دانلود فایل پاورپوینت عملکرد دولت نهم در بخش مخابرات کشور

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت عملکرد دولت نهم در بخش مخابرات کشور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت عملکرد دولت نهم در بخش مخابرات کشور قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تلفـن ثابـت به رغم توسعه‌ی کمـی و کیفـی انـواع
فناوری‌های مخابراتی، هنوز جایگاه خود را دارد و هـر
روز پنجره‌های جدیدی به سمت افق‌های روشن فــردا
می‌گشاید. امروزه خدمات ارزش افزوده این وسیـله‌ی
ارتباطی، نگاه بسیاری از برنامه‌ریزان و متخصصــان را
به خود جلب کرده است.

اسلاید ۲ :

تا سال ۱۳۵۷و پیـروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایـران خدمات مخابراتی ازنظرکمیت وکیفیت
بسیارمحدود بودوازطرفی محرومیت مخابراتی درمناطق محروم نسبت به شهرها مضاعف بود.
آمارآن سال‌ها حکایت ازوجود ۸۵۰ هزارو۸۰۰ مشترک تلفن ثابت وضریب نفوذی معادل ۳۴/۲
را داشت. اما امروز گام‌های بلندی به سمت توسعه‌ی پایـدار برداشته شده است.درحال حاضر
(اردیبهشت۸۷) ۲۴میلیون و ۴۲ هزارو۷۸۸ مشترک تلفن ثابت در سراسرکشور داریم ودر فاصله‌ی
دو سال و هشت مـاه از فعالیت دولت نهم ، تعداد مشترکان ۵ میلیون و ۲۹۸ هـزار و ۲۲۹ شماره
افزوده شده است.درحالی که متوسط ضریب نفوذتلفن ثابت درجهان تاپایان سال ۲۰۰۶ ، معادل
۷/۱۹ درصد بوده است، در کشور هم اکنون ضریب نفوذ تلفن ثابت معادل ۴۸/۳۳ درصد می‌باشد.
و ۹۱/۵ درصد از این میزان عملکرد دولت نهم است.در سال ۱۳۵۷ تعداد تلفن‌های همگانی شهری
و راه‌دور به ترتیب ۳ هـزار و ۹۸۵دستگاه و تلفن همگانی راه‌دور ۳۰۵ دستگاه بوده است که این
تعداد دراردیبهشت۸۷ به ۱۸۹ هزارو۸۲۱ دستگاه تلفن همگانی شهری و۱۲۸هزارو۹۰۲دستگاه تلفن
همگانی راه‌دورافزایش یافته است ودرطول فعالیت دولت نهم ۵۵ هزارو۵۹۰ دستگاه تلفن همگانی
شهری و ۷۵ هزار و ۵۹۰ دستگاه تلفن همگانی راه‌دوردایر گردیده است.

اسلاید ۳ :

۸۲ شهردارای ارتباط بین شهری، آمار سال ۱۳۵۷ است که این رقم درحال حاضر(اردیبهشت۸۷) به ۶۲۸۰ نقطه در سراسر کشور رسیده است.
عبور از مرز ۳۶ میلیون مشترک تلفن ثابت
با پیش‌بینی‌های به عمل آمده و با فراهم شدن مقدمات فنی و زیربنایی شبکه‌ی
مخابـرات ، مقـرّر شده تا پایان برنامه‌ی چهـارم توسعـه‌ (سال ۱۳۸۸) تعـداد
مشترکان تلفن ثابت به ۳۶ میلیون و۳۰۰ هزار مشترک و میزان ضریب نفوذ نیز
از ۵۰ درصد فراتر ‌رود.

اسلاید ۴ :

درپایان شهریور ۱۳۸۴تعداد مشترکان تلفن همراه ۷ میلیون و۸ هزارو ۱۳۴ بوده است که این رقم دراردیبهشت۸۷
به ۲۶ میلیون و۴۹۹ هزار و ۲۷۴ مشترک افزایش یافته است، در طول فعالیت دولت نهم ۱۹ میلیون و۴۹۱ هزار
شماره دایرشده است وعلاوه براین تاکنون توسط بخش غیردولتی (ایرانسل – تالیا) بیش از ۴میلیون و ۳۸۲ هزار
تلفن همراه واگذار شده است.(در واقع می‌توان رقم تلفن همراه کشور را بیش از ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزاردانست)
ضریب نفوذ تلفن همراه در شهریور ۸۴ معادل ۲۹/۱۰ درصد بوده که این رقم در اردیبهشت ۸۷ به ۴۲/۳۶ درصد
رسیده است.
حرکت به سمت خدمات ارزش افزوده
برنامه‌های توسعه‌ی شبکه ارتباطات سیار علاوه بر رفع تقاضای به روز مشترکان، به دنبال ارتقاء وعرضه‌ی
خدمات ارزش افزوده در راستای ایجاد فضای رقابتی بین اپراتورهاست ،امید می‌رود در آینده‌ای نزدیک با
تدوین آیین‌نامه‌های MMS و GPRS این حرکت روندی پویا در ابعاد کمی و کیفی را پی‌بگیرد.

اسلاید ۵ :

پوشش تلفن همراه در تمامی شهرها
شهریورسال ۱۳۸۴درسطح کل کشورتعداد ۹۱۸ شهرتحت پوشش شبکه‌ی تلفن همراه بوده
است که این رقم در حال حاضر(اردیبهشت۸۷) به ۱۰۵۵ شهر تحت پوشش افزایش یافته
است و در پایان برنامه ان‌شاءالله تمامی شهرهای کشور زیر پوشش ارتباطات سیار قرار
خواهند گرفت.
بهبودکیفیت آنتن‌دهی شبکه‌ی تلفن همراه بیش ازهمه،منوط به افزایش آنتن‌هایBTS در
سراسر کشور می‌باشد. نگاهی به آمار نشان می‌دهد که تعداد آنتن‌های BTS در مقایسه با
شهریورسال۸۴ که ۵ هزارو۳۹۸ آنتن بوده است بارشدی معادل ۳برابر، دراردیبهشت۸۷ به
۱۵ هزار و ۳۱۰ ایستگاه افزایش یافته و با فعالیت رو به گسترش بخش خصوصی این
عملکرد از این هم فراتر خواهد رفت.

اسلاید ۶ :

کشور ایران تاکنون (اردیبهشت۸۷) با ۱۰۰ کشور در سطح جهان از طریق ۲۲۰ اپراتور
ارتباط رومینگ بین‌الملل برقرارنموده است ودرآینده این رقم با شتاب بیشتری افزایش
می‌یابد.
سرعت رشد و توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همراه تا حدی است که امید می‌رود در پایان
برنامه‌ی چهارم توسعه، دارای ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک تلفن همراه و برخوردار
از ضریب نفوذی بیش از ۵۰ درصد باشیم.

اسلاید ۷ :

ارتباط‌دهی به روستاها از جمله مناطق محروم و دورافتاده، یکی از مهمترین اهداف
دولت نهم به شمارمی‌آید؛به همین منظوربا تسهیل شرایط، در حال حاضر (اردیبهشت۸۷)
۵۲ هزار و ۳۷۲ روستا دارای ارتباط می‌باشند.این درحالی است که درشهریور سال۸۴
تعداد۴۵ هزارو۲۳۴روستا دارای ارتباط بوده‌اند در واقع تعداد ۷ هزار و ۱۳۸روستا در
زمان فعالیت دولت نهم دارای ارتباط شده‌اند. لازم به توضیح است در سال۵۷ تنها ۳۱۲
روستا دارای ارتباط مخابراتی بوده‌اند.
طرح بهره‌مندی روستاها از خدمات ICT
درراستای طرح تجهیز روستاها به خدمات ICT،تاشهریورماه سال ۸۴ تعداد۹۶۳روستا
مجهزبه خدماتICT روستایی بوده است که این رقم دراردیبهشت۸۷ به ۵ هزار و۶۷۲
روستا افزایش یافته است و از این تعداد ۴ هزار و ۷۰۹ روستا نیز عملکرد دولت نهم
می‌باشد.

اسلاید ۸ :

با چشم‌انداز تعریف شده در برنامه‌ی چهارم توسعه و همچنین در
اولویت قرار گرفتن این بخش انتظار می‌رود در پایان سال ۸۸ بیش
از۶۲ هزار و ۱۲۰ روستا دارای ارتباط شوند و طبق برنامه، تعداد
روستاهای بهره‌مند از خدمات دولت الکترونیکی (ICT) به بیش از
۱۰ هزار روستا افزایش ‌یابد.

اسلاید ۹ :

به منظور توسعه شبکه فناوری اطلاعات و ارتقاء سطح دسترسی مشترکین
به خدمات این بخش گام‌های موثری به ویژه در دو سال اخیر برداشته شده
است. به طوری که پهنای باند بین‌الملل از ۳ هزار و ۵۱۰ مگابیت برثانیه در
شهریور۸۴ به ۱۲ هزار و ۷۳۴ مگابیت برثانیه در اردیبهشت۸۷ رسیده است
که ۹ هزار و ۲۲۴ مگابیت برثانیه آن عملکرد دولت نهم می‌باشد. درشهریور
۸۶ تعداد ۷۱۶ شهر تحت پوشش شبکه فناوری اطلاعات قرارداشت که این
رقم هم اکنون به یکهزارو۱۸۲شهرافزایش یافته است.فراهم آوردن شرایط
برای تحقق هر چه سریعتر دولت الکترونیک یکی دیگر از مهمترین اهداف
دولت نهم به شمارمی‌رود.درهمین راستا بیش از۳۲۷دانشگاه از طریق فیبر
نوری به اینترنت،۱۶ هزارو۶۸۰ شعبه‌ی بانک به شبکه‌ی اینترنت و۵ هزارو
۸۴۴ مدرسه به شبکه‌ی ملی اینترنت متصل شده‌اند.

اسلاید ۱۰ :

بابررسی‌های به عمل آمده در حال حاضر ۱۸ میلیون کاربر در سطح کشور
وجودداردکه درصورت سرعت گرفتن روندتدوین قوانین وافزایش امنیت،
این میزان به شکل فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت. این در حالی است که
تعداد کاربران در شهریور سال ۱۳۸۴ ، ۸/۸ میلیون کاربر بوده است.
دربرنامه چهارم رسیدن به ۳۰ میلیون کاربر اینترنت به عنوان نقطه‌ی هدف،
مشخص شده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد