بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

معرفي رده

 

 فرانمای رده K آخرین فرانمای رده بندی کتابخانه کنگره است که گسترش یافت . رده K از رده های فرعی زیر تشکیل شده است:

اسلاید 2 :

جدول ها

    در رده K، برای تقسیمات فرعی بیشتر و تنظیم فرعی اشکال متفاوت موادی که درباره یک موضوع وجود دارد، به نحو گسترده ای از جدول های تقسیمات موضوعی و شکلی استفاده می شود.

    این جدول ها در یکایک فرانماها به کار گرفته می شوند. به این دلیل که جدول های تقسیمات شکلی در فرانماهای مختلف رده K سیار به هم شبیه هستند، لذا کتابخانه کنگره مجموعه این جدول ها را به شماره های 24K- 1K گرد هم آورده و در یک جلد جداگانه تحت عنوان جدول های K: جدول های شکلی برای حقوق در سال 1999 منتشر نموده است. این جدول ها به جای جدول های تقسیم شکلی مندرج در فرانماهای انفرادی به جز فرانماهای KD، KE و KF به کار می روند.

اسلاید 3 :

   حال به مثال هایی از شماره سازی در رده K توجه کنید:

   موضوع کتاب فوق، کنگره حق مولف برنامه های کامپیوتری است. شماره حق مولف در نمایه K1411+ است.  در متن فرانما به حق مولف نوعی خاص از آثار شماره زیر اختصاص داده شده است:

¨

اسلاید 4 :

 

    همانطور که مشاهده می کنید، در متن فرانما دستورالعملی مبنی بر الفبایی کردن آثار خاص وجود دارد در این جدول شماره زیر به کنگره ها اختصاص دارد:

اسلاید 5 :

بر اساس دستورالعمل ها شماره مثال چنین خواهد بود:

¨

اسلاید 6 :

 

 

   در رده KF، به هر ایالت به جز ایالت های نیویورک و کالیفرنیا 600 شماره اختصاص داده شده است و جدول ایالت ها برای تقسیم فرعی هر ایالت به کار می رود. دامنه شماره های زیر به ایالت هاوایی اختصاص دارد:

¨

اسلاید 7 :

 

     همان طور که در متن جدول مشاهده می کنید، در مقابل شماره 45، به جدول Under each شماره A ارجاع داده شده است. در این جدول، شماره (0) به تک نگاشت ها اختصاص دارد. بنا بر دستورالعمل های فوق، شماره مثال چنین خواهد بود:

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید