد و فرآورده هاي نوین بشمار می آورند و از این رو اهمیت تکنولوژي به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروز بیش از پیش مشخص ...

مقاله چالش های استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست ( HSE ) در صنعت نفت و ارائه راهکارهای اصولی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چالش های استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE) در صنعت نفت و ارائه راهکارهای اصولی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار چکیده انسان محور اصلی توسعه پایدار است. امکان سنجی برنامه ریزی و اجرای هر طرح یا پروژه حتی با دارا بودن مزیت های فنی و اقتصادی در صورتی که در تعارض با اصول بهداشتی، ایمنی و محیط ...

مقاله مطالعه جایگاه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت کشور؛ چالش ها و راهکارهای توسعه سرمایه انسانی در شرکت ملی نفت ایران ( NIOC )

word قابل ویرایش
24 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مطالعه جايگاه مديريت منابع انساني در صنعت نفت کشور؛ چالش ها و راهکارهاي توسعه سرمايه انساني در شرکت ملي نفت ايران (NIOC) خلاصه نيرويانساني در راه رسيدن به اهداف هر سازمان، مهم ترين سرمايه محسوب ميشود و صنعت نفت نيز براي استحصال و توليد ذخاير نفت و گاز، با اتکا بر اين عامل بسيار مهم طي صد سال گذشته توانسته ...

مقاله ارائه چارچوبی برای معرفی سطوح مختلف انتقال تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) در کشورهای در حال توسعه

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه چارچوبی برای معرفی سطوح مختلف انتقال تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشورهای در حال توسعه چکیده با توجه به تاثیر زیاد انتقال تکنولوژی بر رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه، انجام اقداماتی برای جذب این سرمایهها از کشور صادر کننده تکنولوژی و جذاب نشان دادن این کشورها برای سرمایهگذاری امری ...

مقاله راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه

word قابل ویرایش
38 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: در این مقاله سعی شده است که راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه از سه زاویه جایگاه بیمه گری صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه جایگاه بیمه گری بازار پول و سرمایه در صنعت بیمه، و جایگاه سرمایه گذاری صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه از ط ...